Srpski (Serbian)

We would like to thank Mila Blagojevic. Mila is a student of Relational TA in Novi Sad, Serbia. She graduated from The University of Belgrade, Faculty of Chemistry in 2018. During her education, she became more and more interested in the chemistry of neurons, so in her Masters thesis, she researched supramolecular bonds that define the ways in which neurotransmitters work. Finally, she became interested in the human psyche from a different perspective and joined an educational programme in TA.

Желели бисмо да се захвалимо Mila Blogejevic. Mila je student Relacione TA u Novom Sadu, u Srbiji. Diplomirala je Hemiju na Univerzitetu u Beogradu 2018. Tokom obrazovanja, usmeravala se ka hemiji neurona i u svom master radu, izučavala je supramolekulske veze koje definišu ponašanje neurotransmitera. Zainteresovala se za ljudsku psihu i iz drudge perspektive i pridružila programu edukacije iz TA.

We would like to thank Jelena Dancevic for her kind assistance in preparing the abstract translations for 9.1 to 11.1. She can be contacted at: [email protected]. Jelena is in TA training as a transactional analyst (Organizational).

Желели бисмо да се захвалимо Јелени Данчевић на љубазној помоћи у припреми следећих превода абстракта 9.1-11.1, можете је контактирати на :   [email protected].  Јелена је у едукацији за трансакционог аналитичара (Организациони).

Tom 12

Tom 12 Izdanje 2 Decembar 2021

Strukturna Transakciona Analiza: Ego Selfovi i Ego Stanja – Uzročno Posledična Veza i Intervencije

© 2021 Jorge Alberto Close

https://doi.org/10.29044/v12i2p3

Apstrakt

Ovaj članak identifikuje fiziološke, neurološke i psihološke determinante koje proizilaze iz ograničenja koja nameću genetski faktori i faktori životne sredine koji određuju ljudsko ponašanje. Analiziraju se determinante, nazvane Ego Selfovi, koje organizuju fenomene koje je Erik Bern klasifikovao, strukturirao, konceptualizovao i definisao oblikujući Transakcionu analizu i dizajniraju se instrumenti kako bi pomogli profesionalcima i pacijentima da prilagode ponašanje. Prikazan je drugačiji oblik Prilagođenog Deteta, koji ga razlikuje od Bernovog modela, gde je prilagođeno Dete prikazano kao deo prirodnog Deteta. Identifikovani su Roditelj – Prilagođeno Dete i Ego stanje Odrasli, prilagođena je njihova manifestacija i organizacija fiziološkom razvoju njihovig odgovarajućeg ego-selfa, uz predlog da je Adaptirano Dete deo ego stanja Roditelja. Kontaminacija se preispituje i prilagođavatako da se održi konzistencija između uzroka i posledice, identifikujući da je kontaminirano ego stanje roditeljsko ego stanje, stvarajući zabludu zasnovanu na naredbama koje stvaraju iluziju u njegovom delu prilagođenog deteta, što zauzvrat izaziva prirodnu emocionalnu reakciju deteta , značajno ograničavajući mogućnosti ego stanja Odraslog da interveniše. Skriptna analiza je revidirana i organizovana ukazujući na to da je skript životni plan koji se pokreće začećem i završava smrću i da je neophodan za opstanak jer ima adekvatne i neadekvatne segmente koji mogu ograničiti životni vek i kvalitet života. Takođe su identifikovane pojave, neurofiziološki faktori i sećanja uključeni u njihov razvoj i implementaciju. Predlozi i primeri za integrisani razvoj strategija intervencije i taktika za prilagođavanje ponašanja i ispunjenje ugovora predstavljeni su u odgovarajućim odeljcima.

Napomena: ovaj članak je prvi put objavljen na portugalskom u Revista Brasiliera de Análise Transacional (REBAT) Ano XXX 2021, a preveden je i ponovo objavljen ovde uz dozvolu.

Dekonfuzija Ego Stanja Deteta – Ispitivanje Glavnih Doprinosa i Načina na koje Nova Odluka Doprinosi Literaturi

© 2021 Tony White

https://doi.org/10.29044/v12i2p17

Apstrakt

Ovaj rad ispituje neke od glavnih zapisa o dekonfuziji Deteta u literaturi transakcione analize. Nastoji da pokaže kako svaki pristup definiše ciljeve dekonfuzije i metode kojima se dolazi do dekonfuzije. Ovime pojašnjava tri metode koje je Bern predložio da se mogu koristiti za takvu dekonfuziju. Takođe pokušava da pokaže kako terapija novom odlukom doprinosi literaturi na ovu temu, što prema saznanjima autora ranije nije urađeno.

Razvijanje Upitnika za Psihološke Igre

© 2021 Iming Huang

https://doi.org/10.29044/v12i2p25

Apstrakt

Opisano je istraživanje sprovedeno na Tajvanu sa 615 ispitanika različitog uzrasta, nivoa obrazovanja i zanimanja, kako bi se razvio upitnik koji će meriti tri komponente psiholoških igara: skrivene poruke ili skrivene transakcije, promene uloga u dramskom trouglu i potisnute emocije. Uključen je pregled literature i opisano je razvijanje upitnika kroz opciju pre-testiranja sa 226 ispitanika. Opisani su rezultati statističkih analiza, a konačni upitnik, na engleskom i kineskom jeziku, priložen je kao dodatak.

Kulturološki Roditelj i Učenje u Društvu Znanja: Anketa sa Studentima Učiteljstva

© 2021 Cesare Fregola

https://doi.org/10.29044/v12i2p33

Apstrakt

Ovaj članak opisuje istraživanje u kome je učestvovalo 132 učenika na kursu nauke o učiteljstvu na Univerzitetu Roma Tre. Paradigma složenosti korišćena je za istraživanje, u kome su grupne aktivnosti korišćene da dizajnira upitnik koji je naknadno analiziran kako bi se došlo do 8 različitih perspektiva. Osnovna teorijska perspektiva uključivala je proučavanje primenljivosti koncepta kulturnog roditelja iz transakcione analize (i sličnih koncepata Referentnog okvira, Skripte i Ego stanja) kao načina da se razume kako su promene potrebne u procesima obrazovanja kako bi se pokazalo kako su se porodica , škola i društvene kulture promenile, sa posebnim osvrtom na Generation App i sve veći uticaj tehnologije na virtuelne prostore i potrebu da se u njima ogleda kulturna raznolikost.

Napomena: Ovaj članak se prvi put pojavio na italijanskom 2017. kao „Genitore Culturale e apprendimento nella societa della conoscenza. Un’indagine con gli studenti di Scienze della Formazione Primaria” u Richerche Pedagogiche, 203. 59-66, i reprodukovan je uz dozvolu.

Tom 12 Izdanje 1 Jul 2021

Matrica Igara

© 2021 Stiven R. Lankton

https://doi.org/10.29044/v12i1p3

Apstrakt

Autor prikazuje svoj dizajn Matrice Igara koja može da se preklopi sa originalnom verzijom cirkumpleksa koji se pripisuje Liriju (1957). Originalna Interpersonalna Kontrolna Lista (ICL) i njene ose i domeni (sekcije) zadržane su u cilju da podstaknu pojedince da istražuju svoja ponašanja i to kako su ona povezana sa njihovim životnim pozicijama i psihološkim igrama koje možda igraju. Predstavljena je kratka istorija ICL-a, praćena uvodom u modifikovanu verziju OK korala koja prepoznaje neke igre kao “dobre” i u kojoj su psihološke igare odvojene tako da se preklapaju sa četiri najbitnije životne pozicije. Dodaci sadrže materijale sa linkovima ka drugim jezicima i detaljnim instrukcijama koje će omogućiti praktičarima da primene opisani pristup. Autor zaključuje primerima interpretacija rezultata i toga kako se oni mogu korisiti za pomoć pojedinim klijentima i partnerima.

Zarazno delovanje samoubistva, pakt o zajedničkom samoubistvu i efekti suicidnog ponašanja  u terapeutskim i porodičnim odnosima

© 2021 Toni vajt

https://doi.org/10.29044/v12i1p18

Apstrakt

Ovaj članak govori o samoubistvu i odnosima. O tome kako suicidne misli i ponašanja mogu oticati na odnose osobe koja je suicidna i na njihovu okolinu. Ovo uključuje odnose između suicidne osobe sa drugim ljugima koji su suicidni, kao i odnose suicidne osobe sa drugima koji nisu suicidni. Kako suicidna osoba može uticati na druge i kako drugi zauzvrat mogu uticati na nju. Kakve efekte imaju jedni na druge u smislu misli i osećanja i kako se ovo odražava u njihovim međusobnim transakcijama. Konkretnije, rad ispituje suicidne klastere, suicidne paktove, suicidnost u terapijskom odnosu i suicidnost u porodičnim odnosima.

 

Pasivnost u edukaciji

© 2021 Pjotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v12i1p25

Apstrakt

Autor se bavi pojavljivanjem i implikacijama pasivnosti u okviru obrazovnog okruženja. Nakon pregleda teorijske pozadine u TA literaturi, on predstavlja nekoliko istraživačkih radova pre identifikacije korisnih pristupa u borbi protiv ovakve pasivnosti. Uključuje i tri studije slučaja, zajedno sa predlozima i dijagramima načina na koje preterana adaptacija može da se razreši.

Zabrane i Motivacija u ljudskom Razvoju iz Perspektive Triologije

https://doi.org/10.29044/v12i1p35

© 2021 Randžit MR

Apstrakt

Autor kombinuje Kandatilov (1978) pristup Triologije koji kombinuje Ja, Ti i Cilj i kako su oni povezani u smislu Identiteta, Racionalnosti i Odnosa, sa teorijama iz transakcione analize o zabranama i dozvolama. Rezultat je ilustrovan kao produžen GK model, da bi se dobio model za analizu toga kako odluke iz detinjstva sprečavaju trenutni rast klijenata. Zabrane i poruke zabrana uzete su u obzir, a dozvole su opisane kao ljubav, nada i poverenje. Važna veza je takođe napravljena sa Maslovljevom hijererhijom potreba i ovo podstiče rana razmatranja o prirodi duhovnog rasta. Kratka studija slučaja uključena je da demonstrira kako rezultujući model može da pomogne u analizi koja se može podeliti sa klijentima.

 

TAMDO Igra, Pasivni Posmatrači i Profesionalna Udruženja

© 2021 Džuli Hej

https://doi.org/10.29044/v12i1p42

Apstrakt

Autor uvodi psiholožku igru nazvanu TAMDO – TA Mit o Dubini Objašnjavanja, za koju ona predlaže da daje objašnjenje nezdrave dinamike unutar organizacija transakcione analize i profesionalnih udruženja. Ona prikazuje ovo na četiri slučaja uzeta za primer iz ličnog iskustva. Takođe, prikazuje pregled TA teorije o psihološkim igrama, ulozi bajstendera (pasivnog posmatrača), različite uloge u dramskom trouglu, njihove prdužetke i piramidu moći. Ona predstavlja i skup materijala od TA i ne-TA autora da podrže premisu da se takve igre pre javljaju zbog organizacionih i grupnih procesa nego zbog skripti pojedinca koji se posmatra kao uzrok konflikta. Članak je zaključen sa nekim početnim mislima o tome kako TA organizacioni dijagrami treba da se preprave da oslikaju strukturu i dinamiku profesionalnih udruženja.

Tom 11

Tome 11 Izdanje 2 Decembra 2020

Ispitivanje podele naučnika – praktičara u psihologiji: transakciono analitička tipologija naučnika

© 2020 Patrik Vajthed

https://doi.org/10.29044/v11i2p3

Abstrakt

Koristeći transakciono analitičke modele ego stanja (Bern 1961, 1964), autor predlaže tipologiju naučnika i predstavlja dijagramom 14 tipova na osnovu integrisanih ego stanja, kontaminiranog Odraslog i pojedinačnog ego stanja sa dvostrukom isklјučenošću. Tipologija je predstavlјena kao najnovije u onome što bi se moglo nazvati psihologijom nauke, čiji primeri uključuju Tomasa Kuna (1962/2012) i Abrahama Maslova (1969). Napravljena je razlika između psihologije nauke i filozofije i teorije nauke, i razmatrana su postojeća istraživanja ličnosti naučnika. Od najveće važnosti je očigledna podela između naučnika i praktičara u kliničkoj i psihologiji savetovanja.

Na osnovu Feirabendovog (1970) zloglasnog nagoveštaja o nauci da „sve prolazi“, autor pokazuje kako se korišćenjem predloženih transakciono analitičkih tipova naučnika, Feierabendov komentar može razumeti na tri načina: Roditelј: „Naučnici ne bi trebalo da budu tako ozbilјni“; Odrasli: „Čini se da sve prolazi“; i Dete: „Nema pravila!“ Feierabendovo značenje može se razumeti samo u njihovoj integraciji (ROD). Tako i za psihologa praktičara, čija se praksa ne može odvojiti od naučnih osnova. Autor u zaključku korišćenjem predložene tipologije predlaže da iste kategorije primenjene na praktičare mogu objasniti njihove odgovore na istraživanje.

Evaluacija i merenje ego stanja: psihometrijske karakteristike italijanskog prevoda revidirane verzije upitnika Ego stanja (ESQ-R-I)

© 2020 Fiorenco Lagi, Đuzepe Krea, Klaudia Filiponi i Đorđo Kavalero

https://doi.org/10.29044/v11i2p14

Abstrakt

Kao odgovor na potrebu za više objektivnosti, Lofredo, Harington, Munoz & Nouls (2004) razvili su verziju revidiranog upitnika Ego stanja (ESQ-R) sa 40 stavki, što je predstavlјalo prilagođavanje originalne verzije od 60 stavki (Lofredo i Omizo, 1997). Ova studija procenjuje italijansku verziju ESQ-R skale, upotpunjenu uzorkom od 483 ispitanika (204 muškarca i 279 žena) i demonstrira prihvatlјivu validnost i pouzdanost konstrukta u svojih pet podskala Kritičkog roditelјa, Negujućeg roditelјa, Odraslog, Slobodnog Deteta i Adaptiranog deteta. Analize eksploratornih faktora ukazale su na pet faktora koji se navode u originalnoj ESQ-R skali; stavke učitane u .30 ili niže su izuzete, a dodatna studija pokazala je da italijanska verzija ESQ-R-I sa 33 stavke ima dobru validnost konstrukta kao objektivna mera pet entiteta ego stanja prema teoriji transakcione analize. Uklјučene su implikacije za buduća istraživanja.

Transakciona analiza i višestruke inteligencije – predložena dijagnoza i intervencija

© 2020 Regina Berard

https://doi.org/10.29044/v11i2p35

Abstrakt

Dijagnoza ego stanja na delu prvi je korak koji transakcioni analitičar preduzima kako bi razvio plan intervencije. Teorija višestruke inteligencije može pomoći u ovome omogućavanjem prepoznavanja sposobnosti i kompetencija koje klijent već ima i kako ego stanje Odraslog tada može postati dekontaminirano i stimulisano. Ova studija razmatra odnose između koncepata ego stanja i višestruke inteligencije i kako to može pomoći u postavljanju dijagnoze i kliničke intervencije.

Korišćenje metafore uspeha jedrenjaka u funkcionalnoj analizi kompanije Fintek: Organizaciona studija slučaja u Bugarskoj

© 2020 Vladislav Jordanov

https://doi.org/10.29044/v11i2p41

Abstrakt

Autor opisuje primenu transakciono analitičkog modela Uspeha jedrenjaka (Sailship Success) (Hej, 2017) u okviru funkcionalne analize studije slučaja u kompaniji Fintek sa sedištem u Bugarskoj, ali sa lokacijama u nekoliko drugih zemalјa. Dati su detalјi o načinu na koji je konsultantski projekat uspostavlјen, njegovim cilјevima i metodama koje su korišćene. Iako su takođe opisani dizajn i rezultati upitnika, fokus je na tome kako je Uspeh jedrenjaka predstavlјen kao metafora tokom intervjua sa menadžerima, što je dovelo do identifikovanja značajno različitih perspektiva o tome da li je organizacija više nalik mirnom brodu ili onom koji ide u bitku. Ostala istaknuta pitanja su uklјučivala nepostojanje jasne ideje o nameravanom odredištu broda, nedostatak svesti o potencijalnim pretnjama kao što su konkurenti i nedostatak svesti o tome da ste deo flote kompanija.

Tom 11 Izdanje 1 jun 2020.

Formalna i neformalna upotreba TA savetovanja u obrazovanju

© 2020 Pjotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v11i1p64

Zahvalјujemo se prethodnim izdavačima na dozvoli da ponovo objavevimo ovaj članak, koji se prethodno pojavio kao Jusik, P. (2017) Formal and Informal Use of TA Counselling in Education. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 67-85. Zadržali smo strukturu i reference tog članaka.

Abstrakt

Ovaj članak primenjuje teoriju uloga i na taj način razjašnjava razlike između obrazovnih radnika i savetnika koji koriste transakcionu analizu kao metodu konceptualizacije svog rada za podršku rastu i razvoju učenika. Obrazovni radnici se posmatraju kao neko ko olakšava rast koji je rezultat sticanja znanja, veština i razumevanja, dok savetnici ističu rast koji je rezultat introspekcije zasnovane na relacionim iskustvima sa praktičarom. Štaviše, intervencije u savetovanju mogu se diferencirati na formalni i neformalni rad koji pokazuje znatne razlike u pogledu ugovora, uloga, nivoa zadržavanja i poverlјivosti. Nekoliko modela transakcione analize je opisano u kontekstu formalnih i neformalnih intervencija. Predstavlјene su relevantne studije slučaja kako bi se pokazalo kako se koncepti primenjuju u obrazovnom okruženju. Autor sugeriše da TA savetnici treba da osveste uloge koje imaju i njihova sposobnost da objasne razlike u ulogama učiniće njihove intervencije čvršćim.

Stroukovi, igre i učenje u grupama

© 2020 Pjotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v11i1p75

Zahvalјujemo se prethodnim izdavačima na dozvoli da ponovo objavimo ovaj članak, koji se prethodno pojavio kao Jusik, P. (2018) Strokes, games and learning in groups. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7, 27-36. Zadržali smo strukturu i reference tog članka.

Abstrakt

Učenikova glad za stroukovima igra klјučnu ulogu u pobolјšanju ishoda učenja i emocionalne pismenosti u grupama. Obrazovni radnici i fasilitatori mogu svesno odgovoriti na potrebu svog učenika za priznanjem obraćajući pažnju na kulturu grupe i stvarajući okruženje koje reaguje putem modelovanja. Kada glad učenika za stroukovima nije zadovolјena, oni počinju da pozivaju u psihološke igre. Obrazovni radnici mogu adekvatno odgovoriti naglašavanjem opcija u odnosu na dramski trougao. Pored toga, TA koncepti su efikasniji kada se primenjuju u kontekstu odnosa, jer u suprotnom intervencije postaju jalov, pojednostavlјeni i poduhvat oslonjen na formulama. Neke postavke grupe dovode do pojave zaklјučavanja uloga kada pojedinac predstavlјa problem koji drugi članovi kolektivno izbegavaju. Kada se ovo osvesti, grupa može krenuti napred. U celini, učenici napreduju kada dobiju odgovarajuće stroukove i dozvole koji podržavaju njihov rast i razvoj.

Transakciona analiza i duhovnost: uvidi iz indijske filozofije

© 2020 Indranil Mitra

https://doi.org/10.29044/v11i1p80

Apstrakt

U indijskom filozofskom sistemu Vedanta, složeno lјudsko biće je opisano u terminima pet koncentričnih omotača koji okružuju unutrašnje jezgro – model Pancha Kosha (Pet omotača). Ovaj model ima implikacije na disciplinu Transakcione analize utoliko što osvetlјava rad Odraslog ego stanja i takođe sugeriše postupak kojim se može postići autonomija. Drugi koncepti Vedante, relevantni za TA, su razmatrani i razrađeni, i predstavlјen je Vedantski model ego stanja koji ih uklјučuje u klasični TA model. Prirodna težnja za intimnošću i sila rasta fizisa predstavlјeni su u vidu uvida iz Vedante. Razmatrane su primene modela u praksi, kao i kako on može pomoći lični rast i na kraju duhovni napredak.

Osećam, dakle postojim: Studija o značenju emocija i njihovim funkcijama

© 2020 Adriana Monteiro

https://doi.org/10.29044/v11i1p58

Ovaj članak je izvorno objavlјen na portugalskom jeziku kao Sinto, logo Sou -um estudo sobre o significado das emoções e suas funções. Revista Brasileira de Análise Transacional XXI, 2011, n.1, 29-41 i ovde se objavlјuje uz lјubazno odobrenje UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil.

Apstrakt

Emocija nije pojam koji se može tačno definisati, čak i ako se u običnom jeziku odnosi na afektivna stanja. Teorija transakcione analize, koju je stvorio Bern i razvili njegovi sledbenici, ispunjena je konceptom emocija. Da bi se ova pitanja razjasnila, ovaj članak razmatra biopsihologiju emocija, uzimajući u obzir njihove cilјeve i funkcije, uzimajući u obzir uticaj neuronauke. Takođe se pozivamo na autore koji su izvršili teorijski pregled transakcione analize iz perspektive biologije i uma, kao što su Alen i In. Takođe smo uklјučili autore sa telesnim pristupom kao što su Rajh i Levin za njihov značajan doprinos kako razumevanju načina na koji je skriptni sistem ugrađen u telo, tako i razmatranju mogućnosti razvoja sistemskog telesnog pristupa u okviru metodologije za dekontaminaciju Odraslog. Zaklјučujemo da ne postoje destruktivne emocije. Destruktivan je način na koji čovek nauči da se nosi sa osećanjima, sa senzacijama i emocijama. A rad na emocijama je rad na životnom skriptu.

Istraživačka studija o uticaju na emocionalnu stabilnost programa obuke transakcione analize namenjenog razvoju povišenih nivoa Odraslog ego stanja kod adolescenata u Siriji

© 2020 Ala MHD Tajsir Morad

https://doi.org/10.29044/v11p4

Apstrakt

Opisana je istraživačka studija o uticaju na ego stanje Odraslog i emocionalnu stabilnost 36 adolescenata studenata (sa 36 u kontrolnoj grupi) programa obuke zasnovanog na konceptima transakcione analize koji se izvodi u školi u Damasku. Eksperimentalni skup instrumenata sastojao se od postojećih i novih instrumenata, uklјučujući točak ego stanja, skalu ego stanja u rešavanju problema, merenje ego stanja, kratko merenje emocionalne stabilnosti i Ženevski krug emocija. Rezultati su pokazali razlike u ego stanjima Odraslog i Slobodnog deteta i emocionalnoj stabilnosti, kao i neke razlike između dečaka i devojčica u ego stanjima Negujućeg roditelјa i Adaptiranog deteta.

Tom 10

Tom 10 Izdanje 2 novembar 2019.

Mali profesor: Razmišlјanje o strukturi, razvoju i evoluciji Odraslog u Detetu

© 2019 Tanja Elizabet Kaetano Alves

https://doi.org/10.29044/v10i2p79

Ovaj rad je prvobitno objavlјen na portugalskom jeziku kao O Pequeno Professor: Uma Reflexão Sobre a Estrutura, o Desenvolvimento e a Evolução do Adulto na Criança REBAT XXIII-OCTOBER 2014 PG 125-140  i ovde je objavlјen uz dozvolu UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brazil. Gde je to moguće, citati su prilagođeni tako da odražavaju originalne engleske publikacije, posebno za TA publikacije koje su prevedene na portugalski.

Apstrakt

Prema konceptu Životnog skripta, koji je razvio Erik Bern, sudbina svakog pojedinca skicirana je u ranim godinama života. Deo ego stanja Deteta, poznatiji kao Odrasli u Detetu ili Mali profesor, odgovoran je za dekodiranje sveta kroz intuiciju i analognu misao i, na ovaj ili onaj način, zagarantovan fizički i emocionalni opstanak. Svrha ovog članka je da kvalifikuje i prepozna Odraslog u Detetu i njegovu važnost u izgradnji osobina ličnosti, proučavanjem anatomskog, fiziološkog i emocionalnog scenarija u kojem se Odrasli u Detetu razvija. Autor sugeriše da neobična izdržlјivost i mudrost koja se nalazi u Odraslom u Detetu mogu biti prisutni u odraslom životu na pozitivan način, čak i ako su događaji koji su ga strukturirali bili dramatični.

TA doprinosi iz Indije

© 2019 Džuli Hej

https://doi.org/10.29044/v10i2p101

Apstrakt

Prvobitno napisano kao sadržaj uvodnog govora i povezane radionice na konferenciji ITAA/SAATA u Kočiju, Indija, avgusta 2018. godine, u nastavku se nalazi pregled teorijskih doprinosa autora baziranih u Indiji između 1993. i 2018. Konkretno, opisani su razni doprinosi Os Samertona i Perl Drego, zajedno sa pregledom aktivnosti oca Džordža Kandatila i drugih na teme gurua, etike, univerzalne svesti i konfliktnih strategija. Izdvajaju se dve teme: praktične ideje i modeli i kulturna i duhovna priroda indijskog društva, sa proširenjem Bernovog koncepta autonomije na pet komponenti koje su povezane sa indijskom filozofijom.

Istraživanje odnosa između ego stanja i neurotizma među indijskim muškarcima i ženama

© 2019 Vijay Gopal Sreenivasan & C.Suriyaprakash

https://doi.org/10.29044/v10i2p66

Apstrakt

Prikazani su rezultati istraživačkog projekta koji istražuje vezu između transakciono analitičkog koncepta ego stanja i neurotizma u modelu ličnosti Velikih pet faktora. Uzorak od 192 odraslih Indijaca (37% muškaraca, 63% žena) dobilo je upitnik Ego Stanja -Revidirani (ESQ-R) i inventar velikih pet (Big Five Inventory (BFI)). Pirsonova produkt-moment korelacija ukazala je na malu, ali pozitivnu korelaciju između neurotizma i ego stanja Kritičkog roditelјa i Adaptiranog deteta, i malu negativnu korelaciju između neurotizma i Negujućeg roditelјa, Odraslog i Slobodnog deteta. (Sve korelacije značajne na nivou 0,05 korišćenjem dvostranog testa.) Postojale su razlike između muškaraca i žena i između različitih starosnih grupa. Iako postoje ograničenja ovog istraživanja, nalazi su u skladu sa TA teorijom i mogu imati implikacije na način primene TA terapije.

Izjava Saveta za psihoterapiju Ujedinjenog Kralјevstva o NICE smernicama za depresiju kod odraslih

© 2019 Potpisnici

https://doi.org/10.29044/v10i2p87

Napomena urednika: Sledeće se objavlјuje ovde, uz dozvolu Saveta za psihoterapiju Ujedinjenog Kralјevstva i njihovih saradnika, jer daje zanimlјive i opšte primenlјive stavke o metodologijama istraživanja.

Reference su: UKCP (2019) https://www.psychotherapy.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/NICE-Depression-coalition-position-statement.pdfaccessed 16 October 2019UKCP (2019) https://cdn.ymaws.com/www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/docs/downloads/StakeholderPositionStatement.pdfaccessed 16 October 2019

TA tretman depresije. Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti pojednostalјenog hermeneutičkog pristupa – Đovani

© 2019 Mariavitoria Canketa, Laura Farina, Stefano Morena i Enriko Beneli

https://doi.org/10.29044/v10i2p4

Apstrakt

Ova studija je inspirisana prethodnim serijama replikacija efikasnosti hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju (HSCED) čiji je cilј bio procena efikasnosti uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresivnih poremećaja i depresivne ličnosti. Bavimo se problemima i poteškoćama koji su se pojavili u prethodnim serijama slučajeva, kao što su: trošenje vremena na obuku grupe lјudi za sprovođenje hermeneutičke analize, organizovanje uklјučivanja spolјnih sudija da donesu konačnu odluku i bavlјenje nedoslednostima između kvantitativnih i kvalitativnih podataka. Ova studija predlaže pojednostavlјeni metod za sprovođenje hermeneutičke analize koja zahteva samo jednu osobu, zadržavajući svoju validnost. Integrisali smo hermeneutički pristup sa pragmatičnom metodologijom procene slučajeva kako bismo sledili unapred definisane kriterijume u analizi kvalitativnog materijala. Dalјe, predstavlјamo način na koji se skriptni sistem koristi za otkrivanje promena u simptomatologiji depresije i depresivnoj ličnosti. Testirali smo ovaj pristup koristeći HSCED u slučaju „Đovani, sedamnaestogodišnji Italijan belac koji je imao 16 sesija transakciono analitičke psihoterapije sa Italijankom belkinjom koja se bavi psihoterapijom sa 2 godine kliničkog iskustva. Klijent je zadovolјio DSM-5 kriterijume za umereni  Veliki (Major) depresivni poremećaj i generalizovani anksiozni poremećaj. Ovo je drugo istraživanje koje je procenilo efikasnost transakciono analitičke psihoterapije depresivnih adolescenata.

TA tretman depresije. Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti pojednostalјenog hermeneutičkog pristupa – Margerita

© 2019 Mariavitoria Canketa, Alesia Piko, Barbara Revelo, Kristina Pičirilo i Enriko Beneli

https://doi.org/10.29044/v10i2p32

Apstrakt

Ova studija je sedma od serije od sedam i pripada drugom talasu italijanske sistematske replikacije nalaza iz prethodnih serija koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju (HSCED). Bavimo se problemima i poteškoćama koji su se pojavili u prethodnim serijama slučajeva, kao što su: trošenje vremena na obuku grupe lјudi za sprovođenje hermeneutičke analize, organizovanje uklјučivanja spolјnih sudija da donesu konačnu odluku i bavlјenje nedoslednostima između kvantitativnih i kvalitativnih podataka . Ova studija predlaže pojednostavlјeni metod za sprovođenje hermeneutičke analize koja zahteva samo jednu osobu, zadržavajući njenu validnost. Integrisali smo hermeneutički pristup sa pragmatičnom metodologijom procene slučajeva kako bismo sledili unapred definisane kriterijume u analizi kvalitativnog materijala. Dalјe, predstavlјamo način na koji se skriptni sistem koristi za otkrivanje promena u simptomatologiji depresije i depresivnoj ličnosti. Testirali smo ovaj pristup pomoću HSCED u slučaju „Margerita“, 56-godišnje bele Italijanke koja je imala 16 sesija transakciono analitičke psihoterapije sa belom Italijanskom terapeutkinjom sa 5 godina kliničkog iskustva. Klijentkinja je ispunjavala DSM-5 kriterijume za umereni Veliki depresivni poremećaj sa anksioznim distresom, a SWAP 200 kriterijume za crte depresivnih, zavisnih, izbegavajućih i hostilnih tipova ličnosti sa visokim nivoom funkcionisanja.

Tom 10 Izdanje 1. jun 2019.

Otpisivanje osobe, značenja i motiva

© 2019 Stiven B Karpman, dr.med

https://doi.org/10.29044/v10i1p40

Apstrakt

Postoje tri vrste otpisivanja na socijalnom nivou koje mogu ometati povezivanje i intimnost tokom izgradnje odnosa – otpisivanje osobe, značenja i motiva. To mogu biti blokade u bilo kom prijatelјstvu, porodici, romantičnom ili poslovnom partnerstvu. Oni otpisuju u drugima OK potencijal onoga ko su, šta govore i zašto to govore – i šta bi mogli biti. Isto otpisivanje lične vrednosti, potencijala i nade biće prisutno i interno u transakcionom odnosu sa sobom na psihološkom nivou.

„Ne govori ništa što ne možeš da prikažeš dijagramom.“ Kreativni sistem brejnstorminga Erika Berna

© 2019 Stiven B Karpman, dr.med

https://doi.org/10.29044/v10i1p4

Apstrakt

Ovo je rad o pronalasku ideja i zaštiti tih ideja, uklјučujući primere Bernovih originalnih pet pravila pronalaska, i kako su ih uspešno koristili njegovi sledbenici, kao i međunarodna organizacija koju je osnovao da zaštiti te ideje.

Analiza drame skripta II

© 2019 Stiven B Karpman, dr.med

https://doi.org/10.29044/v10i1p21

Apstrakt

Ovaj rad dovršava originalni članak Analiza drame skripta (Karpman, 1968) koji je prvi put predstavio Dramski trougao, Dijagram uloga i Dijagram lokacije u TA literaturi o skriptu. Kao i prethodni članak, i ovaj članak o teoriji skripta stvara „što više novih ideja“ za nastavak Bernovog nasleđa pronalaska pomoću brejnstorminga, kako je učio svoje sledbenike na svojim nedelјnim seminarima utorkom uveče  Think Tank u San Francisku 1960-ih. (Karpman, 2014). Nove teorije igara i skripta utkane su u nove kombinacije, kako bi se otvorila vrata i inspirisale dodatne nove teorije skripta. Uklјučeni su: a) 15 novih skriptnih dramskih trouglova, uklјučujući Palimpsest, Ridisižn, Transfer, Frojdovski, Egzistencijalni, Miniskript, Biodinamični i Darvinovski dramski trougao; b) Analiza porodičnih igara koja uklјučuje detetov Ridisižn trougao, skriptnu igru, skriptnu scenu, Imago skriptne scene i analizu disfunkcionalne porodice; c) Dve nove formule za isplatu skriptne igre; d) Tri nova unutrašnja i spolјna sistema pokretača skriptne energije; e) Tri nova sistema za učvršćivanje skripta: Skript formula G, Skript formula P3 i Miniskript dramski trougao; f) Novi trougaoni darvinovski instinkt; g) Šest novih egzistencijalnih kontinuuma; i h) Četiri kombinacije dijagrama podučavanja skripta na tri nivoa.

Tom 9

Tom 9 Izdanje 2 decembar 2018

TA Tretman depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – Đorđo

© 2018 Enriko Beneli, Mario Augusto Prokači, Antonela Fornaro, Vinčenco Kalvo, Stefania Manarini, Ariana Palmieri i Mariavitoria Canketa

https://doi.org/10.29044/v9i2p3

Apstrakt

Ova studija je četvrta u nizu od sedam i pripada drugom talasu italijanskog sistematskog repliciranja nalaza iz prethodnih serija koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju. Terapeut je bio Italijan belac sa 17 godina kliničkog iskustva, a klijent Đorđo bio je 23-godišnji Italijan belac koji je prisustvovao na šesnaest sesija transakciono analitičke psihoterapije. Đorđo je ispunjavao DSM-5 kriterijume za Veliki (Major) depresivni poremećaj, perzistirajući (rekurentni) depresivni poremećaj, panični poremećaj, agorafobiju i zavisni poremećaj ličnosti. Tretman je bio fokusiran na ublažavanje simptoma i sukoba u osnovi zavisne ličnosti. Sudije su slučaj ocenile kao dobar ishod, posredstvom rada na suštinskim sukobima ličnosti, koji je pobolјšao ishod lečenja i ublažavanje simptoma depresije. Ova studija slučaja sugeriše da se klasično lečenje depresije može pobolјšati uzimajući u obzir sukobe u osnovi ličnih osobina ili poremećaja.

TA Tretman depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – Serđo

© 2018 Enriko Beneli, Đulija Đentileska, Desire Bosketi, Kristina Pičirilo, Vinčenco Kalvo, Stefania Manarini, Ariana Palmieri i Mariavitoria Canketa

https://doi.org/10.29044/v9i2p23

Apstrakt

Ova studija je peta u nizu od sedam i pripada drugom talasu italijanskog sistematskog repliciranja nalaza iz prethodnih serija koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju. Terapeut je bila Italijanka belkinja sa pet godina kliničkog iskustva, a klijent Serđo je bio 39-godišnji Italijan belac koji je prisustvovao na šesnaest sesija transakciono analitičke psihoterapije. Serđo je ispunjavao DSM5 kriterijume za uporni depresivni poremećaj (distimiju) sa melanholičnim karakteristikama, posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) sa opsesivnim osobinama ličnosti. Tretman je bio fokusiran na dozvolu na uživanje i samozaštitu. Fokusiranje na depresivne simptome i opsesivne osobine omogućilo je smanjenje njegove distimije na kraju terapije. Sudije su slučaj ocenile kao dobar ishod: depresivna i anksiozna simptomatologija su se klinički i pouzdano pobolјšale tokom terapije i ta pobolјšanja su zadržana tokom praćenja. Dalјe, klijent je u svom intervjuu nakon tretmana izvestio o značajnim promenama i te promene su direktno pripisane terapiji.

TA Tretman depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – Beatris

© 2018 Enriko Beneli, Frančeska Vulpiani, Đorđo Kristiano Kavalero, Vinčenco Kalvo, Stefania Manarini, Ariana Palmieri i Mariavitoria Canketa

https://doi.org/10.29044/v9i2p42

Apstrakt

Ova studija je šesta u seriji od sedam i pripada drugom talasu italijanskog sistematskog repliciranja nalaza iz prethodnih serija koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju. Terapeut je bila belkinja Italijanka sa 10 godina kliničkog iskustva, a klijent Beatris 45-godišnja belkinja Italijanka koja je imala šesnaest sesija transakciono analitičke psihoterapije. Beatris je ispunjavala DSM 5 kriterijume za veliki (Major) depresivni poremećaj, anksioznu teskobu (Anxious Distress), sa zavisnim i histrioničnim osobinama ličnosti. Sudije su slučaj ocenile kao dobar ishod: depresivna i anksiozna simptomatologija su se klinički i pouzdano pobolјšale tokom terapije, a ta pobolјšanja su se održavala tokom trajanja intervala praćenja. Dalјe, u svom intervjuu nakon terapije, klijentkinja je prijavila značajne promene i te promene su direktno pripisane terapiji.

Supervizija u psihoterapiji iz perspektive transakcione analize

© 2018 Marija Ređina Fereira Da Silva

https://doi.org/10.29044/v9i2p81

Napomena: Ovaj rad se prvobitno pojavio na portugalskom kao Supervisão em Psicoterapia na Perspectiva da Análise TransacionalREBAT XIV, Aug 2015, 108-119 i ovde je objavlјen uz lјubazno odobrenje UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Gde je to moguće, citati su prilagođeni kako bi odražavali originalne engleske publikacije, posebno za TA publikacije.

Apstrakt

Ovaj članak se bavi supervizijom u kliničkoj psihologiji koja se razlikuje od pedagoške prakse u psihologiji. Cilј je proširiti razmišlјanje o superviziji, ulozi supervizora i obuci psihoterapeuta iz perspektive supervizije u metodologiji transakcione analize. Supervizija se odnosi na proces profesionalnog razvoja koji mora kvalifikovati veštine osobe koja se supervizira, razviti one koje nedostaju i proširiti njihov potencijal za postizanje profesionalnog uspeha, jer izgradnja psihoterapeutskog znanja nije ograničena na teorijski sadržaj i mora uklјučivati obuku praktičnih veština, profesionalno držanje i etiku.

Rituali kao promoteri autonomije

© 2018 Joana Heneman

https://doi.org/10.29044/v9i2p87

Napomena: Ovaj rad se prvobitno pojavio na portugalskom kao Rituais como Fomentadores de AutonomiaREBAT XXIII, Oct 2014, 69-80 i ovde je objavlјen uz lјubazno odobrenje UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Gde je to moguće, citati su prilagođeni kako bi odražavali originalne engleske publikacije, posebno za TA publikacije.

Apstrakt

Za Erika Berna, psihijatra koji je razvio transakcionu analizu, Ritual je oblik strukturisanja vremena koji pruža manje prihvatanja u odnosima. Ovaj članak ima za cilј da ponovo označi koncept donoseći razumevanje da se ritualizacija može shvatiti ne kao podvrgavanje obrascima programiranim tradicijom i društvenim običajima, već kao aktivnost koja pruža okruženje koje podstiče razvoj autonomije. Razmišlјanja autora u oblastima antropologije, psihologije i sociologije, uklјučujući van Genepa, Terina, Bela, Zoje, Tambia i Turnera, koriste se za ilustraciju i objašnjenje proučavanja rituala kao praksi prepunih simbolike i značenja. Kroz Elijadea i Bejtsona razmatraju se pojmovi svetog i posvećenja. Autonomija je u skladu sa Bernovim pojmom, podrazumevajući kapacitet za svesnost, intimnost i spontanost.

Autonomija ili zavisnost: rad sa terapijskom simbiozom u nepsihotičnom odnosu terapeut-klijent

© 2018 Vitor A Merhi

https://doi.org/10.29044/v9i2p64

Napomena: Ovaj članak se originalno pojavio na portugalskom kao Crescendo em direção à autonomia ou à dependência?-Trabalhando a simbiose na relação terapeuta-paciente não psicótico REBATXXII August 2013 9-34 i ovde je objavlјen uz lјubazno odobrenje UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil.

Apstrakt

Simbioza je koncept koji su Šif i drugi razvili u svom radu sa klijentima sa teškim psihozama poput šizofrenije. Namera nam je da ovim člankom predložimo razmatranje njegove primenlјivosti kod naših nepsihotičnih klijenata u okviru prakse savetovanja. Pregledom teorije razvoja, od autora sa teorijskim okvirom transakcione analize, nastojimo da utvrdimo mogućnosti onoga što se može dogoditi u okviru primarne simbioze kroz njeno nerešavanje, u svakom periodu razvoja čovekovog bića od začeća do faze odraslog. U ovoj primarnoj simbiozi, kada se ne razreši, razviće se uspostavlјanje skripta i matrice različitih odnosa zavisnosti u životu. Rešavanje ovog problema kroz terapijsku simbiozu u odnosu terapeut-klijent vodi ka postizanju Bernove autonomije sa njenim komponentama svesnosti, spontanosti i intimnosti.

Smrt i proces tugovanja: Doprinosi transakcione analize

© 2018 Maria Klara Ramos Grošot

https://doi.org/10.29044/v9i2p72

Napomena: Ovaj rad je izvorno objavlјen na portugalskom jeziku kao Morte e o Processo de Luto: Contribuições da Análise Transacional REBAT XXIII, Oct 2014, 81-98 i ovde je objavlјen uz lјubazno odobrenje UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Gde je to moguće, citati su prilagođeni kako bi odražavali originalne engleske publikacije, posebno za TA publikacije. Napomena urednika – originalno preveden sažetak odnosi se na žalјenje – portugalska reč „luto“ može se odnositi na žalјenje ili tugovanje. Tugovanje se ovde najčešće koristi jer ima šire konotacije na engleskom jeziku.

Apstrakt

Gubitak, smrt i tugovanje su situacije koje uklјučuju lјude u raznim tačkama njihovog života. Svrha ovog članka je da predstavi pristup psihičkoj reakciji određenoj iskustvom sa smrću ili gubitkom, analizirajući proces tugovanja, dovodeći u vezu opis pet stadijuma Kubler-Rosa sa Šifovim nivoima otpisivanja. S obzirom na to da se gubici i smrt događaju u životima lјudi, i da je to generalno faktor velikog stresa, objašnjavamo faze kroz koje ožalošćeni prolaze, da bi detalјno opisali proces tugovanja. Zaklјučujemo da se rad sa procesom tugovanja kroz intervencije i otpisivanje i njihovo povezivanje sa fazama doživlјenim u ovom periodu, pokazalo korisnim za prevazilaženje problema u terapijskom procesu.

Tom 9 Izdanje 1. jun 2018.

O senzacijama, emocijama i osećanjima: Doprinos teorijskim osnovama transakcione analize

© 2018 Žane Maria Pansinja Kosta

https://doi.org/10.29044/v9i1p43

Napomena: Ovaj rad je preveden i ovde je objavlјen uz dozvolu REBAT – Brazilian Journal of Transactional Analysis 21:1, 2011 64-82

Abstrakt

Svrha ovog članka je da predstavi novo razmišlјanje i proširivanje znanja o emocijama i osećanjima u okviru transakcione analize, kroz dijalog između Erika Berna, Antonia Damasia i Umberta Maturane. Od Berna potiče okvir transakcione analize i osnovni koncept ego stanja. Od Damasia dolazi razlika između osećanja, emocije i raspoloženja, kao i razumevanje organizacije mozga. Od Maturane dolazi razumevanje važnosti emocija, posebno lјubavi, u procesu lјudske evolucije. Iz ovog dijaloga se vidi temelј za pet primarnih emocija koje se navode u transakcionoj analizi: bes, strah, tuga, radost i lјubav. Konačno, postoji predlog za ažuriranje koncepta ego stanja u skladu sa tim dijalogom.

Psihološke granice i psihološki mostovi: kategorizacija i primena koncepata transakcione analize

© 2018 Džuli Hej

https://doi.org/10.29044/v9i1p52

Apstrakt

Podstaknut pripremom prezentacije na događaju za učenje TA, 1. deo ovog rada pruža pregled referenci koje se odnose na psihološke granice u TA literaturi, povezanim sa predloženim novim okvirom za kategorizaciju takvih granica na nivoima ličnosti (intrapersonalni, lični), lјudi (međulјudski, porodični, susedski), mesta (region, država, područje, kontinent) i planete (životna sredina, Zemlјa, Univerzum). Opisani su TA koncepti koji se smatraju relevantnim za svaku granicu. Komentari o granicama praktičara uvode u Drugi deo, koji se bavi psihološkim mostovima preko granica, kao što su oni koji se stvaraju kroz superviziju i okvirima za povećanje svesti o nesvesnim procesima. Uklјučena je kritika trenutne TA oblasti primene granica i deo 2 se završava modelom koji predstavlјa opšti most za kontakt.

Interpretativna fenomenološka analiza iskustava četiri pojedinca koji su prijavili izloženost nasilništvu na radnom mestu u Velikoj Britaniji

© 2018 Mari O’Nil & Denis Borland

https://doi.org/10.29044/v9i1p23

Apstrakt

Sugerišući da je nasilništvo toksična dinamika koja je široko rasprostranjena na savremenom radnom mestu, autori daju pregled opšte, istraživačke i literature transakcione analize na tu temu i zaklјučuju da je malo dokumentovano o negativnoj interakciji na pojedinca. Dalјe opisuju kako su sproveli Interpretativnu fenomenološku analizu (IFA) iskustava četiri osobe koje su se samoidentifikovale i takođe su operativno identifikovane pomoću izmenjene verzije upitnika Negative Acts Questionnaire (NAQ-R) da su trpele nasilništvo rukovodioca u okviru njihove organizacije. Takođe je korišćen opšti upitnik o iskustvima nasilništva, praćen intervjuima. Analizirani su transkripti i identifikovane su tri teme i sedam podtema. Nalazi sugerišu da su učesnici iskusili osećaj besa i bezvrednosti, ali ta osećanja su prigušena i umanjena, što dokazuju stilovi govora i naracije učesnika. Ovo je protumačeno kao njihovo otpisivanje sopstvenog iskustva i posledičnog uticaja na njihovo zdravlјe. Utvrđeno je da učesnici svog rukovodioca doživlјavaju kao kritičnog i optužujućeg i da su izgubili poverenje u njih zbog navodnih prekoračenja granica. Učesnici su organizaciju takođe doživlјavali negativno ako nije uspela da podrži učesnika; ovo se smatralo odobravanjem negativnog ponašanja. Dobijene teme se analiziraju pomoću nekoliko TA koncepata, uklјučujući otpisivanje, životne pozicije, psihološke igre, drajvere, miniskript i skript.

Stanje selfa kao učesnika u ubistvu selfa: Studija analize oproštajne poruke zasnovana na egogramu u Rusiji

© 2018 Dmitri I. Šustov, Olga D. Tušina, Tatjana V. Agibalova, Nadežda L. Zujkova

https://doi.org/10.29044/v9i1p5

Apstrakt

Ovaj članak predstavlјa nalaze analize oproštajne poruke, zasnovane na egogramu, koju su sprovela tri stručnjaka (doktori medicine, doktori nauka, sertifikovani u TA) na uzorku od 26 lјudi (36 oproštajnih poruka) u Rjazanu, Rusija, 2000. i 2017. godine. Rezultati studije nagoveštavaju da je intrapersonalna aktivnost pre samoubistva prilično raznolika i da se razvija, kao i da se može razlikovati između onih koji izvrše samoubistvo i onih koji prežive pokušaj samoubistva.  Samoubistva karakterišu povišeni nivoi Odraslog i Adaptiranog Deteta, dok su nesmrtonosni pokušaji samoubistava pokazali očigledan porast nivoa Adaptiranog deteta i negativnog Kontrolišućeg roditelјa. Autori su zaklјučili da osobe sa ozbilјnom smrtonosnom namerom mogu zadržati umereni nivo Adaptiranog deteta (koje pati), tako da omogući Odraslom da prikupi energiju potrebnu za fatalan pokušaj samoubistva. U pokušajima samoubistava, visoki nivoi negativnog Kontrolišućeg roditelјa, koji cilјaju relevantne druge osobe, mogu da raseju energiju neophodnu za izvršenje samoubistva. Egogrami osoba koje su pokušale samoubistvo ilustrovali su manipulativnu prirodu nesmrtonosnih pokušaja samoubistva, dok oni kod osoba koje su izavršile samoubistva nisu. Egogrami nesmrtonosnih pokušaja samoubistva i samoubistava izvršenih u alkoholisanom stanju imali su sličnu raspodelu nivoa ego stanja, što može odražavati efekat alkohola koji ometa aktivnost zaštitničkih  Roditelјskih podstruktura i jača ulogu negativnog Kontrolišućeg roditelјa usmerenog na unutrašnji self ili druge osobe.

Tom 8

Tom 8 Izdanje 2. jul 2017.

Razvoj naučno zasnovanog sistema evaluacije obuke u oblasti transakcione analize od strane nemačkog Udruženja za transakcionu analizu

© 2017 Norbert Nagel, Joahim Konig, Sebastian Otman i Anika Hanle

https://doi.org/10.29044/V8I2P3

Abstrakt

Autori predstavlјaju razvoj i statističku analizu, sprovedenu pod pokrovitelјstvom Nemačkog udruženja za transakcionu analizu (DGTA), onlajn sistema procene obuke u oblasti transakcione analize. Razjašnjeno je razumevanje evaluacije istraživanja i predstavlјeni su obrazac za unos podataka i njegovo utemelјenje u teoriji transakcione analize. Akcenat je stavlјen na razvoj koncepta kompetencija, definisanje kategorija kompetencija i predstavlјanje osnova transakciono-analitičke teorije obrazovanja. Naučno ispitivanje validnosti i pouzdanosti skala, istraživački proces sa prethodnim i ponovnim testom i procena podataka u sistemu onlajn procene detalјno su dokumentovani. U zaklјučku se tvrdi da je ovo onlajn bazirano ocenjivanje DGTA jedan od retkih instrumenata za vrednovanje nastave orijentisanog na rezultate  u zemljama sa nemačkog govornog područja, koji ispunjava naučne kontrolne kriterijume i koji je objavlјen.

Terapeutov pregled procesa: Ciklusi prekida i ponovnog uspostavljanja kontakta u psihoterapiji relacione transakcione analize za klijenta sa odbacujućim stilom vezivanja: „Marta“

© 2017 Silvia Baba Neal

https://doi.org/10.29044/V8I2P24

Abstrakt

Ovaj članak je terapeutov pregled procesa koji se dogodio tokom sistematske studije slučaja psihoterapije sa „Martom“, klijentkinjom koja je imala depresiju, anksioznost, aleksitimiju i odbacujući stil vezivanja. Opisana je procena, dijagnoza klijenta i smer lečenja, a zatim detalјan prikaz terapijskog procesa kroz 12 sesija i 2 intervjua nakon terapije. Rezimiraju se rezultati analitičkog tima, koji ukazuju na podršku terapeutovoj identifikaciji problema tokom procesa terapije. Posebnu pažnju analitički tim posvećuje dvema tačkama prekida i ponovnog uspostavljanja kontakta, sa pragmatičnom procenom koja potvrđuje da su relacione borbe između terapeuta i klijenta izgleda bile klјučne u generisanju pozitivnih promena.

‘Kroćenje’ Džuli i njenog izbegavajućeg stila vezivanja

© 2017 Valeri Pere

https://doi.org/10.29044/V8I2P35

Abstrakt

U ovoj studiji slučaja, predstavlјam primenu modela koji je razvio Ričard Erskin iz „Self u odnosima“ na klijentkinji koju ću nazvati Džuli. Opisujem otvorene i zatvorene oblasti kontakta koje sam uočila na početku rada. Zatim objašnjavam kako ovu klijentkinju dovodim u stanje buđenja anesteziranih oblasti kroz implicitnu pratnju i puni kontakt, poštujući njen izbegavajući stil vezivanja.

Stid, pošast supervizije

© 2017 Valeri Pere

https://doi.org/10.29044/V8I2P41    

Kako konstruišemo stid?

Kako to utiče na superviziju?

Kako se supervizor može nositi sa tim?

Moja motivacija za pisanje ovog članka rođena je iz mog ličnog iskustva sa stidom. Inhibirao je moje razmišlјanje, spontanost, kreativnost i samim tim ograničio moj lični i profesionalni razvoj. Oslobađanje mi je omogućilo da povratim slobodu, energiju i legitimitet. Stekla sam profesionalnu kompetentnost i asertivnost u svojoj praksi supervizora.

Moja svrha pisanja ovog članka je da mi, kao supervizori, zajedno razmišlјamo o tome kako gledamo na proces stida u našim supervizijskim sesijama.

MEDER, MAJA (2017): SOPSTVENO ISKUSTVO U PSIHOTERAPIJI: ZNAČAJ STICANJA KOMPETENTNOSTI U TRENINGU TRANSAKCIONALNE PSIHOTERAPIJE

Recenzija knjige, Ginter Mor

https://doi.org/10.29044/V8I2P49

Tom 8 Izdanje 1. januara 2017.

TA Lečenje depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – „Ana“

© 2017 Enriko Beneli, Emanuela Moreti, Đorđo Kristiano Kavalero, Đovani Greko, Vinčenco Kalvo, Stefania Manarini, Ariana Palmieri i Mariavitoria Canketa I Mark Vidouson

https://doi.org/10.29044/V8I1P3

Abstrakt

Ova studija je prva u nizu od sedam i pripada drugom talasu italijanskog sistematskog repliciranja nalaza iz prethodnih serija (Vidouson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Beneli, 2016a, 2016b, 2016c) koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju. Terapeut je bila Italijanka belkinja sa osmogodišnjim kliničkim iskustvom, a klijent Ana, Italijanka belkinja, stara 33 godine, koja je prisustvovala na 16 sesija transakciono analitičke psihoterapije. Ana je ispunjavala DSM-5 kriterijume za blagi perzistirajući depresivni poremećaj (distimiju) sa anksioznim distresom. Zaklјučak sudija bio je da je ovo slučaj sa dobrim ishodom: distimični simptomi su se pobolјšali tokom terapije i održavali su se u „zdravom“ rasponu tokom 6-mesečnog praćenja, klijent je izvestio o pozitivnom terapeutskom iskustvu i opisao važne promene u intrapsihičkim i interpersonalnim obrascima. U ovoj studiji slučaja, transakciono analitički tretman depresije dokazao je svoju efikasnost u lečenju perzistirajućeg depresivnog poremećaja.

TA Lečenje depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – „Katerina“

© 2017 Enriko Beneli, Sara Filanti, Roberta Muso, Vinčenco Kalvo, Stefania Manarini, Ariana Palmieri i Mark Vidouson

https://doi.org/10.29044/V8I1P21

Abstrakt

Ova studija je druga u nizu od sedam i pripada drugom talasu italijanskog sistematskog repliciranja nalaza iz prethodnih serija (Viddouson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Beneli, 2016a, 2016b, 2016c) koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju. Terapeut je bila belkinja Italijanka sa 10 godina kliničkog iskustva, a klijent Katerina 28-godišnja belkinja Italijanka koja je prisustvovala na 16 sesija sesija transakciono analitičke psihoterapije. Katerina je zadovolјila DSM-5 kriterijume za veliki depresivni poremećaj sa generalizovanim anksioznim poremećajem. Zaklјučak sudija bio je da se radi o slučaju sa izvanredno dobrim ishodom: simptomi depresije pokazali su rano kliničko i pouzdano pobolјšanje, koje se održalo i nakon 6 meseci, praćeno smanjenjem simptoma anksioznosti, ukupnim distresom i težinom ličnih problema. Pridržavanje uputstvom definisanog lečenja depresije pokazalo se kao dobro do odlično. U ovoj studiji slučaja, transakciono analitički tretman depresije dokazao je svoju efikasnost u lečenju velikog depresivnog poremećaja u komorbiditetu sa anksioznim poremećajem.

TA Lečenje depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – „Debora“

© 2017 Enriko Beneli, Madalena Bergamaši, Kristina Kapoferi, Stefano Morena, Vinčenco Kalvo, Stefania Manarini, Ariana Palmieri, Mariavitoria Canketa & Mark Vidouson

https://doi.org/10.29044/V8I1P39

Abstrakt

Ova studija je treća iz serije od sedam i pripada drugom talasu italijanskog sistematskog repliciranja nalaza iz prethodne dve serije (Vidouson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Beneli, 2016a, 2016b, 2016c) koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju. Velika (major) depresija i depresija koja ne zadovoljava sve kriterijume za dijagnozu depresije (engl. Subtreshold Depression) često su u komorbiditetu sa anksioznim poremećajima u detinjstvu i adolescenciji i predstavlјaju faktor rizika za trajne probleme mentalnog zdravlјa u odrasloj dobi. Terapeut je bila belkinja Italijanka sa 15 godina kliničkog iskustva, a klijent Debora je bila 15-godišnja belkinja Italijanka, adolescentkinja koja je prisustvovala na šesnaest sesija transakciono analitičke psihoterapije. Zaklјučak sudija bio je da je ovo slučaj sa dobrom ishodom: depresivna i anksiozna simptomatologija klinički se i pouzdano pobolјšala tokom terapije, a ta pobolјšanja su se održavala tokom trajanja intervala praćenja. Dalјe, klijentkinja je prijavila značajne promene u svom intervjuu nakon tretmana i te promene su direktno pripisane terapiji. U ovoj studiji slučaja, transakciono analitički tretman depresije u odrasloj dobi dokazao je svoju efikasnost u lečenju simptoma depresije i anksioznosti u adolescenciji.

Tom 7

IJTAR Tom 7 Izdanje 2 2016

Uticaj primene metoda terapije novom odlukom u koučing radionicama rukovodilaca o psihološkom blagostanju: kvantitativna procena efikasnosti.

© 2016 Mark Vidouson, Piter Tuns, Mil Roso i Rik Roso

https://doi.org/10.29044/V7I2P3

Abstrakt

Prethodno istraživanje pokazalo je da učesnici maratona terapije novom odlukom doživlјavaju povećan lični rast i pobolјšanja u psihološkom blagostanju (MekNil, 1982; Noriega-Gaiol, 1997; Vidouson & Roso, 2014). U ovom članku autori su sproveli kvantitativnu analizu zasnovanu na upotrebi Rif skala psihološkog blagostanja kako bi utvrdili da li će učesnici (n = 49) na  koučing maratonu terapije novom odlukom doživeti poboljšanje psihološkog blagostanja. Nalazi pokazuju statistički značajna pobolјšanja u psihološkom blagostanju u celini, a posebno u okviru pod skala autonomije, ovladavanja životnom sredinom, ličnog rasta i samoprihvatanja, što ukazuje da su radionice zasnovane na konceptu nove odluke efikasne za pobolјšanje subjektivnog psihološkog blagostanja.

Kombinacije zabrana i tipova ličnosti koji određuju oblike samodestruktivnog ponašanja kod klijenata zavisnih od alkohola: Nalazi ruske opservacione studije

© 2016 Dmitri I. Šustov, Olga D. Tučina, Sergej A. Novikov i Ilјa A. Fedotov

https://doi.org/10.29044/V7I2P10

Abstrakt

Ova opservaciona studija, sprovedena 2009–2012. sa 190 muških klijenata kojima je dijagnostikovana zavisnost od alkohola i koji su na psihoterapijskom lečenju u Rjazanu u Rusiji, istraživala je da li su obrasci autodestruktivnog ponašanja koje su ispitanici pokazivali povezani sa njihovim tipovima ličnosti i koje kombinacije zabrana su se odražavale  u njihovim glavnim osobinama ličnosti.

Samodestruktivno ponašanje mereno je u skladu sa 7 dimenzija samodestruktivnosti alkoholičara (ASD) (Šustov 2005); podaci o zloupotrebi alkohola i poželјnom ASD prikuplјeni su kroz polustrukturirani intervju; obrasci ličnosti i psihosocijalno funkcionisanje procenjeni su pomoću kliničkog posmatranja, polustrukturiranog intervjua, Dijagnostičkog upitnika ličnosti: Verzija 4+ (Hajler, 1994) (ruska verzija) i kriterijuma ICD-10, osim za Narcisoidni poremećaj dijagnostikovan prema DSM-IV ; 12 zabrana procenjene su pomoću Drego Skale zabrana (Drego, 1994) (ruska verzija).

Kada su analizirane korelacije, utvrđeno je da su zabrane imale značajan uticaj na skript alkoholičara  klijenata zavisnih od alkohola na sledećem kontinuumu: Ne budi, Ne misli, Ne budi dete, Nemoj imati poverenja, Ne osećaj, Nemoj odrasti; tipovi ličnosti klijenta imali su direktnu vezu sa određenim obrascima zabrana. Tipovi ličnosti povezani su sa dimenzijama samo-destrukcije alkoholičara: klasična samoubilačka dimenzija povezana je sa graničnim osobinama ličnosti; antisocijalna sa antisocijalnom ličnošću; i profesionalna sa narcisoidnom ličnošću.

Istraživanje korišćenjem pristupa studije slučaja o uticaju na savetodavni tim u Velikoj Britaniji organizacionog restrukturiranja u okviru Službe za podršku porodici

© 2016 Gilian Robinson

https://doi.org/10.29044/V7I2P21

Abstrakt

Nakon organizacionog restrukturiranja doma za palijativnu negu u Velikoj Britaniji, autorka je koristila pristup studije slučaja kako bi istražila uticaj ovoga na tim savetnika volontera čiji je član bila. Mali broj savetnika volontera popunio je upitnik, i sa nekim menadžerima i drugim stručnim licima je obavlјen razgovor, a predstavlјeni su i sažeci odgovora kroz svaku metodu. Rezultati su analizirani u smislu nekoliko koncepata transakcione analize, a autor zaklјučuje postavljanjem hipoteze da se čini da je uticaj restrukturiranja na savetnike bio paralelan sa osećajem ranjivosti koji osećaju njihovi klijenti.

Mnoga lica transakcione analize: Anketno istraživanje o praksi i identitetu transakciono analitičkih terapeuta u Velikoj Britaniji

© 2016 Šioban Gregori

https://doi.org/10.29044/V7I2P29

Abstrakt

Korišćena je metoda onlajn ankete sa uzorkom od 99 terapeuta koji su završili najmanje 4 godine transakciono analitičkog psihoterapijskog treninga kako bi istražili faktore, uklјučujući njihove poglede na najviše i najmanje korišćene pristupe TA psihoterapije zasnovane na „školama“ Klasične, Terapije novom odlukom, Kateksis, Integrativne, Psihodinamičke i Relacione. Takođe su prikuplјene demografske informacije o polu, starosti, terapijskoj aktivnosti i profesionalnim udruženjima, a anketa je istraživala spremnost ispitanika da diverzifikuju svoje znanje o terapijama koje nisu TA, koliko su integrisani u terapijske modalitete i njihovu posvećenost TA identitetu.

Statistička analiza sprovedena je na skalama TA identiteta i integrativnog identiteta u okviru ankete, za koje se pokazalo da imaju dobru pouzdanost i unutrašnju konzistentnost. Statistička analiza rezultata pokazala je da su učesnici pokazali znatno više nivoe integrativnog identiteta od TA identiteta, iako nije bilo jasno da li se to odnosi na TA integrativni pristup ili na opštu integraciju različitih pristupa. Pokazalo se da je sticanje međunarodne TA kvalifikacije kao sertifikovanog transakcionog analitičara (psihoterapija) povezano sa posvećenošću TA i uključenošću u TA zajednicu.

IJTAR Tom 7 Izdanje 1 2016

TA tretman depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – „Sara“

© 2016 Enriko Beneli, Barbara Revelo, Kristina Pičirilo, Marko Maceti, Vinčenco Kalvo, Ariana Palmieri, Marko Sambin & Mark Vidouson

https://doi.org/10.29044/V7I1P3

Abstrakt

Ova studija je prva u nizu od tri i predstavlja italijansko sistematsko repliciranje prethodnih VB nalaza (Vidouson 2012a, 2012b, 2012c, 2013) koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije sa Britanskim klijentima,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju (HSCED). Opisane su različite faze HSCED-a kao sistematske metode istraživanja studije slučaja, kao parasudska metoda za razdvajanje dokaza iz slučaja u kojoj istraživači grade suprotstavlјene argumente oko kvantitativnih i kvalitativnih dokaza iz više izvora, a sudije ih procenjuju za i protiv predloga kako bi zaklјučili da li se klijent značajno promenio tokom terapije i da li se ishod pripisuje terapiji. U ovom slučaju terapeut je bila belkinja Italijanka sa desetogodišnjim kliničkim iskustvom, a klijent Sara bila je 62-godišnja belkinja Italijanka sa umerenom depresijom i tri nedavna gubitka, koja je prisustvovala na šesnaest sesija transakciono analitičke terapije. Dijagnoza se zasniva na novim kriterijumima DSM-5 koji omogućavaju razliku između depresije i žaljenja. Zaklјučak sudija bio je da je ovo slučaj sa dobrim ishodom: kod klijentkinje je došlo do poboljšanja u ranoj fazi terapije, izvestila je o pozitivnom iskustvu terapije i održala pobolјšanje na kraju perioda praćenja.

TA Lečenje depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – „Penelopa“

© 2016 Enriko Beneli, Frančesko Skota, Serena Bareka, Ariana Palmieri, Vinčenco Kalvo, Gvido de Renoš, Stefano Kolusi, Marko Sambin & Mark Vidouson

https://doi.org/10.29044/V7I1P19

Abstrakt

Ova studija je druga u nizu od tri i predstavlјa italijansku replikaciju prethodne serije slučajeva u Ujedinjenom Kralјevstvu (Vidouson 2012a, 2012b, 2012c, 2013) koje su istraživale efikasnost nedavno uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije sa Britanskim klijentima,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju (HSCED). Opisane su različite faze HSCED-a kao sistematske metode istraživanja studije slučaja, kao parasudska metoda za razdvajanje dokaza iz slučaja u kojoj istraživači grade suprotstavlјene argumente oko kvantitativnih i kvalitativnih dokaza iz više izvora, a sudije ih procenjuju za i protiv predloga kako bi zaklјučili da li se klijent značajno promenio tokom terapije i da li se ishod pripisuje terapiji. U ovom slučaju terapeut je bio Italijan belac na trećoj godini obuke za psihoterapeuta, a klijent Penelope bila je 45-godišnja Italijanka belkinja sa blagom depresijom i anksioznošću. Zaključak sudija bio je da se radi o slučaju mešovitog ishoda: klijentkinja je poboljšala neke aspekte svojih problema, bez postizanja potpunog i stabilnog olakšanja. Zanimljivo je da ovaj slučaj predstavlja minimalnu korelaciju između empirijskih i pomoćnih indeksa depresije i anksioznosti i odgovora na samoinicijativne upitnike, postavljajući pitanje validnosti mera samo izveštavanja sa specifičnom tipologijom klijenta.

TA Lečenje depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – „Luisa“

© 2016 Enriko Beneli, Desire Bosketi, Kristina Pičirilo, Laura Kaljioti, Vinčenco Kalvo, Ariana Palmieri, Marko Sambin & Mark Vidouson

https://doi.org/10.29044/V7I1P35

Abstrakt

Ova studija je treća u nizu od tri i predstavlja italijansko sistematsko repliciranje prethodnih VB nalaza (Vidouson 2012a, 2012b, 2012c, 2013) koje su istraživale efikasnost nedavno uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije sa Britanskim klijentima,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju (HSCED). Opisane su različite faze HSCED-a kao sistematske metode istraživanja studije slučaja, kao parasudska metoda za razdvajanje dokaza iz slučaja u kojoj istraživači grade suprotstavlјene argumente oko kvantitativnih i kvalitativnih dokaza iz više izvora, a sudije ih procenjuju za i protiv predloga kako bi zaključili da li se klijent značajno promenio tokom terapije i da li se ishod pripisuje terapiji. Terapeut u ovom slučaju je bila belkinja Italijanka sa 10 godina kliničkog iskustva, a klijent Luisa bila je 65-godišnja belkinja Italijanka koja je prisustvovala na šesnaest sesija TA terapije. Luisa je zadovolјila DSM-5 kriterijume za teški poremećaj prilagođavanja, sa umerenom depresijom i pomešanim iskrenutim humorom i anksioznošću, zbog kojih je uzimala lekove i homeopatske tretmane više od godinu dana. Zaklјučak sudija bio je da je ovo slučaj sa dobrim ishodom: klijent se pobolјšao tokom terapije, izvestio o pozitivnom iskustvu terapije i održao ovo pobolјšanje na kraju perioda praćenja.

Tom 6

IJTAR Tom 6 Izdanje 2 2015

Istraživanje profesionalnih ishoda za psihoterapeute obučene u centru za psihoterapiju i transakcionu analizu u Italiji

© 2015 Ugo De Ambrođo i Karla Desi

https://doi.org/10.29044/V6I2P3

Abstrakt

Autori su razvili upitnik i analizirali profesionalne ishode za 98 bivših studenata koji su završili obuku iz psihoterapije i transakcione analize, koja je priznata od strane italijanskog Ministarstva univerziteta i istraživanja, tokom poslednjih 15 godina u Centru za psihologiju i transakcionu analizu u Milanu. O statističkim rezultatima se razgovaralo sa drugima, a faktori koji su razmatrani su uklјučivali kako su se studenti snalazili u svetu rada, kao i pozitivne rezultate i kritične elemente primene transakcione analize u psihoterapiji. Činjenice iz profesionalnog života javlјaju se u smislu prepoznatlјivog identiteta, etičke posvećenosti i zadovolјstva primenom naučenih alata. Takođe se identifikuju fleksibilnost u suočavanju sa podsticajima i problemima s kojima se susreću u profesionalnoj praksi, kao i želјa za razmenom sa kolegama i između različitih teorijskih modela.

Dva empirijska istraživačka projekta o uticaju nastave koncepta drajvera na decu predškolskog uzrasta u Italiji

© 2015 Cesare Fregola

https://doi.org/10.29044/V6I2P19

Abstrakt

Studenti četvrte godine učiteljskih studija na diplomskom kursu na Univerzitetu Roma Tre su bili pod supervizijom dok su sprovodili empirijsko istraživanje upoznavanja dece iz osnovnih škola sa transakcionom analizom, s cilјem razvijanja sopstvene samoefikasnosti i autonomije, istovremeno pokazujući da je podučavanje dece o drajverima (Keler 1975 ) dovelo do progresivnog razvoja kod dece metakognitivnih sposobnosti i samosvesti potrebnih za donošenje sopstvenih odluka o izborima ponašanja. Priznaju se ograničenja malih grupa uzoraka, kao i činjenica da su superviziju sproveli autori čiji su prethodni radovi bili osnova za upitnike koje su studenti dizajnirali i koristili.

Dubinsko istraživanje iskustva i stvaranja smisla transakciono analitičkih psihoterapeuta koji rade sa klijentima koji imaju zavisnost od interneta

© 2015 Metju Šorok

https://doi.org/10.29044/V6I2P31

Abstrakt

Četiri međunarodno akreditovana transakciono analitička psihoterapeuta završili su polu strukturirane individualne intervjue koji su istraživali njihova iskustva i razumevanje zavisnosti od interneta (IA). Interpretativna fenomenološka analiza dala je četiri koncepta višeg reda: složenost zavisnosti od interneta; etiološki i predisponirajući faktori; funkcije i karakteristike zavisnosti od interneta; i faktori tretmana. Predstavljene su praktične i teorijske implikacije za buduća istraživanja, kliničku superviziju, tretman, psiho-edukativni i politički program. Od ključnih novih otkrića koja su se pojavila, učesnici su internet shvatili kao kanal ili medijum za zavisnost, s obzirom na visoku prevalenciju osnovnog „poremećaja“. Takođe je utvrđeno da su učesnici verovali u postojanje etioloških korena u detinjstvu koji podržavaju komorbiditet sa zavisnošću od interneta; da poteškoće vezivanja u detinjstvu često uzrokuju sklonost pojedinca da kasnije u životu razviju probleme povezane sa usamljenošću, niskim osećajem vrednosti, kontrole, gubitka, nestabilnosti i kognitivne disonance; i da postoji veza između depresije, niskog samopoštovanja i tendencije bekstva kao faktora koji doprinose tome. Zaključeno je da bi profesionalci imali koristi od specifičnih treninga u vezi sa poteškoćama vezivanja u  detinjstvu, dok bi integrisanje psihodinamičkog pristupa ili svest o procesima transfera mogli poboljšati efikasnost tretmana i pomoći u zaštiti klijenata i terapeuta od kontraterapijskih intervencija.

Napomena urednika: Ovaj rad predstavlјa sinopsis teze predate u okviru profesionalnog doktorata iz psihologije savetovanja; nakon objavlјivanja ovog rada, cela teza na engleskom jeziku dostupna je na dopunskoj veb lokaciji povezanoj sa ovim časopisom: www.TAresearch.org

IJTAR Tom 6 Izdanje 1 2015

Akcioni istraživački projekat usmeren na podizanje društvene svesti kod žena koje pohađaju transakciono analitičku grupnu psihoterapiju u Brazilu

© 2015 Žane Maria Pansinja Kosta

https://doi.org/10.29044/V6I1P3

Abstrakt

Na osnovu svesti o materijalu Gramscija (1978, 1982) o hegemoniji, Frere (1979a, 1979b) o kooperativnom kontaktu i Stajnera (1975) o radikalnoj psihijatriji, istraživač, koji je takođe bio psihoterapeut, koristio je metodologiju akcionog istraživanja sa 12 žena koje učestvuju u grupnoj psihoterapiji dva puta nedelјno u Brazilu kako bi podigle svoju društvenu svest o opresiji žena zasnovanoj na kulturi, posebno u vezi sa poslom; da primeni analizu životnog skripta kao terapijsku intervenciju unutar grupa; i da olakšaju ženama prepoznavanje koristi kooperativnog kontakta kada žele da se oslobode opresije. Sprovedeni su pojedinačni strukturirani intervjui i o podacima prikupljenim na ovaj način se razgovaralo unutar grupa, što je dovelo do razvoja modela koji sadrži 6 nivoa svesti o opresiji. Navedeni su primeri opresije koje su identifikovale žene, a samo 17% se odnosi direktno na seksualnu diskriminaciju na poslu. Iako je istraživanje sprovedeno pre mnogo godina (1987-1989), pokazalo se da problemi još uvek postoje i da bi se metodologija istraživanja mogla korisno primeniti i drugde.

Integracija psihodrame i metoda transakcione analize u psihoedukativni rad sa decom školskog uzrasta u Rusiji

© 2015 Marina Solomonovna Sokovnina i Viktor Nikolajevič Alešin

https://doi.org/10.29044/V6I1P15

Abstrakt

Počevši od poređenja koncepata i metoda psihodrame i transakcione analize, autori identifikuju sličnosti i iznose svoja iskustva kombinovanja ovih pristupa u cilјu izvođenja radionica za učenike 5. razreda (11-12 godina) u okviru ruskog obrazovnog sistema. Oni daju svoje obrazloženje za ovaj rad, detalјe o sadržaju obuke i primer rada učenika u obliku sporazuma o saradnji između učenika i nastavnika. Oni daju analizu emocija tokom lekcija koje je iznelo 78 učenika u poređenju sa 38 u kontrolnim grupama, pokazujući povećane pozitivne emocije i smanjene negativne emocije za one na časovima transakcione analize/ psihodrame. Zaklјučuju da je korišćena metoda igre uloga efikasnija od tradicionalnih obrazovnih metoda u Rusiji za razvoj autonomije, motivacije i uključivanja učenika.

Istraživanje faktora koji utiču na percipirana iskustva i ishode za studente koji su u treningu transakciono analitičke psihoterapije u Velikoj Britaniji i SAD

© 2015 Keti Mekuajd

https://doi.org/10.29044/V6I1P28

Abstrakt

Interpretativna fenomenološka analiza (IPA) (Smit, 1995) primenjena je na podatke 21 od 50 učesnika koji su podelili svoja iskustva tokom treninga putem polustrukturiranih intervjua. Učesnici su birani između polaznika obuke i trenera u SAD i Velikoj Britaniji, tako da obuhvate „generacije“ od onih koje je obučavao začetnik transakcione analize dr Erik Bern, pa sve do nedavno kvalifikovanih transakciono analitičkih psihoterapeuta, uklјučujući i neke koji su prekinuli obuku pre sertifikacije.

Rezultati sugerišu da TA psihoterapijski trening neki doživljavaju kao transformišuće, životno poboljšavajuće i  unapređujuće iskustvo koje kulminira zadovolјavajućom i korisnom karijerom, dok ga drugi doživlјavaju kao zlostavljanje, iscrpljujuće i kažnjavajuće iskustvo, koje donosi razaranje iluzija, razočaranje i nezadovolјstvo. Glavni faktori od uticaja bili su lični sistemi verovanja učenika, motivacija za pohađanje treninga i odnosi sa trenerom, kolegama i profesijom u celini.

Analiza tema sugerisala je da su se naknadne uznemirenosti koje su se javile kod učesnika odnosile na nedostatak informacija, nedoslednosti u obuci koju nude različite ustanove, razlozi polaznika za pohađanje treninga i razlozi trenera da prihvate polaznike, kao i na značajne zahteve treninga u pogledu  vremena i resursa. Rad uklјučuje preporuke čiji je cilј da iskustvo u obuci postane ono koje podržava osnovne filozofske principe i vrednosti TA, i promoviše, razvija i unapređuje TA psihoterapijski trening.

Pilot studija za istraživanje i analizu komponenti skripta hospitalizovanih pojedinaca u Ukrajini kojima je dijagnostikovan paranoidni podtip šizofrenije

© 2015 Gana Golovan

https://doi.org/10.29044/V6I1P54

Abstrakt

Na osnovu identifikacije Svetske zdravstvene organizacije (2014a) nedostatak psihosocijalnih intervencija za c. 24 miliona lјudi širom sveta koji pate od šizofrenije i prateće oskudice relevantne literature iz oblasti transakcione analize, autor je sproveo pilot istraživanje na 27 učesnika u Ukrajini, koji su bili hospitalizovani i kojima su psihijatri postavili dijagnozu paranoidni podtip šizofrenije. Korišćena su četiri upitnika na ruskom jeziku: Upitnik unutrašnjih ego stanja (Hej, 1996), Upitnik drajvera (Koks, 2001), Upitnik o kritičnim tačkama razvoja (Gusakovski, 2000, zasnovan na Bredšou, 1991) i Kratak skriptni upitnik (Stjuart, 1999), ovo poslednje praćeno kliničkim intervjuom tokom kojeg su postavlјane dijagnoze drugih elemenata TA. Zabeležena su ograničenja u pogledu nevalidiranih upitnika i statističke pouzdanosti, ali studija je predstavlјena, a kopije upitnika na engleskom jeziku objavlјuju se uz dozvolu autora, kako bi se podstaklo dalјe istraživanje ovog do tada zapostavlјenog područja.

Tom 2

Tom 2 Izdanje 2 Jul 2011

Uticaj Uvodnog Treninga Transakcione Analize (TA 101) na Samopercepciju Ego Stanja

© 2011 Traian Bossenmayer

Apstrakt

Istraživanje se bavi ispitivanjem efekata uvodnog treninga transakcione analize (TA) na percepciju dinamike ego stanja u sebi, korišćenjem modela ego stanja inkorporisanog u Ček Listu Prideva (Adjective Check List, Gough i Heilbrun, 1980). Ispitanici su popunili upitnike na početku i na kraju treninga, kao i mesec dana kasnije. Jedina statistički značajna promena je u tome što je Kritički Roditelj manje prisutan nakon treninga a pad se nastavlja i mesec dana kasnije, iako ne mnogo. Takođe je uočeno da rezultati variraju u zavisnosti od pola, ali ne od starosti.

Transakciona Analiza kao Psihoterapijski Metod – Analitička Studija Diskursa

© 2011 Roland Johnsson

Apstrakt

Autor i nezavisni istraživač su razvili i primenili Meknilove (1975) operativne definicije kategorizacija da bi kompletirali analizu diskursa 72 sata grupne terapije transakcione analize u stilu Gulding i Gulding (1976, 1979) sprovedene tokom 1984/85. Rezultati su pokazali da je terapeut koristio u proseku 42% diskursnog prostora i da je terapija zaista sadržala komponente TA, pri čemu su dve glavne kategorije bile „Osećajni kontakt“ i „Ugovori“, i sa posebnom upotrebom TA tehnika „Razgovor sa projekcijom Roditelja“, „Izražavanje osećanja“, „Međusobno pregovaranje“ i „Specifičnost/jasnost“. Pouzdanost među ocenjivačima bila je 46,2% (Araujo i Born 1985), Koenov (1960) kapa koeficijent pokazuje širenje od blagog do umerenog slaganja, a Odnos Šansi (Odds Ratio , Viera, 2008) je iznad 1,0 za većinu kategorija.

Procena Klijenta u Transakcionoj Analizi – Studija o Pouzdanosti i Validnosti Olson, Bjork i Džonson Skriptnog Upitnika

© 2011 Roland Johnsson

Apstrakt

Autor i dva profesionalna saradnika su sproveli nezavisnu procenu deset klijenata jednogodišnje grupe za transakcionu analizu koju je vodio autor, koristeći skriptni upitnik i odgovarajuću kontrolnu listu koju su razvili Olson, Džonson i Bjork (1992). Procene zasnovane na pisanim odgovorima sa početka terapije upoređene su sa procenama na osnovu video snimaka intervjua koje je autor vodio šest godina nakon završetka terapije. Utvrđena je umereno visoka pouzdanost među ocenjivačima, ali je pouzdanost ocenjivača u odnosu na sebe bila niska za nezavisne ocenjivače; slaganje je nešto više za sledeće komponente skripta: „primarna zabrana od oca“, „reketno osećanje“, „otvor za bekstvo“, „drajver od oca“ i „drajver od majke“.

Procena Ishoda Transakcione Analize i Integrativne Psihoterapije u okviru Primarne Zdravstvene Zaštite u Velikoj Britaniji

© 2011 Biljana van Rijn, Ciara Wild, Patricia Moran

Apstrakt

Ovaj rad prikazuje naturalističku studiju koja je replicirala evaluacioni dizajn koji je bio inicijativa Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva IAPT − Poboljšanje pristupa psihološkim terapijama (CSIP 2008, NHS 2011). Ovaj dizajn je ranije korišćen za evaluaciju kognitivno-bihejvioralne terapije (CBT), a sada u cilju evaluacije tretmana od 12 sesija za anksioznost i depresiju, primenom pristupa Transakcione analize i Integrativne psihoterapije u realnom kliničkom okruženju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Korišćeno je standardno merenje ishoda u skladu sa IAPT modelom (CORE 10 i 34, GAD-7, PHK-9), dopunjeno merenjem terapijske alijanse (WAI, Horvath, 1986), dodatnim inventarom depresije (BDI-II, Beck, 1996 ), i pridržavanje terapijskog modela korišćenjem novodizajniranih upitnika. Rezultati su pokazali da je ozbiljnost problema smanjena korišćenjem oba pristupa, u poređenju sa kognitivno bihejvioralnom terapijom; da je inicijalna ozbiljnost bila ukazatelj ishoda terapije; i da se terapijska alijansa povećavala kako je terapija napredovala, ali nije bila direktno povezana sa ishodima. Pridržavanje modela je bilo visoko u oba pristupa. Predloženo je nekoliko oblasti za unapređenje za buduća istraživanja.

Tom 1

Tom 1 Izdanje 1 Jul 2010

Procedure Matematičkog Izračunavanja i Drajveri u Akciji u Edukativnom Okruženju

© 2010 Cesare Fregola

Apstrakt

Rad govori o kvalitativnim rezultatima eksperimentalne faze ispitivanja povezanosti između iskustava učenja u vezi sa dvocifrenim deljenjem kod dece i koncepta drajvera iz transakcione analize. Autor predstavlja rezultate dobijene iz procesa u kome je korišćen upitnik razvijen tokom prethodne, heurističke faze istraživanja, zajedno sa zapažanjima studenata osnovnih studija o deci, crtežima koje su deca nacrtala i zapažanjima nastavnika o korišćenim transakcijama dozvola. Dati su primeri za svaki od pet drajvera.

Afektivna dimenzija alijanse u transakciono analitičkoj psihoterapiji

© 2010 Roland Johnsson and Gunvor Stenlund

Apstrakt

Studija opisuje ispitivanja važnosti afektivne dimenzije terapijske alijanse (Bordin 1979), u psihodinamičkom obliku terapije transakcione analize, u stilu „Terapije novom odlukom“ (Goulding i Goulding, 1979). Istražili smo klijentov obrazac afektivnih odnosa korišćenjem CCRT-a (Core Conflictual Relationship metod, Luborski i Crits-Christoph, 1990, 1998) i ispitali kako terapeut odgovara na klijentove afektivne poruke („testove“) korišćenjem metode Planske Dijagnoze (Veiss i Sampson, 1986). Otkrili smo da „emotivni“ aspekti igraju značajniju ulogu nego što je bilo zamišljeno u TA metodi terapije novom odlukom i sličnim pristupima TA psihoterapije koji naglašavaju ugovore, zadatke terapije i racionalni pristup.

Baza naučnih dokaza za transakcionu analizu u 2010. godini

© 2010 Thomas Ohlsson

Apstrakt

Međunarodni časopis za istraživanje transakcione analize, IJTAR, kreiran je da stimuliše istraživanja i podrži kontinuirane napore da se izgradi baza naučnih dokaza za transakcionu analizu (TA). Ovaj članak je pokušaj da se odredi polazna tačka za časopis, da se identifikuju, procene i izvuku zaključci iz onoga što je već urađeno i da se artikuliše baza postojećih naučnih dokaza za TA u 2010. godini.

Empirijska Osnova Medicine u Potrazi za Humanošću i Naturalistička Psihoterapija u Potrazi za Njenim Hermeneutičkim Korenima

© 2010 (English) Pio Scilligo

Apstrakt nije dostupan. Ovaj članak je prvobitno objavljen na italijanskom jeziku kao „La base empirica della medicina alla ricerca di umanita e una psicoterapia naturalistica alla ricerca delle sue radici ermeneutiche“ u: „Psicologia Psicoterapia e Salute“ 2006, Vol.12, 1, 1 – 30. Recenzija IFREP-93′. Ovaj prevod se pojavljuje uz ljubaznu dozvolu IFREP-93.

Odnos Između Učenja Teorije Transakcione Analize i Lokusa Kontrole Studenata: Empirijsko Istraživanje

© 2010 Yang Mei

Apstrakt

Istraživanje, kroz empirijsko istraživanje, odnosa između obrazovanja u teoriji transakcione analize i lokusa kontrole studenata. Sprovedena su dva upitnika pre i posle časova Transakcione analize i prikupljeni su lični narativni izveštaji učenika. Utvrđeno je da psihološko obrazovanje u Transakcionoj analizi korelira sa smanjenjem rezultata za sklonost eksternoj kontroli 81 učenika, a njihovi zadaci su pokazali sličnu sklonost. Pokazalo se da znanje o transakcionoj analizi pomaže učenicima da otkriju i istraže sopstvene potencijale i oslobode svoju kreativnost. U radu je predloženo da se razmotri uvođenje  više učenja teorije transakcione analize u obrazovanje studenata.