Türkçe

We would like to thank Hülya Üstel Elevis for her kind assistance in preparing the following abstract translations, she can be contacted at: [email protected]. Hülya is a lifelong learner and offers training programs for coaches and companies as well as private therapy sessions online. For more information, please visit https://transaksiyonelanaliz.org/ and http://hulyaustel.com/.

Hülya Üstel Elevis – Psikolog Yüksek Lisans, CIIP-TSUT (Sertifikalı Uluslararası Bütünleştirici Psikoterapist), Profesyonel Yaşam Koçu, TA Uygulayıcı ve Eğitmen. Hülya, hayat boyu öğrenen bir kişidir ve çevrimiçi olarak özel terapi seanslarının yanı sıra koçlar ve şirketler için eğitim programları sunar. Daha fazla bilgi için lütfen https://transaksiyonelanaliz.org/ ve http://hulyaustel.com/ adreslerini ziyaret edin.

Cilt 11

Cilt 11 Sayı 1 Haziran 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p13

İsviçre’de Bir Vaka Çalışması Uygulaması ile Tükenmişlik için Transaksiyonel Analiz Teşhis Aracının Geliştirilmesi

© 2020 Gianpaolo Benedetti, Enrico Benelli ve Mariavittoria Zanchetta

Özet

Yazarlar, ICD-11’e tükenmişliğin eklenmesine atıfta bulunarak, literatürü gözden geçiriyor ve sistemik-psikodinamik, bilişsel-davranışsal ve logoterapi perspektifleri ile işlemsel (transaksiyonel) analiz kavramlarının bir kombinasyonu vasıtasıyla, her zirvenin tükenmişlik durumunun bir boyutunu temsil ettiği üç boyutlu bir heptagon oluşturmayı öneriyorlar: bilişsel, davranışsal, motivasyonel, duygusal, somatik, ilişkisel ve varoluşsal. Burada ve şimdi semptomların, “orada ve o zaman” deneyimlerin temsilleri olduğunu belirterek bu unsurların O’Reilly-Knapp ve Erskine (2010) tarafından geliştirilen kurgu sistemi içinde nasıl temsil edilebileceğini gösteriyorlar. Bunu Freudenberger ve North’un (1992) 12 adımlı modeli ile basitleştirilmiş beş aşamalı bir Balayı, Bastırma, İnkar, İnsanlıktan Çıkarma ve Tükenmişlik modeliyle birleştirmeye devam ediyorlar. Bu materyale dayanarak, vekil olarak derecelendirilmiş bir Tükenmişlik Değerlendirme Tablosu (BAC) ve yarı yapılandırılmış bir Tükenmişlik Değerlendirme Görüşmesi (BAI) geliştiriyorlar. Daha sonra, bu materyalin İsviçre’deki 56 yaşındaki bir erkek danışana uygulandığı bir vaka incelemesi dahil ediliyor. Bu tek vakanın sınırlamaları kabul edilirken, yazarlar materyalin tükenmişlikle çalışmak için bir kılavuz geliştirmede kullanılabileceğini ve farklı aşamaların TA uygulamasının çeşitli alanlarına uygulanabileceğini belirtiyorlar.

Cilt 11 Sayı 1 Haziran 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p32

Yanıltıcı Akıl Sağlığına Sahip Danışanlarda Kullanılmak üzere Acı Çekmeye İlişkin Vekaleten Oluşturulan Sonuç Ölçüsünün Geliştirilmesi ve Örnek Olay İncelemesi Uygulaması

© 2020 Giulia Guglielmetti ve Enrico Benelli

Özet

Yanıltıcı akıl sağlığı kavramı, acılarının farkında olmayan ve bu nedenle sorunlarını öz bildirim araçlarıyla tanımlayamayan bireylerle çalışmak için bir yaklaşıma ihtiyaç duymanın gerekçesi olarak tanımlanmaktadır. Kendi kendine rapor veya klinisyen tarafından oluşturulan standartlaştırılmış araçlar kullanan nomotetik bir yaklaşımın kullanılması, bu tür kişilerle çalışmak için idiyografik bir yaklaşımla karşılaştırılır. Bir vaka çalışması, klinisyenlerin, gözlemcilerin ve araştırmacıların, bir danışanın temel acılarını ve psikoterapi sürecinde meydana gelen değişiklikleri bireyselleştirilmiş bir şekilde anlamasına olanak tanıyan bir Vekaleten Oluşturulan Sonuç Ölçüsünün (PGOM) geliştirilmesini ve ilk uygulamasını göstermek için kullanılır. Bir nomotetik sonuç ölçüsü ile bir karşılaştırma da sunulmaktadır.

Cilt 11 Sayı 1 Haziran 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p64

Eğitimde TA Danışmanlığının Resmi ve Gayri Resmi Kullanımı

© 2020 Piotr Jusik

Daha önce Jusik, P. (2017) Eğitimde TA Danışmanlığının Resmi ve Gayri Resmi Kullanımı Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 67-85 adıyla yayınlanan bu makaleyi yeniden yayınlama izni için önceki yayıncılara teşekkür ederiz. Bu makalenin yapısını ve referansını koruduk.

Özet

Bu makale, rol teorisini uygulamakta ve böylece, öğrenicilerin büyümesini ve gelişimini desteklemek için çalışmalarını kavramsallaştırmanın bir yöntemi olarak işlemsel analizi kullanan eğitimciler ve danışmanlar arasındaki farkları açıklığa kavuşturmaktadır. Eğitmenler, bilgi, beceri ve anlayış edinmekten kaynaklanan büyümenin kolaylaştırıcıları olarak görülürken, danışmanlar, uygulayıcıyla olan ilişkisel deneyimlere dayalı iç gözlemden kaynaklanan büyümeyi vurgular. Dahası, danışmanlık müdahaleleri, sözleşme, roller, sınırlama seviyeleri ve gizlilik açısından önemli farklılıklar gösteren resmi ve gayri resmi çalışmalar olarak farklılaştırılabilir. Resmi ve gayri resmi müdahaleler bağlamında çeşitli işlemsel analiz modelleri tanımlanmıştır. Kavramların bir eğitim ortamında nasıl uygulandığını göstermek için ilgili vaka çalışmaları sunulmuştur. Yazar, işlemsel analiz danışmanlarının sahip oldukları roller konusunda farkındalık yaratmaları gerektiğini ve rol farklılıklarını açıklama becerilerinin müdahalelerini daha sağlam hale getireceğini öne sürüyor.

Cilt 11 Sayı 1 Haziran 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p75

Temas İletileri, oyunlar ve gruplar halinde öğrenme

© 2020 Piotr Jusik

Daha önce Jusik, P. (2018) Onaylama, oyunlar ve gruplar halinde öğrenme. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7, 27-36 adıyla yayınlanan bu makaleyi yeniden yayınlama izni için önceki yayıncılara teşekkür ederiz. Bu makalenin yapısını ve referansını koruduk.

Özet

Öğrencilerin onaylanma açlığı, gruplarda öğrenme çıktılarının ve duygusal okuryazarlığın iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Öğretmenler ve kolaylaştırıcılar, grup kültürüne dikkat ederek ve modelleme yoluyla etkileşimli bir ortam yaratarak öğrencilerinin tanınma ihtiyacına bilinçli bir şekilde cevap verebilirler. Öğrencilerin onaylanma açlığı karşılanmadığında, psikolojik oyunlara başvururlar. Öğretmenler drama üçgeni ile ilgili seçenekleri vurgulayarak yeterli yanıt verebilirler. Buna ilaveten, TA (transaksiyonel analiz) kavramları bir ilişki bağlamında uygulandığında daha etkilidir çünkü aksi takdirde müdahaleler sonuçsuz, basit ve basmakalıp bir çaba haline gelir. Bazı grup ortamları, bir birey diğer üyeler tarafından toplu olarak kaçınılan bir sorunu temsil ettiğinde, rolde kilitlenme olgusuna yol açar. Bu konuda farkındalık yaratıldığında grup ilerleyebilir. Genel olarak, öğrenciler büyümelerini ve gelişmelerini destekleyen uygun onaylanma  ve izinler aldıklarında başarılı olurlar.

Cilt 11 Sayı 1 Haziran 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p80

Transaksiyonel Analiz ve Ruhsallık: Hint Felsefesinden İçgörüler

Copyright 2020 © Murat Center

Özet

Hint felsefi sistemi Vedanta’da, bileşik insan, bir iç çekirdeği çevreleyen beş eşmerkezli kılıf – Pancha Kosha (Beş Kılıf) benzetmesiyle tanımlanır. Bu model, Yetişkin Ego Durumunun işleyişine ışık tuttuğu ve aynı zamanda bir otonomi elde etme süreci önerdiği ölçüde İşlemsel Analiz disiplini için çıkarımlara sahiptir. TA ile ilgili diğer Vedanta kavramları tartışılarak detaylandırılmakta ve bunları Klasik TA modeline dahil eden bir Vedantik Ego Durumları Modeli sunulmaktadır. Yakınlığa duyulan doğal özlem ve fiziksel bedenin büyüme gücü Vedanta’dan gelen içgörülerle temsil edilmiştir. Modelin pratik uygulamaları ve ayrıca kişisel gelişim ve nihayetinde ruhsal ilerlemeye nasıl yardımcı olabileceği de tartışılmaktadır.

Cilt 11 Sayı 1 Haziran 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p58

Hissediyorum, öyleyse varım: Duyguların anlamı ve işlevleri üzerine bir çalışma

© 2020 Adriana Montheiro

Bu makale orijinal olarak Portekizce, Sinto, logo Sou -um estudo sobre o importantado das emoções e suas funções. Revista Brasileira de Análise Transacional XXI, 2011, n.1, 29-41 adı altında yayınlandı ve burada UNAT-BREZİLYA -União Nacional de Analistas Transacionais -Brasil’in izni ile çoğaltılmıştır.

Özet

Duygu, sıradan dilde duyuşsal durumlara atıfta bulunsa bile, net olarak tanımlanabilecek bir kavram değildir. Berne tarafından oluşturulan ve takipçileri tarafından geliştirilen transaksiyonel analiz teorisi, duygu kavramıyla aşılanmıştır. Bu sorulara daha fazla ışık tutmak için, bu makale duyguların biyopsikolojisini, amaçlarını, işlevlerini ve sinirbilimin etkisini göz önünde bulundurarak tartışmaktadır. Allen ve Hine gibi, transaksiyonel analizin biyoloji ve akıl perspektifinden teorik bir incelemesini yapan yazarlara da atıfta bulunuyoruz. Reich ve Levine gibi vücut yaklaşımına sahip yazarları, hem komut sisteminin vücuda nasıl yerleştirildiğini anlamaya hem de Yetişkin dekontaminasyon metodolojisi içinde sistematik bir vücut yaklaşımı geliştirme olasılığını göz önünde bulundurmaya yönelik önemli katkılarından dolayı dahil ettik. Yıkıcı duyguların olmadığı sonucuna vardık. Yıkıcı olan, kişinin hislerle ve duygularla başa çıkmayı öğrenme yoludur. Ve duygular üzerinde çalışmak hayat senaryosu üzerinde çalışmaktır.

Cilt 11 Sayı 1 Haziran 2020

https://doi.org/10.29044/v11p4

Suriye’deki Ergenlerde Yetişkin Ego Durumunun artan seviyelerini geliştirmeyi amaçlayan bir Transaksiyonel Analiz Eğitim Programının Duygusal İstikrar üzerindeki etkisine ilişkin bir Araştırma Çalışması

© 2020 Alaa MHD Taysir Morad

Özet

Şam’daki bir okulda yürütülen transaksiyonel analiz kavramlarına dayanan bir eğitim programının, 36 ergen öğrencinin (bir kontrol grubunda 36 kişi) Yetişkin ego durumu ve duygusal istikrarı üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma çalışması anlatılıyor. Bir Ego-Durum Çarkı, bir Ego Durumu Problem Çözme Ölçeği, bir Ego Durumu Ölçümü, Duygusal Kararlılık Kısa Ölçümü ve Cenevre Duygu Çarkı gibi mevcut ve yeni araçlardan oluşan bir dizi deneysel enstrüman. Sonuçlar, Yetişkin ve Özgür Çocuk ego durumlarında ve duygusal istikrarında farklılıklar ve Anne-Baba ve Uyarlanmış Çocuk ego durumlarında kız ve erkek çocuklar arasında bazı farklılıklar olduğunu gösterdi.

Cilt 10

Cilt 10 Sayı 1 Haziran 2019

https://doi.org/10.29044/v10i1p40

Kişi, Anlam ve Güdü İndirimi

© 2019 Stephen B Karpman, MD

Özet

İlişki kurma sırasında bağ kurma ve samimiyeti engelleyebilecek üç tür Sosyal Düzey indirimi vardır – Kişi İndirimi, Anlam İndirimi ve Güdü İndirimi. Bunlar herhangi bir arkadaşlık, aile, romantik ilişkide veya iş ortaklığında bir engel olabilir. Başkalarının kim olduklarına, ne söylediklerine ve neden söylediklerine ve ne olabileceklerine dair OK (?) potansiyelini göz ardı eder. Kişisel değer, potansiyel ve umuta dair aynı indirimler, psikolojik düzeyde kişinin kendisiyle olan işlemsel ilişkisinde de geçerli olacaktır.

Cilt 10 Sayı 1 Haziran 2019

https://doi.org/10.29044/v10i1p4

“Çizemeyeceğiniz Bir Şey Söylemeyin.” Eric Berne’in Yaratıcı Beyin Fırtınası Sistemi

© 2019 Stephen B Karpman, MD

Özet

Bu makale fikirlerin oluşturulması ve onların korunması, aynı zamanda Berne’nin orjinal 5 icat kuralı ve bu kuralların Berne’nin takipçileri tarafından nasıl başarıyla kullanıldığını ve Berne’nin bunları korumak için kurduğu uluslararası organizasyonu hakkındadır.

Cilt 10 Sayı 1 Haziran 2019

https://doi.org/10.29044/v10i1p21

Senaryo Drama Analizi II

© 2019 Stephen B Karpman, MD

Özet

Bu makale, Drama Üçgeni, Rol Şeması ve Konum Diyagramını TA senaryo literatürüne ilk tanıtan, orijinal Senaryo Drama Analizi makalesini (Karpman, 1968) tamamlar. Önceki makalede olduğu gibi, bu senaryo teorisi makalesi de Bern’in miras bıraktığı, beyin fırtınası yaparak icat etmeyi sürdürmek için ‘mümkün olduğunca çok yeni fikir’ yaratıyor, tıpkı takipçilerine 1960’larda San Francisco’da Salı geceleri düzenlenen ‘Think Tank’ seminerlerinde öğrettiği gibi (Karpman, 2014). Yeni oyun ve senaryo teorisi, kapılar açmak ve yeni senaryo teorisine ilham vermek için yeni kombinasyonlara dokunuyor. Kapsananlar: a) 15 yeni senaryo drama üçgeni ki, Palimpsest, Yenidenkarar, Transferans, Freudiyen, Varoluşçu, Minisenaryo, Biyodinamik ve Darwinci Drama Üçgenleri dahil olmak üzere    b) Çocuğun yeniden karar alma üçgeni, senaryo oyunu, senaryo sahnesi, senaryo sahnesi imago ve işlevsiz aile analizi içeren aile oyunu analizi; c) Senaryo Oyununu kapatmak için iki yeni senaryo formülü; d) Üç yeni içsel ve dışsal Senaryo Enerji Sürücü Sistemi; e) Üç yeni senaryo güçlendirme sistemi: Senaryo Formul G, Senaryo Formül P3. ve bir Minisenaryo Drama Üçgeni; f) Yeni bir üç köşeli Darwinci içgüdü; g) Altı yeni Varoluşsal Sürekliliği; ve h) Dört kombinasyonlu üç seviyeli senaryo öğretimi diyagramları.

Cilt 10 Sayı 2 Kasım 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p79

Küçük Profesör: Çocuktaki Yetişkinin Yapısı, Gelişimi ve Evrimi Üzerine Düşünceler

© 2019 Tânia Elizabeth Caetano Alves

Bu makale Portekizce olarak O Pequeno Professor: Uma Reflexão Sobre a Estrutura, o Desenvolvimento ea Evolução do Adulto na Criança REBAT XXIII-EKİM 2014 PG 125-140 ve burada UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais – Brazil’in izni ile çoğaltılmıştır. Mümkün olduğunda, alıntılar, özellikle Portekizceye çevrilmiş TA yayınları için orijinal İngilizce yayınlarını yansıtacak şekilde ayarlanmıştır.

Özet

Eric Berne tarafından geliştirilen Yaşam Kurgusu kavramına göre, her bireyin kaderi hayatın ilk yıllarında çizilir. Çocuk Ego Durumunun, Çocuk İçinde Yetişkin veya Küçük Profesör olarak bilinen alt bölümü, dünyayı sezgi ve analojik düşünce yoluyla deşifre etmekten ve böylece bir şekilde fiziksel ve duygusal hayatta kalmayı garanti altına almaktan sorumludur. Bu makalenin amacı, Çocuk İçindeki Yetişkin’in kendini geliştirdiği anatomik, fizyolojik ve duygusal senaryoyu inceleyerek, Çocuk İçindeki Yetişkin’i ve onun kişilik özelliğinin inşasındaki ilişkisini nitelemek ve tanımaktır. Yazar, Çocuk İçindeki Yetişkin’in kendine özgü dayanıklılık ve bilgeliğinin, onu yapılandıran olaylar dramatik olsa bile yetişkin yaşamında olumlu bir şekilde mevcut olabileceğini öne sürüyor.

Cilt 10 Sayı 2 Kasım 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p101

Hindistan’dan TA Katkıları

© 2019 Julie Hay

Özet

Başlangıçta bir açılış konuşmasının içeriği ve Ağustos 2018’de Hindistan’ın Kochi kentinde düzenlenen ITAA / SAATA Konferansı’nda ilgili çalıştayın içeriği olarak üretilen, 1993 ve 2018 yılları arasında Hindistan’da bulunan yazarların teorik katkılarının bir incelemesi yer almaktadır. Os Summerton ve Pearl Drego’nun çeşitli katkıları ayrıca Peder George Kandathil ve diğerlerinin guru, etik, evrensel bilinç ve çatışma stratejileri konularındaki faaliyetlerinin gözden geçirilmesiyle birlikte anlatılıyor. İki tema çıkarıldı: pratik fikirler ve modeller ile Bern’in özerklik kavramının Hint felsefesiyle bağlantılı beş bileşene genişlemesiyle Hint toplumunun kültürel ve manevi doğası.

Cilt 10 Sayı 2 Kasım 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p66

Hintli Erkek ve Kadınlarda Ego Durumları ve Nevrotiklik Arasındaki İlişki Üzerine Araştırma

© 2019 Vijay Gopal Sreenivasan & C.Suriyaprakash

Özet

Beş Büyük Faktör kişilik modelinde ego durumlarının işlemsel analiz kavramları ile Nevrotiklik arasındaki ilişkiyi araştıran bir araştırma projesinin sonuçları gösterilmektedir.192 Hintli yetişkin (% 37 erkek,% 63 kadın) üzerinde Ego Durum Sorgusu-Revize (ESQ-R) ve Beş Büyük Envanter (BFI) uygulandı. Pearson Product-Moment Korelasyonu, Nevrotiklik ile Eleştirel Ebeveyn ve Uyarlanmış Çocuğun ego durumları arasında küçük ama pozitif bir korelasyon ve Nevrotiklik ile Besleyici Ebeveyn, Yetişkin ve Özgür Çocuk arasında küçük bir negatif korelasyon olduğunu gösterdi. (Tüm korelasyonlar iki kuyruklu test kullanılarak 0.05 düzeyinde anlamlıdır.) Erkekler ve kadınlar arasında ve farklı yaş grupları arasında farklılıklar vardı. Bu araştırmanın sınırlamaları olmasına rağmen, bulgular TA teorisi ile uyumludur ve TA tedavisinin nasıl uygulandığına dair bulguları olabilir.

Cilt 10 Sayı 2 Kasım 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p87

BK Psikoterapi Konseyi Yetişkinlerde Depresyon için NICE Kılavuzuna İlişkin Pozisyon Beyanı

© 2019 İmzacılar

Editörün Notu: Aşağıdakiler, araştırma metodolojileri hakkında ilginç ve genel olarak uygulanabilir noktalara işaret ettiği için Birleşik Krallık Psikoterapi Konseyi ve işbirlikçilerinin izniyle burada yeniden üretilmiştir.

Referanslar: UKCP (2019) https://www.psychotherapy.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/NICE-Depression-coalition-position-statement.pdfaccessed 16 Ekim 2019UKCP (2019) https: / /cdn.ymaws.com/www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/docs/downloads/StakeholderPositionStatement.pdfaccessed 16 Ekim 2019

Cilt 10 Sayı 2 Kasım 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p4

Depresyonda TA Tedavisi. Basitleştirilmiş Bir Yorumlayıcı Tek Durumlu Etkinlik Tasarımı Çalışması-Giovanni

© 2019 MariavittoriaZanchetta, LauraFarina, StefanoMorena ve EnricoBenelli

Özet

Bu çalışma, depresif bozukluklar ve depresif kişilik için manuelleştirilmiş işlemsel analiz tedavisinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçlayan Hermeneutik Tek Durum Etkililik Tasarımının önceki vaka serisi tekrarlarından esinlenmiştir. Önceki vaka serilerinde ortaya çıkan sorunları ve zorlukları ele alıyoruz, örneğin: yorumlama analizi yapmak adına bir grup insanı eğitmek için zaman harcamak, nihai kararı vermek için harici yargıçların katılımını organize etmek, nicel ve nitel veriler arasındaki tutarsızlıkları ele almak. Bu çalışma, yalnızca bir kişi gerektiren hermenötik analizi yürütmek için basitleştirilmiş, geçerliliğini koruyan bir yöntem önermektedir. Nitel materyalin analizinde önceden tanımlanmış kriterleri takip etmek için hermenötik tasarımı pragmatik vaka değerlendirme metodolojisi ile entegre ettik. Ayrıca, Depresif semptomatoloji ve depresif kişilikteki değişiklikleri saptamak için Script Sistemini kullanmanın bir yolunu sunuyoruz. Bu yaklaşımı, 2 yıllık klinik deneyime sahip beyaz bir İtalyan kadın ile işlemsel analiz psikoterapisinin 16 seansına katılan 17 yaşındaki beyaz İtalyan bir erkek olan Giovanni vakasında test ettik. Hasta, orta derecede majör depresif bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluğu için DSM-5 kriterlerini karşıladı. Bu, depresif ergenler için işlemsel analiz psikoterapisinin etkinliğini değerlendiren ikinci araştırmadır.

Cilt 10 Sayı 2 Kasım 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p32

Depresyonda TA Tedavisi. Diğer Yorumlayıcı Tek Durumlu Etkinlik Tasarımı Çalışması – Margherita

© 2019 Mariavittoria Zanchetta, Alessia Picco, Barbara Revello, Cristina Piccirillo ve Enrico Benelli

Öz

Bu çalışma, yedili bir serinin yedincisidir ve Hermeneutik Tek Durum Etkililik Tasarımı yoluyla depresyon için manuelleştirilmiş işlemsel analizinin etkinliğini araştıran önceki serilerden bulguların ikinci İtalyan sistematik kopyasına aittir. Önceki vaka serilerinde ana konuları ve zorlukları ele alıyoruz, örneğin: yorumlama analizi yapmak için bir grup insanı eğitmek için zaman harcamak, nihai karar vermek için harici yargıçların katılımını organize etmek ve nicel ve nitel verilerindeki tutarsızlıkları ele almak. Bu çalışma, geçerliliğini koruyarak yalnızca bir kişi yorumlama analizi yürütmek için basitleştirilmiş bir yöntem öneriyor. Nitel materyalin analizinde, önceden tanımlanmış kriterleri takip etmek için hermenötik tasarımı pragmatik vaka değerlendirme metodolojisi ile entegre ettik. Ayrıca, Depresif semptomatoloji ve depresif kişilikteki sınav için Script Sistemini kullanmanın bir yolunu sunuyoruz. Bu yaklaşımı, 5 yıllık klinik deneyime sahip beyaz bir İtalyan kadın terapistle 16 seanslık işlemsel analiz psikoterapisine katılan 56 yaşında beyaz İtalyan bir kadın arasında gerçekleşen “Margherita” vakasında HSCED’e yönelik bu yaklaşımı test ettik. Kaygılı sıkıntı ile hasta orta derecede şiddetli majör depresif bozukluk için DSM-5 kriterlerini ve yüksek fonskiyonelliğe sahip depresif, bağımlı, kaçınma ve düşmanca kişilik tiplerinin özellikleri için SWAP 200 kriterlerini karşıladı.

Cilt 9

Cilt 9 Sayı 1 Haziran 2018

https://doi.org/10.29044/v9i1p43

Duygular, Duygular ve Duygular Hakkında: İşlemsel Analizin Teorik Temeline Bir Katkı

© 2018 Jane Maria Pancinha Costa

Not: Bu makale çevrilmiş ve burada REBAT – Brezilya İşlemsel Analiz Dergisi 21: 1, 2011 64-82 izniyle yayınlanmıştır.

Özet

Bu makale Eric Berne, Antonio Damasio ve Humbetro Maturana arasınaki bir diyalog yoluyla transaksiyonal analizde yeni düşünme ve duygu ve hislerle ilgili bilginin genişlemesini sağlamayı amaçlıyor. Berne transaksiyonal analizin kılavuz çerçevesini ve ego durumlarının temelini açıklıyor. Damasio duygu, his ve ruh hali arasındaki ayrımı ve beynin çalışma yöntemlerini anlatıyor. Maturana sevgi başta olmak üzere duyguların önemini ve insanın evrimindeki etkisini anlatıyor. Bu diyalog transaksiyonel analizde adı geçen beş duyguyu görebiliyoruz; öfke, korku, üzüntü, neşe ve sevgi. Son olarak, ego durumları kavramını bu diyalog doğrultusunda güncellemek için bir öneri var.

Cilt 9 Sayı 1 Haziran 2018

https://doi.org/10.29044/v9i1p52

Psikolojik Sınırlar ve Psikolojik Köprüler: İşlemsel Analiz Kavramlarının Sınıflandırılması ve Uygulanması

© 2018 Merve

Özet

TA öğrenme etkinliğinde sunum hazırlanmasıyla yönlendirilien 1. Bölüm, psikolojik sınırlara yapılan atıflara büyük ölçüde TA temelli bir literatür taraması sunar; bu tarama insanın seviyelerini (içsel, kişisel) belirleyen sınırları kategorize etmek için sunulan yeni bir çerçeveye bağlıdır; kişi (kişilere bağlılık, aile, komşuluk), yer (bölge, ülke, alan, kıta) ve gezegen (çevre, Dünya, Evren). Her sınırla ilgili olarak görülen TA kavramı açıklanmıştır. Uygulayıcı sınırlar ile ilgili yorumlar bizi 2. Bölüme götürür. 2. Bölüm bilinçsiz süreçler konusunda farkındalığı artırmak için denetim ve çerçeveler aracılığıyla oluşturulanlar gibi sınırlar arasındaki psikolojik köprüleri ele alır. Mevcut TA uygulama sınırlarının bir eleştirisi dahil edilmiştir ve Bölüm 2, temas için genel bir köprüyü temsil eden bir modelle sona ermektedir.

Cilt 9 Sayı 1 Haziran 2018

https://doi.org/10.29044/v9i1p23

Birleşik Krallık’ta İş Yerinde Zorbalığa Maruz Kaldığını Rapor Eden Dört Bireyin Deneyimlerinin Yorumlayıcı Fenomenolojik Analizi

© 2018 Mary O’Neill ve Denise Borland

Özet

Zorbalığın modern işyerinde yaygın olan toksik bir dinamik olduğunu öne süren yazarlar, konuyla ilgili genel, araştırma ve transaksiyonel analiz literatürünü gözden geçiriyor ve birey üzerindeki olumsuz etkileşim hakkında çok az belgelenmiş olduğu sonucuna varıyorlar. Kendini tanımlayan ve aynı zamanda Negatif Eylemler Anketinin (NAQ-R) bir şirketleri içerisinde yönetici tarafından zorbalığa maruz kaldığı değiştirilmiş bir versiyonu kullanılarak operasyonel olarak tanımlanan dört kişinin deneyimlerinin Yorumlayıcı Fenomenolojik Analizi (IPA) davranışlarını açıklamaya devam ederler. Zorbalık deneyimleriyle ilgili genel bir anket de kullanıldı ve ardından görüşmeler yapıldı. Transkriptler incelendi ve üç tema ve yedi alt tema belirlendi. Bulgular, katılımcıların öfke ve değersizlik duyguları yaşadıklarını, ancak bu duyguların, katılımcıların dili ve anlatı tarzlarının da gösterdiği gibi, susturulduğunu ve azaldığını gösteriyordu. Bu, deneyimlerini ve sağlıkları üzerindeki sonuçta ortaya çıkan etkiyi azaltmaları olarak yorumlanıyor. Katılımcıların, yöneticilerini eleştirel ve suçlayıcı olarak algıladıkları ve iddia edilen sınır ihlalleri nedeniyle onlara güvenlerini yitirdikleri görüldü. Katılımcıların, katılımcıyı desteklemezlerse şirketi de olumsuz algıladıkları görüldü; bu olumsuz davranışların bir onayı olarak kabul edildi. Ortaya çıkan temalar, indirim, yaşam pozisyonları, psikolojik oyunlar, sürücüler, mini yazı ve senaryo dahil olmak üzere çeşitli teknik yardım konseptleri kullanılarak analiz edildi.

Cilt 9 Sayı 1 Haziran 2018

https://doi.org/10.29044/v9i1p5

Kendini Öldürmenin Temsilcileri Olarak Benlik Durumu: Rusya’da Egogram Temelli Bir İntihar Notu Analizi Çalışması

© 2018 Dmitri I. Shustov, Olga D. Tuchina, Tatiana V. Agibalova, Nadezhda L. Zuykova

Özet

Makale, 2000 ve 2017 yıllarında Rusya’nın Ryazan kentinde 26 kişilik bir örneklemde (36 intihar notu) üç uzman (MD, PhD, TA sertifikalı) tarafından üstlenilen egogram temelli intihar notu analizinin bulgularını sunmaktadır. Çalışmanın sonuçları, intihar öncesi içsel aktivitenin oldukça çeşitli ve gelişmekte olduğunu ve intiharı ölümcül şekilde tamamlayanlar ile intihar girişiminden sağ kalanlar arasında farklılık gösterebileceğini göstermektedir. Ölümcül intiharlar, yüksek Yetişkin ve Uyarlanmış Çocuk seviyeleri ile karakterize edilirken, ölümcül olmayan intihar girişimleri, Uyarlanmış Çocuk ve negatif Kontrol Eden Ebeveyn seviyelerinde belirgin bir artış gösterdi. Yazarlar, intihar girişiminde ciddi ölümcül niyete sahip insanların orta seviye Uyarlanmış Çocuk (acı çeken) kişiliği sürdürebilieceklerini söyledi. İntihar girişiminde, yüksek düzeyde negatif Kontrolcü Ebeveynin ilgili diğerlerini hedef alması intiharın tamamlanması için gerekli enerjiyi yayabilir. İntihar girişimi egoları, ölümcül olmayan intihar girişimlerinin manipülatif doğasını gösterirken, tamamlanmış intiharlar bunu göstermedi. Ölümcül olmayan intihar girişimlerinin ve sarhoş tamamlanmış intiharların egogramları, benzer ego durumu düzeylerine sahipti; bu, alkolün koruyucu Ebeveyn alt yapılarının aktivitesine müdahale etmesini ve kişinin iç benliğini veya ilgisini hedef alan negatif Kontrol Eden Ebeveynin güçlendirmesini rolünü kişiye ve diğerlerine yansıtıyor olabilir.

Cilt 9 Sayı 1 Haziran 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p42

Depresyonda TA Tedavisi: Hermeneutik Tek Durumlu Etkinlik Tasarımı Çalışması – Beatrice

© 2018 Enrico Benelli, Francesca Vulpiani, Giorgio Cristiano Cavallero, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri ve Mariavittoria Zanchetta

Özet

Bu çalışma, yedi kişilik bir serinin altıncısıdır ve Hermeneutik Tek Durum Etkililik Tasarımı yoluyla depresyon için manuelleştirilmiş işlemsel analiz tedavisinin etkinliğini araştıran önceki serilerden elde edilen bulguların ikinci İtalyan sistematik kopyasına aittir. Terapist, 10 yıllık klinik deneyime sahip beyaz bir İtalyan kadındı ve müşteri Beatrice, on altı seanslık işlemsel analiz psikoterapisine katılan 45 yaşında beyaz bir İtalyan kadındı. Beatrice, Bağımlı ve Histrionik Kişilik Özellikleri ile Majör Depresif Bozukluk, Endişeli Sıkıntı için DSM 5 kriterini karşıladı. Yargıçlar vakayı iyi bir sonuç olarak değerlendirdi: depresif ve endişeli semptomatoloji, tedavi süresince klinik ve güvenilir bir şekilde iyileşti ve bu gelişmeler takip aralıkları boyunca sürdürüldü. Ayrıca, müşteri tedavi sonrası görüşmesinde önemli bir değişiklik bildirdi ve bu değişiklikler doğrudan terapiyle ilişkilendirildi.

Cilt 9 Sayı 2 Haziran 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p3

Depresyonda TA Tedavisi: Hermeneutik Tek Durumlu Etkinlik Tasarım Çalışması – Giorgio

© 2018 Enrico Benelli, Mario Augusto Procacci, Antonella Fornaro, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri ve Mariavittoria Zanchetta

Özet

Bu çalışma, yedi çalışmalık bir serinin dördüncüsüdür ve Hermeneutik Tek Durum Etkililik Tasarımı yoluyla depresyon için manuelleştirilmiş transaksiyonel analiz tedavisinin etkinliğini araştıran önceki serilerin bulgularının ikinci İtalyan sistematik kopyasına aittir. Terapist, 17 yıllık klinik deneyime sahip beyaz bir İtalyan’dı ve müşteri Giorgio, on altı seanslık bir transaksiyonel analiz psikoterapisine katılan 23 yaşında beyaz bir İtalyan’dı. Giorgio, Major Depresif Bozukluk, Kalıcı Depresif Bozukluk, Panik Bozukluk, Agorafobi ve Bağımlı Kişilik Bozukluğu için DSM-5 kriterlerini karşıladı. Tedavi, bağımlı kişiliğin özündeki hem semptomların hafifletilmesine hem de çatışmalara odaklandı. Yargıçlar, davayı, tedavinin sonucunu ve depresif semptomların hafiflemesini artıran temel kişilik çatışmaları üzerindeki çalışmanın aracılık ettiği iyi bir sonuç olarak değerlendirdi. Bu vaka çalışması, depresyon için klasik tedavinin kişilik özelliklerinin veya bozukluklarının temelinde yatan çatışmalar dikkate alınarak geliştirilebileceğini göstermektedir.

Cilt 9 Sayı 2 Haziran 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p23

Depresyonda TA Tedavisi: Hermeneutik Tek Durum Etkililik Tasarım Çalışması – Sergio

© 2018 Enrico Benelli, Giulia Gentilesca, Désirée Boschetti, Cristina Piccirillo, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri ve Mariavittoria Zanchetta

Özet

Bu çalışma, yedi çalışmalık bir serinin beşincisidir ve Hermeneutik Tek Durum Etkililik Tasarımı yoluyla depresyon için manuelleştirilmiş bir işlemsel analiz tedavisinin etkinliğini araştıran önceki serilerden elde edilen bulguların ikinci İtalyan sistematik kopyasına aittir. Terapist, 5 yıllık klinik deneyime sahip beyaz bir İtalyan kadındı ve müşterisi Sergio, on altı seanslık transaksiyonel analiz psikoterapisine katılan 39 yaşında beyaz bir İtalyan erkekti. Sergio, melankolik özelliklerle Kalıcı Depresif Bozukluk (Distimi) için DSM5 kriterlerini, Obsesif Kişilik özellikleriyle Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) kriterlerini karşıladı. Tedavi, keyif alma iznine ve kendini koruma odaklıydı. Hem depresif semptomlara hem de obsesif özelliklere odaklanmak, terapinin sonunda distimisinde bir gerileme sağladı. Yargıçlar davayı iyi bir sonuç olarak değerlendirdiler: depresif ve endişeli semptomatoloji tedavi süresince klinik ve güvenilir bir şekilde iyileşti ve bu gelişmeler takiplerde de sürdürüldü. Ayrıca, müşteri tedavi sonrası görüşmesinde önemli bir değişiklik bildirdi ve bu değişiklikler doğrudan terapiye atfedildi.

Cilt 9 Sayı 2 Haziran 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p81

Transaksiyonel Analiz Perspektifinden Psikoterapide Süpervizyon

© 2018 Maria Regina Ferreira Da Silva

Not: Bu makale orijinal olarak Supervisão em Psicoterapia na Perspectiva da Análise TransacionalREBAT XIV, Ağustos 2015, 108-119 adıyla Portekizce olarak yayınlandı ve burada UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais -Brasil’in izni ile yeniden oluşturulmuştur. Mümkün olduğunda, alıntılar, özellikle TA yayınları için orijinal İngilizce yayınlarını yansıtacak şekilde ayarlanmıştır.

Özet

Bu makale, psikolojideki pedagojik uygulamadan farklı olan klinik psikolojideki denetimi ele almaktadır. Amaç, transaksiyonal analiz metodolojisinde süpervizyon, süpervizörün rolü ve psikoterapistlerin eğitimi konusundaki yansımayı süpervizyon perspektifinden genişletmektir. Gözetim, stajyerin becerilerini nitelemesi, eksik olanları geliştirmesi ve mesleki başarıya ulaşma potansiyelini genişletmesi gereken bir mesleki gelişim süreciyle ilgilidir, çünkü psikoterapötik bilginin inşası teorik içerikle sınırlı değildir ve eğitim pratik becerilerini de içermelidir. profesyonel duruş ve etik.

Cilt 9 Sayı 2 Haziran 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p87

Özerkliğin Destekleyicileri Olarak Ritüeller

© 2018 Joana Henneman

Not: Bu makale orijinal olarak Portekizce olarak Rituais como Fomentadores de AutonomiaREBAT XXIII, Ekim 2014, 69-80 ismiyle yayınlandı ve burada UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais -Brasil’in izni ile yeniden oluşturulmuştur. Mümkün olduğunda, alıntılar, özellikle TA yayınları için orijinal İngilizce yayınlarını yansıtacak şekilde ayarlanmıştır.

Özet

Transaksiyonel analizi geliştiren psikiyatrist Eric Berne için Ritüel, ilişkilerde daha az tanınma sağlayan bir zaman yapılandırması biçimidir. Bu makale, ritüelleşmenin gelenek ve toplumsal gelenekler tarafından programlanan kalıplara boyun eğme olarak değil, özerkliğin gelişimini teşvik eden bir ortam sağlayan bir eylem olarak anlaşılabileceği anlayışını getirerek kavramı yeniden anlamlandırmayı amaçlamaktadır. Yazarların van Gennep, Terrin, Bell, Zoja, Tambiah ve Turner dahil antropoloji, psikoloji ve sosyoloji alanlarındaki yansımaları, ritüellerin incelenmesini sembolizm ve anlamlarla dolu pratikler olarak göstermek ve açıklamak için kullanılır. Eliade ve Bateson aracılığıyla kutsal ve kutsama kavramları ele alınır. Özerklik, farkındalık, samimiyet ve kendiliğindenlik kapasitesini ifade eden Bern’in algıladığı olarak adlandırılır.

Cilt 9 Sayı 2 Haziran 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p64

Özerklik veya Bağımlılık: Psikotik Olmayan Terapist-Danışan İlişkisinde Terapötik Simbiyozla Çalışma

© 2018 Şenel

Not: Bu makale orijinal olarak Portekizce olarak Crescendo em direção à autonomia ou à dependência? -Trabalhando a simbiose na relação terapeuta-paciente não psicótico REBATXXII Ağustos 2013 9-34 adıyla yayınlandı ve burada UNAT-BRASIL -União Nacional de’nin nazik izni ile yeniden oluşturuldu Analistas Transacionais –Brasil.

Özet

Simbiyoz, Schiff ve diğerleri tarafından şizofreni gibi ağır psikozlu danışanlarla yaptığı çalışmada geliştirilen bir kavramdır. Bu makale ile niyetimiz, konsültasyon pratiği içinde psikotik olmayan danışanlarımıza uygulanabilirliği hakkında bir fikir sunmaktır. Gelişim teorisini, transaksiyonel analizin teorik çerçevesi ile yazarlar tarafından gözden geçirerek, insanoğlunun anlayıştan diğerine kadar her gelişim döneminde, birincil simbiyoz içinde çözülmemesi yoluyla neler olabileceğinin olanaklarını oluşturmaya çalışıyoruz. yetişkin aşaması. Bu birincil ortak yaşamda, çözülmediğinde, yazının kurulması ve yaşamdaki çeşitli bağımlılık ilişkilerinin matrisi geliştirilecektir. Bunun terapist-danışan ilişkisinde terapötik simbiyoz yoluyla çözümlenmesi, Bern’in farkındalık, kendiliğindenlik ve yakınlık bileşenleri ile özerkliğine ulaşmasına yol açar.

Cilt 9 Sayı 2 Haziran 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p72

Ölüm ve Yas Süreci: İşlemsel Analiz Katkıları

© 2018 Maria Clara Ramos Grochot

Not: Bu makale orijinal olarak Portekizce olarak Morte e o Processo de Luto adıyla yayınlandı: Contribuições da Análise Transacional REBAT XXIII, Ekim 2014, 81-98 ve burada UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais -Brasil’in tür izni ile çoğaltılmıştır. Mümkün olduğunda, alıntılar, özellikle TA yayınları için orijinal İngilizce yayınlarını yansıtacak şekilde ayarlanmıştır. Editörün Notu –yasa atıfta bulunan orijinal çevrilmiş özet –Portekizce “luto” kelimesi yas veya yas tutmaya atıfta bulunabilir. İngilizcede daha geniş çağrışımlara sahip olduğu için keder burada çoğu zaman kullanılır.

Özet

Kayıp, ölüm ve yas, insanları hayatlarının çeşitli noktalarında ilgilendiren durumlardır. Bu makalenin amacı, Kübler-Ross’un beş aşamasının tanımını Schiff’in indirim seviyeleriyle ilişkilendirerek, ölüm veya kayıpla ilgili deneyimle belirlenen psişik tepkiye ilişkin bir yaklaşım sunmak, yas tutma sürecini analiz etmektir. Kayıp ve ölümün insanların hayatında meydana geldiğini ve genellikle büyük bir stres faktörü olduğunu göz önünde bulundurarak, yas tutanların yas sürecini detaylandırmak için geçtikleri aşamaları açıklıyoruz. Keder sürecini azaltmaya yönelik müdahaleler yoluyla çalışmanın ve bunları bu dönemde yaşanan aşamalarla ilişkilendirmenin terapötik süreçteki sorunların üstesinden gelmede yararlı olduğu sonucuna vardık.