فارسی(Persian)

We would like to thank Ashkan Anbarzadeh for his kind assistance in preparing the following abstract translations, he can be contacted at: [email protected].  Ashkan is a student of Psychology at Ferdowsi University of Mashhad.

ما می خواهیم از اشکان عنبرزاده برای مساعدت مهربانانه وی در تهیه ترجمه چکیده‌های زیر تشکر کنیم ، می توان با او در این آدرس تماس گرفت: [email protected]  

اشکان دانشجوی روانشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد است.

The latest issues are translated by Zohre Haghighi, Aida Ashrafi and Max Dabiri and Shadi Alidadiani. We would like to thank them  for their kind assistance in preparing the following abstract translations. They can be contacted at Zohre Haghighi [email protected], Aida Ashrafi – [email protected], Max Dabiri – [email protected], Shadi Alidadiani-[email protected]

آخرین شماره ها توسط زهره حقیقی ، آیدا اشرفی ، مکس دبیری و شادی علی‌دادیانی ترجمه شده است. ما می خواهیم از آنها برای کمک های محبت آمیزشان در تهیه ترجمه های چکیده زیر تشکر کنیم. می توانید با آنها در زهره حقیقی- [email protected] ، آیدا اشرفی – [email protected] ، مکس دبیری– [email protected]، شادی علی‌دادیانی-[email protected] تماس بگیرید.

جلد 12

جلد 12 شماره 1 جولای 2021

 

چارچوب بازی

استفان آر لانکتون 2021

https://doi.org/10.29044/v12i1p3

چکیده

نویسنده طرح خود را از ” چارچوب بازی ” ارائه می دهد که می تواند با

نسخه اصلی مدل مدور ترکیبی منسوب به لری (1957) ،

هم پوشانی داشته باشد . نسخه اصلی چک لیست بین فردی (مدل مدور ترکیبی)

و محورها و حوزه های ( بخش ها ) مرتبط ، حفظ می شوند زیرا هدف آن

است که افراد را ترغیب کند تا به بررسی رفتارهای خود و نحوه ارتباط آنها با

         ، موقعیت های زندگی شان و بازی های روانی که ممکن است انجام دهند

بپردازند . تاریخچه ای کوتاه از ( آی سی ال ) به کار گرفته شده است که

 همراه با مدل اصلاح شده ی ” نمودار جدولی وضعیت های زندگی “

تشخیص می دهد که  برخی از بازی های ” خوب ” وجود دارند ،

و مجموعه ای از بازیهای  روانشناسی برای مطابقت با

چهار موقعیت اصلی زندگی ، اختصاص داده شده  است .

پیوست ها شامل موضوعاتی با پیوندهایی به زبان های دیگر و

دستورالعمل های مفصل است که به درمانگران اجازه می دهد تا روش

(رویکرد) توصیف شده را به کار گیرند . نویسنده ( مقاله را ) با نمونه هایی از

نحوه ی تفسیر و استفاده از نتایج برای کمک به مراجعان و همکاران خود ،

به پایان می رساند .

 

شیوع خودکشی ، خودکشی توافقی ( قراردادی ) و تاثیر رفتار های متمایل به

خودکشی در روابط درمانی و خانوادگی .

تونی وایت 2021

https://doi.org/10.29044/v12i1p18

چکیده

این مقاله درباره ی ( موضوع ) خودکشی و روابط است . نحوه ای که رفتار ها و

افکار خودکشی گرایانه می توانند بر روی روابط فرد متمایل به خودکشی و آنهایی که

اطراف شان هستند ، تاثیر بگذارند . این ( امر ) شامل روابط بین فرد متمایل به

خودکشی و سایر افراد خودکشی گرا و نیز سایر افرادی که متمایل به خودکشی

نیستند ، می شود . چگونه خودکشی می تواند بر (فرد) دیگری تاثیر بگذارد و چگونه

دیگری به نوبه خود بر شخص متمایل به خودکشی تاثیر می گذارد . آنها از لحاظ

نحوه ای که فکر و احساس می کنند و همچنین نحوه ای که بر تعاملات یکدیگر اثر

می گذارند ، چه تاثیری بر یکدیگر دارند .

به طور اخص ، خوشه های خودکشی ، خودکشی توافقی ، گرایش به خودکشی در

رابطه درمانی و گرایش به خودکشی در روابط خانوادگی را بررسی می کند .

 

انفعال در آموزش و پرورش

پیوتر یوسیک 2021

https://doi.org/10.29044/v12i1p25

چکیده

نویسنده به وقوع و پیامد های انفعال در محیط آموزشی می پردازد .

پس از مرور پیشینه ی نظری در منابع ( متون ) تحلیل رفتار متقابل ، او چندین

مطالعه ی تحقیقاتی را پیش از شناسایی روش های مفید برای برخورد با چنین انفعالی

                                                                                گزارش می دهد .

او سه مطالعه موردی را در نظر می گیرد که همراه است با پیشنهاد ها و توضیحات

تصویری از راه هایی که  سازگاری بیش از حد ممکن است برطرف شود .

 

بازدارنده ها و انگیزه در رشد انسان از دیدگاه سه گانه

رنجیث ام آر 2021

https://doi.org/10.29044/v12i1p35

چکیده

نویسنده رویکرد سه گانه کنداتیل را که ترکیبی از من ، تو و هدف است و چگونگی

مرتبط بودن آنها از لحاظ هویت ، عقلانیت و ارتباط ، با نظریه های تحلیل

رفتار متقابل در مورد بازدارنده ها و مجوز ها ، ترکیب می کند . نتیجه به عنوان یک

قاعده ی گسترده جی کی ، نشان داده شد تا مدلی را برای تحلیل این که چگونه

تصمیمات دوران کودکی از رشد فعلی مراجعین جلوگیری می کند ، فراهم  کند .

بازدارنده ها و پیام های بازدارنده هردو مورد توجه قرار گرفتند و مجوزها بر مبنای

عشق ، امید و اعتماد ، توضیح داده شدند .  پیوند قابل توجهی نیز با سلسله مراتب

نیازهای مازلو ایجاد شده است و این به نوبه خود ملاحظات اولیه ای را در مورد

                                                             ماهیت رشد معنوی ایجاد می کند .

یک مطالعه موردی مختصر در نظر گرفته شده برای آنکه  نشان دهد چگونه

ساختار به دست آمده می تواند به تحلیلی که امکان اشتراک گذاری

با مراجعین را دارد ، کمک کند .

جلد 11

جلد 11 شماره 2 ژوئن 2020

 

بررسی دانشمند شکاف بین متخصصین روانشناسی: تیپ شناسی دانشمندان با دیدگاه  تحلیل رفتار متقابل

© 2020 پاتریک وایت‌هد

https://doi.org/10.29044/v11i2p3

چکیده

نویسنده با استفاده از مدل حالات ایگوی تحلیل رفتار متقابل (برن ، 1961 ، 1964) یک مدل تیپ شناسی برای دانشمندان پیشنهاد می کند که مبتنی بر حالات ایگوی یکپارچه، بالغ آلوده شده و حالت ایگوی تثبیت شده و حذف کننده، 14 تیپ متفاوت را به صورت نمودار رسم می کند.

این تیپ شناسی بر اساس آخرین چیزی که به عنوان روانشناسی  علم می شناسیم و نمونه های آن شامل توماس کوهن (2012/2012) و آبراهام مازلو (1969) هستند ارائه شده است. روانشناسی علم با فلسفه و نظریه علم متفاوت است و تحقیقات موجود آن، شخصیت دانشمندان را مورد بررسی قرار می دهد. از جمله مواردی که اهمیت بسیاری دارد شکاف آشکار بین دانشمندان (پزوهشگران) و متخصصین روانشناسی بالینی و مشاوره است.

بر اساس اظهار نظر  فایرابند (1970) در مورد علم که بیان می کند “هرچیزی شدنی است” ، نویسنده نشان می دهد که چگونه با استفاده از تحلیل رفتار متقابل تیپ های دانشمندان ، پیام نظر فایرابند را می توان به سه شکل فهمید: والد: “دانشمندان نباید خیلی جدی باشند” ؛ بالغ: “به نظر می رسد هر چیزی شدنی است” ؛ و کودک: ” قانون نمیخوام!”.

تنها در یکپارچگی مدل والد-بالغ-کودک میتوان منظور فایرابند را به درستی درک کرد. همینطور برای یک متخصص روانشناسی، که کار او نمیتواند از مبانی علمیش جدا شود.

در نهایت نویسنده با استفاده از تیپ شناسی پیشنهاد شده نشان میدهد که چطور به کار بستن دسته بندی‌های مشابه برای متخصصین، پاسخ‌های هرکدام از آنها به تحقیقات را توضیح می‌دهد.

 

ارزیابی و سنجش حالات ایگو: خصوصیات روان سنجی ترجمه ایتالیایی نسخه اصلاح شده پرسشنامه حالت ایگو  (ESQ-R-I)

© 2020 فیورنزو لاغی ، جوزپه کریا ، کلودیا فیلیپونی و جورجیو کاوالرو

https://doi.org/10.29044/v11i2p14

چکیده

لوفردو ، هارینگتون ، مونوز و نولز (2004) به عنوان پاسخی برای نیاز به عینیت بیشتر ، نسخه 40 موردی از پرسشنامه اصلاح شده حالت ایگو (ESQ-R) را توسعه دادند ، که تنظیم مجدد نسخه اصلی 60 موردی بود (لوفردو و اومیزو ، 1997). مطالعه حاضر نسخه ایتالیایی مقیاس ESQ-R را ارزیابی می کند که توسط نمونه ای از 483 نفر (204 مرد و 279 زن) تکمیل شده است و اعتبار سازه و پایایی قابل قبولی را در پنج خرده مقیاس والد انتقادگر، والد حمایتگر، بالغ، کودک طبیعی و کودک سازگار نشان می دهد. تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل را پیشنهاد می کند که در مقیاس اصلی    ESQ-R  ذکر شده است. موارد حساب شده در 3. 0 یا کمتر از مطالعه حذف شدند و مطالعه اضافی نشان داد که نسخه ایتالیایی ESQ-R-I با 33 مورد دارای اعتبار سازه مناسبی به عنوان یک معیار عینی از پنج حالت ایگو بر اساس تئوری تحلیل رفتار متقابل است. الزام تحقیقات آینده نیز گنجانده شده است.

 

تحلیل رفتار متقابل و هوش های چندگانه یک تشخیص و مداخله پیشنهاد شده

© 2020 رجینا برارد

https://doi.org/10.29044/v11i2p35

چکیده

در عمل، تشخیص حالات ایگو اولین گامی است که توسط یک تحلیلگر رفتار متقابل برای تدوین برنامه مداخله برداشته می شود. تئوری هوش های چندگانه می تواند با شناسایی توانایی ها و شایستگی های قبلی مراجع ، توضیح چگونگی آلوده شدن حالت ایگوی بالغ و چگونگی رفتن انرژی روانی در آن، در این امر کمک کند. مطالعه حاضر در مورد رابطه بین مفاهیم حالت های ایگو و هوش های چندگانه و اینکه چگونه این رابطه می تواند به تسهیل تشخیص و مداخله بالینی کمک کند ، بحث می کند.

استفاده از استعاره موفقیت  کشتی بادبانی در تحلیل کارکردی از شرکت فین‌تک: یک مطالعه موردی سازمانی در بلغارستان

© 2020 ولادیسلاو یوردانوف

https://doi.org/10.29044/v11i2p41

چکیده

نویسنده کاربرد مدل موفقیت کشتی بادبانی تحلیل رفتارمتقابل (هی،2017) را در یک مطالعه موردی تحلیل کارکردی از شرکت فین‌تک بلغارستان- که البته درچند کشور دیگر هم هست-  توصیف می کند.جزئیات نحوه اجرای پروژه مشاوره ، اهداف آن و روشهای استفاده شده آورده شده است. اگرچه طراحی و نتایج یک پرسشنامه نیز شرح داده شده است ، اما توجه اصلی این مقاله به چگونگی معرفی استعاره موفقیت کشتی در طی مصاحبه با مدیران است که منجر به شناسایی دیدگاه های متفاوت قابل توجهی شد -اینکه آیا سازمان بیشتر شبیه یک کشتی صلح آمیز است یا یک نفر در یک نبرد.

از دیگر موارد برجسته شده می توان به عدم وجود هدف روشن از مقصد مورد نظر کشتی ، عدم آگاهی از تهدیدات احتمالی مانند رقبا و عدم آگاهی از نقش داشتن هر فرد در شناور بودن شرکت ها اشاره کرد.

 

جلد 11 شماره 1 ژوئن 2020

 

توسعه واجرای مطالعه موردی مقیاس رنج با پرسش از درمانگر برای استفاده در مراجعانی که دارای سلامت روانی واهی هستند.

© 2020 جولیا گوگلیلمتی و انریکو بنلی

https://doi.org/10.29044/v11i1p32

چکیده

مفهوم سلامت روانی واهی به عنوان دلیلی برای نیاز به یک رویکرد برای کار با افرادی توصیف شده است که از رنج خود بی اطلاع هستند و بنابراین قادر به توصیف مشکلات خود از طریق ابزارهای خود سنجی نیستند .برای کار با این افراد استفاده از یک رویکرد تعمیمی با استفاده از خودسنجی یا  ابزارهای استاندارد تولید شده توسط پزشکان در مقایسه با رویکرد تفریدی قرار می گیرد. یک مطالعه موردی برای نشان دادن توسعه و اجرای اولین اندازه گیری نتیجه حاصل شده از نماینده مراجع (که در اینجا درمانگر است) (PGOM) انجام شده است که به پزشکان ، ناظران و محققان اجازه می دهد تا درک فردی از رنج ها و تغییرات اصلی مراجع را در روند روان درمانی ردیابی کنند. همچنین مقایسه ای با مقیاس نتیجه تعمیمی ارائه شده است.

 

استفاده رسمی و غیررسمی از مشاوره با رویکرد  تحلیل رفتار متقابل در آموزش

© 2020 پیوتر جوسیک

https://doi.org/10.29044/v11i1p64

ما از ناشران قبلی برای مجوز انتشار مجدد این مقاله که قبلاً با عنوان  استفاده رسمی و غیررسمی از مشاوره TA در آموزش (2017)بیرون آمده بود ، سپاسگزاریم. Edukacyjna Analiza Transakcyjna ، 6 ، 67-85.

ما ساختار و ارجاعات آن مقاله را حفظ کرده ایم.

خلاصه

این مقاله از نظریه نقش استفاده می کند و بنابراین تفاوت بین مربیان و مشاورانی را که از تحلیل رفتار متقابل به عنوان روش ایده پردازی کار خود برای حمایت از رشد و پیشرفت دانش آموزان استفاده می کنند ، روشن می کند. به مربیان به عنوان تسهیل کننده رشد نگاه می شود. رشدی که با کسب دانش ، مهارت و درک حاصل می شود ، در حالی که مشاوران بر رشد حاصل از درون نگری بر اساس تجارب رابطه ای با مشاور تأکید می کنند.علاوه بر این ، مداخلات مشاوره ای را می توان به کارهای رسمی و غیررسمی تفکیک کرد که تفاوت های قابل توجهی را از نظر قرارداد ، نقش ها ، سطح مهار و محرمانه بودن دارند. تعدادی از مدل های تحلیل رفتار متقابل در زمینه مداخلات رسمی و غیر رسمی توصیف شده است. مطالعات موردی مربوطه ارائه شده است تا نشان دهد چگونه این مفاهیم در یک محیط آموزشی به کار می روند .نویسنده پیشنهاد می کند که مشاوران تحلیل رفتار متقابل باید نسبت به نقش هایی که بر عهده دارند آگاهی به دست آورند و توانایی آنها در به حساب آوردن تفاوت های هر نقش، مداخلات آنها را قوی تر می کند.

 

نوازش‌ها، بازی‌ها و یادگیری در گروه‌ها

© 2020 پیوتر جوسیک

https://doi.org/10.29044/v11i1p75

ما از ناشران قبلی برای مجوز انتشار مجدد این مقاله که قبلاً به صورت نوازش ها ، بازی ها و یادگیری در گروه ها بیرون آمده بود، تشکر می کنیم.

. Edukacyjna(2018)  Analiza Transakcyjna ، 7 ، 27-36.

ما ساختار و ارجاع آن مقاله را حفظ کرده ایم.

خلاصه

گرسنگی دانش آموز برای نوازش نقشی کلیدی در بهبود نتایج یادگیری و سواد عاطفی در گروه‌ها ایفا می کند. معلمان و تسهیلگران با توجه به فرهنگ گروه می توانند آگاهانه به نیاز یادگیرنده‌ها برای شناخته شدن با توجه کردن به آنها پاسخ دهند و از طریق الگوسازی محیطی پاسخگو برای آنها ایجاد کنند. وقتی گرسنگی فراگیران برای نوازش برطرف نمی شود، آنها شروع به دعوت به بازی های روانی می کنند. معلمان می توانند با تاکید بر انتخاب ها در مثلث درام ب پاسخ کافی و مناسب بدهند. علاوه بر این ، مفاهیم TA هنگامی که در ی زمینه رابطه استفاده می شوند موثرتر هستند  چراکه در غیر این صورت مداخلات به یک تلاش بی نتیجه ، ساده انگارانه و فرمولی تبدیل می شوند.  بعضی از محیط های گروهی باعث پدیده قفل شدن درنقش می شوند یعنی زمانی که فردی مسئله ای را بیان می کند و بقیه اعضا جمعا از آن اجتناب می کنند. وقتی نسبت به این موضوع آگاهی کسب شود، گروه می تواند به جلو حرکت کند. به طور کلی، دانش آموزان زمانی رشد می کنند که نوازش ها و مجوزهای مناسبی را دریافت کنند که از رشد و تحول آنها پشتیبانی کند.

 

تحلیل رفتار متقابل و معنویت: بینش هایی از فلسفه هند

© 2020 ایندرانیل میترا

https://doi.org/10.29044/v11i1p80

چکیده

در سیستم فلسفی هند، ودانتا، انسان مرکب با پنج غلاف متحد المرکز اطراف هسته-داخلی مدل پانچا کوشا (پنج غلاف) توصیف می شود. این مدل مفاهیمی مرتبط با تحلیل رفتار متقابل دارد چرا که که کار با حالت  من بالغ را روشن می کند و همچنین فرایندی را برای دستیابی به خودمختاری پیشنهاد می کند. مفاهیم دیگر ودانتا که با تحلیل رفتار متقابل مرتبط است مورد بحث و تفصیل قرار گرفته و یک مدل حالت ایگوی ودانتیک ارائه شده است که آنها را در مدل کلاسیک تحلیل رفتار متقابل به کار می گیرد.

اشتیاق طبیعی برای صمیمیت و نیروی رشد در دیدگاه ودانتا به عنوان بینش یاد شده است.

مفاهیم عملی مدل و همچنین اینکه چگونه این مدل می تواند به رشد شخصی و در نهایت پیشرفت معنوی کمک کند، مورد بحث قرار گرفته است.

 

احساس می کنم پس هستم: مطالعه ای بر روی معنای احساسات و کارکرد آنها

© 2020 آدریانا مونتیرو

https://doi.org/10.29044/v11i1p58

این مقاله در اصل به زبان پرتغالی با عنوان Sinto، logo Sou -um estudo sobre o importantado das emoções e suas funcões منتشر شد. Revista Brasileira de Análise Transacional XXI ، 2011 ، شماره 1 ، 29-41 و در اینجا با اجازه نوع UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil اتکثیر می شود.

چکیده

هیجان مفهومی نیست که بتوان آن را به طور دقیق تعریف کرد ، حتی اگر در زبان عادی به حالات احساسی مختلف اشاره داشته باشد. نظریه تحلیل رفتار متقابل، که توسط برن و پیروانش ایجاد شده ، با مفهوم هیجان آمیخته شده است. به منظور روشن ساختن بیشتر این‌گونه سوالات ، مقاله حاضر با در نظر گرفتن تأثیر علوم اعصاب ، در روانشناسی زیست شناختی، درباره اهداف و کارکردهای هیجانات بحث می کند. ما همچنین به نویسندگانی مراجعه می کنیم که از منظر زیست شناسی و ذهن ، مروری بر تحلیل رفتار متقابل انجام داده اند ، مانند آلن و هاین همچنین ما نویسندگانی با رویکرد بدنی مانند رایش و لوین را برای سهم قابل توجه آنها هم در درک چگونگی تعبیه سیستم پیش نویسی در بدن و هم توجه به امکان توسعه یک روش سیستماتیک بدنی در روش آلودگی زدایی بالغ ، آورده ایم. ما نتیجه می گیریم که هیچ هیجان مخربی وجود ندارد. تخریب درشیوه ای است که فرد یاد می گیرد با حواس ،هیجانات و احساسات خود کنار بیاید. و کار بر روی هیجانات، کار بر روی پیش نویس زندگی است.

 

یک مطالعه تحقیقاتی در مورد تأثیر پایداری عاطفی یک برنامه تحلیل رفتار متقابل با هدف افزایش سطح حالت من بالغ در نوجوانان در سوریه.

© 2020 علا MHD تیسیر مراد

https://doi.org/10.29044/v11p4

چکیده

یک مطالعه تحقیقاتی در مورد اثربخشی بر حالت من بالغ و ثبات عاطفی 36 دانش آموز نوجوان (با 36 نفر در گروه کنترل) از یک برنامه آموزشی مبتنی بر مفاهیم تحلیل رفتار متقابل در مدرسه ای در دمشق توصیف شده است.

مجموعه ای از ابزارها از ابزارهای موجود و ابزارهای جدید شامل چرخ حالات ایگو ، مقیاس حل مسئله حالت ایگو ، سنجش حالت ایگو ، اندازه گیری مختصر پایداری هیجانی و چرخه هیجان  ژنو تشکیل شده بود.

نتایج نشان داد تفاوت هایی در ثبات عاطفی در حالت ایگوی بالغ و کودک طبیعی وجود دارد، و در میان دختران و پسران در حالات ایگوی والد حمایتگر و کودک سازگار تفاوت هایی وجود دارد.

جلد 10

جلد 10 شماره 2 نوامبر 2019

 

پروفسور کوچولو: تأملی در مورد ساختار، رشد و تکامل بالغ درون کودک

© 2019 تونیا الیزابت کائتانو آلوس

https://doi.org/10.29044/v10i2p79

این مقاله در اصل با عنوان پروفسور کوچولو: تأملی در مورد ساختار ، رشد و تکامل بالغ درون کودک به پرتغالی چاپ شده است و اینجا با اجازه ی UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brazil چاپ می شود.

چکیده

با توجه به مفهوم پیش‌نویس زندگی که توسط اریک برن توسعه یافت، سرنوشت هر شخص در سال های ابتدایی زندگی اش ترسیم می شود. تقسیم بندی بالغ  درون حالت ایگوی کودک، که پروفسور کوچولو هم شناخته می شود مسئول شناخت دنیا از طریق شهود و تفکر قیاسی است طوری که به هر نحو ممکن، بقای فیزیکی و عاطفی تضمین شود.

هدف از این مقاله ، تعیین صلاحیت و شناختن بالغ درون کودک و رابطه ی آن با ساخت ویژگی های شخصیتی است ، ( که این هدف را )  با مطالعه سناریوی تشریحی ، فیزیولوژیکی و هیجانی که در آن بالغ درون کودک خود را توسعه می دهد ، به انجام می رساند . نویسنده پیشنهاد می کند که استقامت و خرد خاصی که در بالغ درون کودک رعایت می شود ممکن است در زندگی بالغ به نحو مثبتی وجود داشته باشد ، حتی اگر رویدادهای شکل دهنده آن غم‌انگیز باشند.

 

نوآوری های تحلیل تبادلی از هند

© جولی هی  2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p101

چکیده

نسخه اولیه این مقاله  به عنوان محتوای یک سخنرانی افتتاحیه و کارگاه آموزشی مرتبط با آن ، در

کنفرانس ITAA/SAATA در کوچی ، هند در آگوست 2018

تهیه شده است ، موارد زیر شامل مروری بر مشارکت های نظری نویسندگان مستقر در هند بین سال های 199 تا 2018 است. به شکل خاصی ، نوآوری های گسترده اوس سامرتون و پرل درگو ، همراه با مرور فعالیت های پدر جورج کانداتیل و دیگران  بر روی موضوعاتی چون گورو ( معلم معنوی که در آیین های هندو و بودا ، تشریفات و مراسم مذهبی را ارایه می دهد ) ، اخلاقیات و آگاهی جهانی و

راهبردهای تعارض ، توضیح داده شده است . دو موضوع کلی استخراج شده است: ایده ها و مدل های عملی ، و ماهیت فرهنگی و معنوی جامعه هند ، با گسترش مفهوم خودمختاری برن به پنج عنصری که با فلسفه هند مرتبط است.

 

پژوهش درمورد رابطه ی بین حالت های ایگو و روان رنجوری در میان مردان و زنان هندی

© ویجی گوپال سرینیواسان و سی. سوریاپراکاش 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p66

چکیده

نتایج حاصل از یک پروژه تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین مفاهیم تحلیل تبادلی حالات ایگو و روان

رنجوری در مدل پنج عاملی شخصیت می پردازد ، بر روی نمونه ای از 192 بزدگسال هندی ( 37 %

مرد ، 63 % زن ) از طریق پرسشنامه بازنگری شده حالت ایگو و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت ،

انجام شد .

همبستگی پیرسون نشان داد که یک همبستگی کوچک اما مثبت بین روان رنجوری و حالات ایگوی

والد کنترل کننده و مستبد و کودک سازگار و یک همبستگی کوچک منفی بین روان رنجوری و والد

مهربان و تغذیه کننده ، بالغ و کودک سازگار وجود دارد . ( همه ی همبستگی ها در سطح 0.05

با استفاده از آزمون دو دامنه معنی دار بود . ) میان مردان و زنان و میان گروه های سنی مختلف ،

تفاوت وجود داشت . اگرچه محدودیت هایی برای این تحقیق وجود دارد ، یافته ها با نطریه تحلیل تبادلی

مطابقت دارد و ممکن است دلالت هایی در نحوه ی استفاده از درمان تحلیل تبادلی داشته باشد .

 

پروفسور کوچولو: تأملی در مورد ساختار، رشد و تکامل بالغ درون کودک

© 2019 تونیا الیزابت کائتانو آلوس

https://doi.org/10.29044/v10i2p79

این مقاله در اصل با عنوان پروفسور کوچولو: تأملی در مورد ساختار ، رشد و تکامل بالغ درون کودک به پرتغالی چاپ شده است و اینجا با اجازه ی UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brazil چاپ می شود.

چکیده

با توجه به مفهوم پیش‌نویس زندگی که توسط اریک برن توسعه یافت، سرنوشت هر شخص در سال های ابتدایی زندگی اش ترسیم می شود. تقسیم بندی بالغ  درون حالت ایگوی کودک، که پروفسور کوچولو هم شناخته می شود مسئول شناخت دنیا از طریق شهود و تفکر قیاسی است طوری که به هر نحو ممکن، بقای فیزیکی و عاطفی تضمین شود.

هدف از این مقاله ، تعیین صلاحیت و شناختن بالغ درون کودک و رابطه ی آن با ساخت ویژگی های شخصیتی است ، ( که این هدف را )  با مطالعه سناریوی تشریحی ، فیزیولوژیکی و هیجانی که در آن بالغ درون کودک خود را توسعه می دهد ، به انجام می رساند . نویسنده پیشنهاد می کند که استقامت و خرد خاصی که در بالغ درون کودک رعایت می شود ممکن است در زندگی بالغ به نحو مثبتی وجود داشته باشد ، حتی اگر رویدادهای شکل دهنده آن غم‌انگیز باشند.

 

نوآوری های تحلیل تبادلی از هند

© جولی هی 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p101

چکیده

نسخه اولیه این مقاله  به عنوان محتوای یک سخنرانی افتتاحیه و کارگاه آموزشی مرتبط با آن ، در

کنفرانس ITAA/SAATA در کوچی ، هند در آگوست 2018

تهیه شده است ، موارد زیر شامل مروری بر مشارکت های نظری نویسندگان مستقر در هند بین سال های

199 تا 2018 است. به شکل خاصی ، نوآوری های گسترده اوس سامرتون و پرل درگو ، همراه با

مرور فعالیت های پدر جورج کانداتیل و دیگران  بر روی موضوعاتی چون گورو ( معلم معنوی که در

آیین های هندو و بودا ، تشریفات و مراسم مذهبی را ارایه می دهد ) ، اخلاقیات و آگاهی جهانی و

راهبردهای تعارض ، توضیح داده شده است . دو موضوع کلی استخراج شده است: ایده ها و مدل های عملی ، و ماهیت فرهنگی و معنوی جامعه هند ، با گسترش مفهوم خودمختاری برن به پنج عنصری که با فلسفه هند مرتبط است.

 

پژوهش درمورد رابطه ی بین حالت های ایگو و روان رنجوری در میان مردان و زنان هندی

© ویجی گوپال سرینیواسان و سی. سوریاپراکاش 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p66

چکیده

نتایج حاصل از یک پروژه تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین مفاهیم تحلیل تبادلی حالات ایگو و روان

رنجوری در مدل پنج عاملی شخصیت می پردازد ، بر روی نمونه ای از 192 بزدگسال هندی ( 37 %

مرد ، 63 % زن ) از طریق پرسشنامه بازنگری شده حالت ایگو و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت ،

انجام شد .

همبستگی پیرسون نشان داد که یک همبستگی کوچک اما مثبت بین روان رنجوری و حالات ایگوی

والد کنترل کننده و مستبد و کودک سازگار و یک همبستگی کوچک منفی بین روان رنجوری و والد

مهربان و تغذیه کننده ، بالغ و کودک سازگار وجود دارد . ( همه ی همبستگی ها در سطح 0.05

با استفاده از آزمون دو دامنه معنی دار بود . ) میان مردان و زنان و میان گروه های سنی مختلف ،

تفاوت وجود داشت . اگرچه محدودیت هایی برای این تحقیق وجود دارد ، یافته ها با نطریه تحلیل تبادلی

مطابقت دارد و ممکن است دلالت هایی در نحوه ی استفاده از درمان تحلیل تبادلی داشته باشد .

 

https://doi.org/10.29044/v10i2p87

بیانیه ی انجمن روان درمانی بریتانیا در مورد راهنمای نایس (  توصیه های مبتی بر شواهد برای سلامت

و مراقبت در انگلستان ) برای افسردگی در بزرگسالان

امضا کنندگان

 

جلد 10 شماره 1 ژوئن 2019

 

                                                   نادیده گرفتن شخص، معنا و انگیزه

© 2019 دکتر استفان ب کارپمن ،

https://doi.org/10.29044/v10i1p40

چکیده

در سطح اجتماعی سه نوع نادیده گرفتن هستند که می توانند در ایجاد رابطه و صمیمیت تداخل ایجاد کنند- نادیده گرفتن شخص، معنا و انگیزه. این ها در هر رابطه دوستی، خانوادگی، عاشقانه یا کاری می توانند موانعی ایجاد کنند. این‌ها توان بالقوه خوب بودن افراد، چیزی که می‌گویند، چرایی چیزی که می گویند و چیزی که می توانستند باشند را نادیده می گیرند. در سطح روانی و در تبادلات درونی شخص با خودش همچنین نادیده گرفتن ارزش شخصی، توان و امید شخص صورت می گیرد.

 

“چیزی را که نمیتوانید نمودار کنید، نگویید” نظام خلاق بارش فکری اریک برن

© 2019 دکتر استفان ب کارپمن ،

https://doi.org/10.29044/v10i1p4

چکیده

این مقاله درباره چگونگی خلق ایده ها و بسط آنهاست.شامل مثال هایی از پنج قانون اصلی ابتکار اریک برن و چگونگی کاربست موفقیت آمیز آنها توسط پیروان او و سازمان جهانی که او برای حمایت از این ایده ها تاسیس کرد.

 

تحلیل پیش نویس نمایشنامه 2

© 2019 دکتر استفان ب کارپمن ،

https://doi.org/10.29044/v10i1p21

چکیده

این مقاله کامل کننده مقاله‌ی اولیه تحلیل پیش نویس نمایشنامه است که برای اولین بار مثلث درام، نمودار نقش ها و نمودار مکان ها را در متون  پیش‌نویس تحلیل رفتار متقابل معرفی کرد.(کارپمن 1968) همانند مقاله قبلی ، این مقاله تئوری پیش نویس نیز”تا آنجا که ممکن است ایده های جدید” ایجاد می کند تا میراث ابداع برن را با بارش فکری ادامه دهد همانطور که او در سمینارهای هفتگی سه شنبه شب خود (تانک تفکر) در دهه 1960 در سان فرانسیسکو به پیروان خود آموزش داد. (کارپمن 2014). نظریه جدید بازی و پیش‌نویس با مفاهیم تازه ای ترکیب شده اند تا درهای جدیدی را بگشایند و الهام بخش تئوری جدید پیش‌نویس باشند.  شامل الف) 15 مثلث درام پیش‌نویس جدید شامل مثلث‌های لوح، تصمیم‌گیری مجدد، انتقال، فرویدی، وجودی، مینی پیش‌نویس، بیوداینامیک و داروینی. ب) تحلیل بازی‌های خانواده شامل مثلث تصمیم‌گیری مجدد کودک، بازی پیش‌نویس، صحنه پیش‌نویس، تصویر ذهنی صحنه پیش‌نویس، تحلیل خانواده ناکارآمد. ج) دو فرمول جدید پیش نویس برای پیامد بازی پیش‌نویس. د) سه روند جدید بیرونی و درونی انرژی سوق دهنده پیش‌نویس. ه) سه روند تقویت پیش‌نویس جدید: فرمول ب پیش نویس. فرمول و3 پیش‌نویس و مثلث درام مینی‌پیش‌نویس. و) غریزه سه‌گوشه داروینی. ر) شش پیوستار وجودی جدید و ز) چهار نمودار ترکیبی آموزش سه سطح پیش‌نویس.

 

جلد 9

جلد 9 شماره 2 دسامبر 2018

 

درمان افسردگی با تحلیل رفتار متقابل: طرح پژوهشی از نوع تاثیر مورد پژوهی فردی تفسیری ( جورجیو )

انریکو بنلی ، ماریو آگوستو پروکاسی ، آتونلا فورنادو ، وینسنزو کالوو ، استفانیا مانارینی ، آریانا پالمری و ماریا ویتوریا زانچتا (2018)

https://doi.org/10.29044/v9i2p3

چکیده

 این چهارمین پژوهش از سری هفت تایی و متعلق به یافته های دومین همتاسازی نظام مند ایتالیایی بدست آمده از سری های قبلی است که تاثیر کنترل شده درمان تحلیل رفتار متقابل بر افسردگی را از طریق طرح  مورد پژوهی فردی تفسیری ، مورد بررسی قرار داد .

درمانگر مرد سفیدپوست ایتالیایی بود که 17 سال تجربه کاری داشت و مراجع ( جورجیو ) مرد سفیدپوست ایتالیایی 23 ساله ، که در شانزده جلسه تحت روان درمانی تحلیل رفتار متقابل قرار گرفت . جورجیو ملاکهای تشخیصی پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی برای تشخیص اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی پایدار ،اختلال پنیک و هراس از مکانهای باز و اختلال شخصیت وابسته را داشت .

تمرکز درمان روی بهبودی نشانه ها و تعارضات در هسته ی شخصیت وابسته بود . داوران مورد را به عنوان یک نتیجه  خوب ارزیابی کردند . با کار روی هسته تعارضات شخصیتی که نتیجه درمان و بهبودی نشانه های افسردگی را افزایش می داد . این مورد پژوهی پیشنهاد می کند که با در نظر گرفتن تعارضات در پایه اختلالات یا صفات شخصیت ، امکان درمان کلاسیک افسردگی را افزایش دهد .

درمان افسردگی با تحلیل رفتار متقابل: طرح پژوهشی از نوع تاثیر مورد پژوهی فردی تفسیری ( سرجیو )

انریکو بنلی ، دسیری بوچتی ، کریستینا پیسیریلو ، وینسنزو کالوو ، استفانیا مانارینی ، آریانا پالمری و ماریا ویتوریا زانچتا (2018(

https://doi.org/10.29044/v9i2p23

چکیده

      این پنجمین پژوهش از سری هفت تایی و متعلق به یافته های دومین همتاسازی نظام مند ایتالیایی بدست آمده از سری های قبلی است که تاثیر کنترل شده درمان تحلیل رفتار متقابل بر افسردگی را از طریق طرح  مورد پژوهی فردی تفسیری ، مورد بررسی قرار داد .

درمانگر یک خانم ایتالیایی سفیدپوست با 5 سال تجربه بالینی و مراجع ( سرجیو ) یک مرد 39 ساله ایتالیایی سفیدپوست بود که شانزده جلسه تحت روان درمانی تحلیل رفتار متقابل قرار گرفت و سرجیو ملاکهای تشخیصی اختلال افسردگی پایدار ( دیس تایمیا ) با ویژگیهای مالیخولیایی ، اختلال پس از سانحه ( پی تی اس دی ) با صفات شخصیتی وسواس ، پنجمین راهنمای تشخیص و آماری اختلالهای روانی را داشت . درمان بر اجازه لذت بردن و خود مراقبتی متمرکز بود . تمرکز نشانه های افسردگی و صفات وسواسی ، در پایان درمان منجر به بهبودی دیس تایما شد . داوران مورد پژوهشی را به عنوان یک نتیجه ی خوب ارزیابی کردند : تشانه شناسی افسرده و مضطرب بطور بالینی و پایا در پایان دوره درمان بهبود یافت و این بهبودی در پیگیریها هم باقی مانده بود . بعلاوه ، تغییر مهمی را در مصاحبه ی پس از درمان  مراجع ، گزارش کردند و این تغییرات مستقیما به درمان نسبت داده شد .

 

درمان TA افسردگی:  اثر بخشی طرح پژوهشی تفسیری تک موردی  -بئاتریس

انریکو بنلی ، ماریو آگوستو پروکاسی ، آتونلا فورنادو ، وینسنزو کالوو ، استفانیا مانارینی ، آریانا پالمری و ماریا ویتوریا زانچتا (2018)

https://doi.org/10.29044/v9i2p42

چکیده

این ششمین مطالعه از سری هفت تایی و متعلق به یافته های دومین همتاسازی نظام مند ایتالیایی بدست آمده از سری های قبلی است که تاثیر کنترل شده درمان تحلیل رفتار متقابل بر افسردگی را از طریق اثر بخشی طرح پژوهشی تفسیری تک موردی ، مورد یررسی قرار می دهد .  درمانگر یک زن سفیدپوست ایتالیایی با 10 سال تجربه بالینی و مراجع ، بئاتریس ، یک زن 45 ساله سفیدپوست ایتالیایی بود که در شانزده جلسه روان درمانی تحلیل رفتار متقابل حضور داشت . بئاتریس معیارهای DSM 5 برای اختلال افسردگی اساسی ، پریشانی اضطرابی ، با ویژگی های شخصیتی وابسته و نمایشی را داشت. داوران مورد را به عنوان یک نتیجه خوب ارزیابی کردند: علائم افسردگی و اضطراب از نظر بالینی و قابل اطمینان در طول درمان بهبود یافته و این پیشرفت ها در طول دوره های پیگیری حفظ شد. علاوه بر این ، مراجعه کننده تغییرات قابل توجهی در مصاحبه پس از درمان خود گزارش کرد و این تغییرات مستقیماً به درمان نسبت داده شد.

 

نظارت ( سوپرویژن ) در روان درمانی از منظر تحلیل رفتار متقابل

ماریا رجینا فریرا دا سیلوا (2018)

https://doi.org/10.29044/v9i2p81

توجه : این مقاله در ابتدا به زبان پرتقالی به عنوانSupervisao em pscoterapia na perspectiva da Analise TransacionalREBT XIV   آگوست 2015 ، 119-108 و دوباره با اجازه  – از UNAT-BRASIL-Unio Nacional de Analistas Transacionais-Brasil  اینجا چاپ شد . تا حد امکان نقل قول ها به گونه ای انجام شده اند که بازتاب دهنده ی متن انگلیسی اصلی باشند. بویژه از انتشارات TA.

چکیده

    این مقاله درمورد سوپرویژن روانشناسی بالینی بحث می کند که از تمرین پرورشی در روانشناسی متمایز است . هدف گسترش تامل در باره سوپرویژن ، نقش سوپروایزر و تربیت درمانگر از دیدگاه سوپرویژن در متدلوژی تحلیل رفتار متقابل است . سوپرویژن فرایند رشد حرفه ای است که مهارتهای کاراموز را ارتقاع می بخشد ، مهارتهای را که نیاز دارند و همچنین استعدادهایشان را برای کسب موفقیت حرفه ای ، رشد دهد ، چون ساختار دانش روان درمانی به محتوای تئوریک محدود نمی شود و باید شامل آموزش مهارتهای عملی ، حالت بدنی و اخلاق حرفه ای باشد .

 

مناسک به مثابه افزایش دهنده های خودمختاری

© 2018 جوانا هنمن

https://doi.org/10.29044/v9i2p87

توجه : این مقاله در ابتدا به زبان پرتقالی به عنوانSupervisao as Rituais como Fomentadores de AutonomiaREBAT XXIII, Oct 2014, 69-80  و دوباره با اجازه  – از UNAT-BRASIL-Unio Nacional de Analistas Transacionais-Brasil  اینجا چاپ شد . تا حد امکان نقل قول ها به گونه ای انجام شده اند که بازتاب دهنده ی متن انگلیسی اصلی باشند. بویژه از انتشارات TA.

خلاصه

برای اریک برن ، روانپزشکی که تحلیل رفتار متقابل رو پایه نهاد ، مراسم و مناسک نوعی ساخت دادن به زمان بود که فرصت شناخت کمی را در روابط ارائه می کرد .

هدف این مقاله دوباره سنجی و ایجاد درک متفاوتی از تن دادن به مراسم و مناسک است .

به این صورت که تعبیر آن  تسلیم شدن روبروی الگوهای از پیش تعیین شده توسط سنت و رسومات اجتماعی نیست ، بلکه می تواند اقدامی جهت مهیا کردن محیطی سوق دهنده به سوی تقویت خودمختاری باشد .

تأملات نویسندگان در زمینه های مردم شناسی ، روانشناسی و جامعه شناسی ، از جمله ون گنپ ، ترین ، بل ، زوجا ، تامبیا و ترنر ، برای تفسیر و توضیح مطالعه مراسم و مناسک به عنوان شیوه های مملو از نماد و معانی استفاده می شود. از طریق الیاده و بیتسون مفاهیم مقدس و تقدیس مورد توجه قرار می گیرد.

مطابق دریافت و تعریف برن ، خودمختاری بر ظرفیت آگاهی ، صمیمیت و خودانگیختگی دلالت دارد .

 

خودمختاری و وابستگی: کار با همزیستی درمانی در ارتباط مراجع-درمانگر غیر روان‌پریش.

© 2018 ویتورامری

https://doi.org/10.29044/v9i2p64

توجه : این مقاله در ابتدا به زبان پرتقالی به Crescendo em direção à autonomia ou à dependência?-Trabalhando a simbiose na relação terapeuta-paciente não psicótico REBATXXII August 2013 9-34  و دوباره با اجازه  – از UNAT-BRASIL-Unio Nacional de Analistas Transacionais-Brasil  اینجا چاپ شد .

چکیده

همزیستی مفهومی است که توسط شیف و همکارانش ضمن کار با بیماران شدیدا روان پریش همچون شیزوفرنی ، ابداع شد .

قصد ما با این مقاله ارائه تاملی در کارائی این مفهوم با مراجعین غیرروان پریش در فضای مشاوره می باشد .

با مرور تئوری رشد ارائه شده توسط نظریه پردازان تحلیل رفتار متقابل ، ما در جستجوی ایجاد احتمالاتی هستیم که  نتیجه ی حل نشدن همزیستی اولیه ، در هر دوره رشد انسان از لقاح تا مرحله بزرگسالی چه می تواند باشد .

این همزیستی اولیه ، اگر حل نشود ، عامل شکل گیری پیشنویس و ماتریس روابط مختلف وابستگی در زندگی خواهد بود .

حل شدن این مسئله در همزیستی درمانی  در رابطه درمانگر-مراجع منجر به خودمختاری برن همراه اجزای آگاهی ، خودانگیختگی و صمیمیت  می شود .

 

مرگ و فرآیند سوگ : نوآوری های تحلیل تبادلی

ماریا کلارا راموس گروشوت @2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p72

توجه : این مقاله در ابتدا به زبان پرتقالی به Crescendo em direção Morte e o Processo de Luto: Contribuições da Análise Transacional REBAT XXIII, Oct 2014, 81-98 andis و دوباره با اجازه  – از UNAT-BRASIL-Unio Nacional de Analistas Transacionais-Brasil  اینجا چاپ شد. تا حد امکان نقل قول ها به گونه ای انجام شده اند که بازتاب دهنده ی متن انگلیسی اصلی باشند. بویژه از انتشارات TA.

چکیده

فقدان ، مرگ و سوگواری ، موقعیت هایی هستند که مردم را در جای جای زندگی درگیر می کنند . هدف این مقاله ارائه رویکردی بر این موارد می باشد : واکنش روان در تجربه ی مرگ یا فقدان ، تحلیل روند سوگواری ، همبستگی پنج مرحله سوگواری کوبلر-راس با سطوح نادیده انگاری شیف .

با توجه به این نکته که فقدان و مرگ در زندگی مردم اتفاق می افتند و بطور کلی عاملی در تجربه استرسی بزرگ می باشند ، ما مراحلی را توضیح می دهیم که عزاداران برای شرح روند سوگواری ، طی می کنند .

ما نتیجه می گیریم که کار با روند سوگواری با از طریق مداخلاتی از نادیده گرفتن و ارتباطشان با مراحل تجربه شده در این دوره سوگ ، در غلبه به مشکلات روند درمان مفید واقع شده است .

 

جلد 9 شماره 1 دسامبر 2018

 

درباره حواس ، هیجانات و احساسات : نوآوری‌ در مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل

جین ماریا و پانجینا کاستا @2018

https://doi.org/10.29044/v9i1p43

یادداشت: این مقاله با مجوز REBAT REBAT – Brazilian Journal of Transactional Analysis 21:1, 2011 64-82 ترجمه شده و منتشر شده است.

چکیده

این مقاله به منظور ارائه تفکر جدید و گسترش دانش احساسات و هیجانات در تحلیل رفتار متقابل ، از صحبت های اریک برن ، آنتونیو داماسیو و هومبرتو ماتورانا ، ارائه شده است . از برن چارچوب راهنمای تحلیل رفتار متقابل و مفهوم اصلی حالات نفسانی (ایگو ) گرفته شده است . از داماسیو تمایز بین احساس ، هیجان و خلق  و  همچنین درک سازماندهی مغز به دست می آید. از ماتورانا درک اهمیت هیجان ، به ویژه هیجان عشق ، در فرایند تکامل انسان به دست می آید. از این صحبت می توان پایه و اساس پنج احساس اولیه را که در تحلیل رفتار

متقابل به آنها اشاره شده است ، مشاهده کرد : خشم ، ترس ، غم ، شادی و عشق. در نهایت ، پیشنهادی برای به روز رسانی مفهوم حالات نفسانی( ایگو) مطابق با آن گفتگو وجود دارد.

 

مرزهای روانشناختی و پلهای روانشناختی: طبقه بندی و کاربرد مفاهیم تحلیل رفتار متقابل

جولی هی @2018

https://doi.org/10.29044/v9i1p52

چکیده

بخش 1 این مقاله با آماده سازی ارائه در یک رویداد یادگیری TA ، یک مرور کلی عمدتا مبتنی بر متون TA در مورد ارجاعات به مرزهای روانشناختی ارائه می دهد که مرتبط است با یک چارچوب پیشنهادی جدید برای طبقه بندی چنین مرزهایی در سطوح فردی (درون فردی ، شخصی)  ، افراد (بین فردی ، خانواده ، محله) ، مکان (منطقه ، کشور ، منطقه ، قاره) و سیاره (محیط ، زمین ، جهان). مفاهیم TA که برای هر مرز مناسب تلقی می شود ، شرح داده شده است. نظرات در مورد مرزهای حرفه ای متخصصین به قسمت 2 منتهی می شود ، که اشاره دارد به به پل های روانشناختی در مرزهایی که برای مثال در نظارت (سوپرویژن ایجاد می‌شوند) و چارچوب هایی برای افزایش آگاهی از فرایندهای ناهشیار . نقدی بر زمینه  های کاربردی فعلی TA در مورد کاربرد مرزها گنجانده شده است و قسمت 2 با مدلی که نشان دهنده یک پل کلی برای ارتباط است به پایان می رسد.

 

تحلیل پدیدارشناختی تفسیری تجربیات گزارش شده چهار فرد در معرض قلدری در محل کار در انگلستان

ماری انیل و دنیس بورلند@2018

https://doi.org/10.29044/v9i1p23

چکیده

نویسندگان با پیشنهاد این که قلدری یک پویایی مخرب است که در محل کار مدرن گسترده است ، مروری جامع بر متون و تحقیقات نویسندگان تحلیل رفتار متقابل  انجام داده و نتیجه می گیرند که در مورد تعاملات نامطلوب فردی مستندات کمی وجود دارد. آنها در ادامه توصیف تحلیل پدیدارشناختی تفسیری (IPA) تجربیات چهار نفر را که خود را شناسایی کرده اند و همچنین با استفاده از نسخه اصلاح شده پرسشنامه اعمال منفی (NAQ-R)  که توسط مدیر در سازمانشان مورد قلدری قرار گرفته اند ، توصیف می کنند. همچنین از یک پرسشنامه عمومی در مورد تجربیات قلدری استفاده و به دنبال آن مصاحبه انجام شد . رونوشت ها مورد تحلیل قرار گرفتند و سه موضوع و هفت موضوع فرعی مشخص شد. یافته ها نشان می دهد که شرکت کنندگان احساس عصبانیت و بی ارزشی را تجربه کرده اند ، اما زبان و شیوه های روایی آنها نشان می دهد که این احساسات خاموش شده و کاهش یافته است. این تفسیر به این صورت است که آنها تجربه خود و نتیجه تأثیر آن بر سلامتی خود را نادیده می گیرند. مشخص شد که شرکت کنندگان مدیر خود را منتقد و مقصر می دانند و به دلیل نقض مرزها ، اعتماد خود را به آنها از دست داده اند. همچنین اگر آن ها در حمایت از شرکت کننده ناتوان باشند ،شرکت کنندگان سازمان را به شکلی منفی ادراک می کند. این به عنوان تأیید رفتارهای منفی در نظر گرفته شد. موضوعات به دست آمده با استفاده از چندین مفهوم TA ، از جمله نادیده گرفتن ، وضعیت های زندگی ، بازی های روانی ، رانه ها ، خرده پیش نویس  و پیش نویس تحلیل می شود.

 

 جلد 9 شماره 1دسامبر 2018

 

حالت خود به عنوان عوامل خودکشی: مطالعه تجزیه و تحلیل یادداشت های خودکشی مبتنی بر ایگوگرام در روسیه

دمیتری شاستو، اولگا توچینا، تاتیانا و.آگیبالوا، نادژدازویکوا @2018

https://doi.org/10.29044/v9i1p5

چکیده

این مقاله یافته های تجزیه و تحلیل یادداشت خودکشی مبتنی بر ایگوگرام را ارائه می دهد ، که توسط سه متخصص (MD ، PhDs ، تأیید شده TA  ) در نمونه ای از 26 نفر (36 یادداشت خودکشی) در ریازان ، روسیه ، در سال 2000 و 2017 انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرآیند درون فردی قبل از خودکشی بسیار متنوع و متغیر است و ممکن است بین کسانی که خودکشی مرگبار را انجام دادند و کسانی که از اقدام خودکشی جان سالم به در می برند متفاوت باشد. خودکشی های کشنده با افزایش سطح بالغ و کودک سازگار توصیف شد در حالی که تلاش برای خودکشی غیر کشنده افزایش ظاهری در کودک سازگار و سطح منفی والدین کنترل کننده را نشان داد. نویسندگان چنین استنباط می کنند که خودکشی فردی با قصد مرگبار جدی می توانند سطوح متوسطی از کودک مطیع و سازگار (رنج) را حفظ کنند تا بالغ بتواند انرژی مورد نیاز برای انجام یک اقدام خودکشی کشنده را جمع آوری کند. در تلاش برای خودکشی ، سطوح بالای والدین کنترل کننده منفی که دیگران را مورد هدف قرار می دهند ، ممکن است انرژی لازم برای تکمیل خودکشی را پخش کند. ایگوگرام تلاش برای خودکشی غیر کشنده گویای ماهيت فریبکارانه آنها بود  ، در حالي كه خودكشي هاي كامل اينطور نبود . ایگوگرام تلاشهای خودکشی غیر کشنده و خودکشیهای کامل ناشی از مسمومیت دارای توزیع مشابهی در سطح حالات نفسانی بود  ، که ممکن است نشان دهنده تداخل اثر الکل با فعالیت محافظت کننده والد حمایتگر و تثویت نقش منفی والد کنترلگر درونی باشد که در هر دو حالت خود درونی شخص یا دیگران مورد هدف قرار می ‌گیرند.

جلد 8

جلد 8 شماره 2 جولای 2017

 

شکل گیری یک نظام ارزیابی مبتنی بر علم مکتب تحلیل تبادلی ،

توسط انجمن تحلیل تبادلی آلمان

               نوربرت ناگل ، یواخیم کونیگ ، سباستین اتمن و آنیکا هانل 2017

https://doi.org/10.29044/V8I2P3

چکیده

نویسندگان ، تحلیلی تحولی و آماری از یک نظام ارزیابی آنلاین ( بر خط )

مکتب تحلیل تبادلی که با همکاری و حمایت انجمن تحلیل رفتار متقابل آلمان

انجام شده است ، ارائه می دهند . درک تحقیقات ارزیابی روشن شده است و

و فرم ورود داده ها و دانش پایه ای آن در نظریه تحلیل تبادلی

ارائه شده است . تاکید بر روی توسعه مفهوم صلاحیت و تعریف

مقوله های مفهوم  صلاحیت و بازنمایی پایه های نظریه ی آموزشی

تحلیل تبادلی ، است . آزمایش علمی روایی و پایایی مقیاس ها ، فرایند تحقیق

با پیش آزمون و آزمون مجدد ، و ارزیابی داده ها در سیستم ارزیابی بر خط ،

به طور گسترده مستند شده است .

در نتیجه ، ادعا می شود که این ارزیابی برخط انجمن تحلیل رفتار متقابل

آلمان ،  یکی از معدود ابزارهای ارزشیابی آموزش نتیجه گرا در

کشورهای آلمانی زبان است که معیارهای کنترل علمی را برآورده کرده

و منتشر می کند  .

مروری بر فرایند ( درمان ) توسط درمانگر : چرخه های گسستگی و

ترمیم ( بازسازی ) در روان درمانی تحلیل تبادلی ارتباطی برای

مراجعی با سبک دلبستگی طرد کننده ” مارتا “

سیلویا بابا نیل

https://doi.org/10.29044/V8I2P24

چکیده

این مقاله مروری بر روند درمانی است که در طی یک مطالعه موردی

سیستماتیک از روان درمانی با “مارتا” ، مراجعه کننده ی زن مبتلا به

افسردگی ، اضطراب ، نارسایی هیجانی و سبک دلبستگی

طرد کننده/اجتنابی رخ داده است . ارزیابی و تشخیص مراجع و جهت درمان

شرح داده شده است ، پس از آن شرح مفصلی از روند درمانی از طریق 12

جلسه و 2 مصاحبه پس از درمان ، ارائه داده می شود . نتایج تیم تحلیلی ،

به طور خلاصه نشان دهنده ی تشخیص مسائل (مشکلات)

درمانگر در طول فرایند درمان است . تیم تحلیلی به دو نکته در مورد

گسستگی و ترمیم توجه ویژه ای می کند ، با ارزیابی کاربردی تاکید می کند

که کشمکش های ارتباطی  میان درمانگر و مراجع عامل اصلی ایجاد تغییرات مثبت، به نظر می رسد .

تحت کنترل گرفتن جولی و سبک دلبستگی اجتنابی ( دوری جو ) او

والری پرت

چکیده

در این مطالعه موردی ، من کاربرد مدلی را که ریچارد ارسکین در زمینه

“خود در رابطه”  ابداع کرده است،  به مراجعی ارائه می دهم که

او را جولی خواهم نامید . من قلمرو های باز و بسته ارتباط را که در ابتدای کار مشاهده کردم ، توصیف می کنم .

سپس توضیح می دهم که چگونه این مراجع را از طریق همراهی ضمنی و

ارتباط کامل ، در حالی که به سبک دلبستگی اجتنابی او احترام می گذارم ،

به حالت بیداری قلمروهای بی‌حس شده می رسانم .

شرم ، از دردسرهای نظارت ( سوپرویژن )

والری پرت

https://doi.org/10.29044/V8I2P41

ما چگونه شرم را ایجاد می کنیم ؟

چگونه این ( شرم ) بر روی نظارت تاثیر می گذارد ؟

ناظر چگونه می تواند به آن بپردازد؟

انگیزه من در نوشتن این مقاله ناشی از تجربه شخصی من با شرم است .

این امر مانع تفکر ، خودانگیختگی و خلاقیت من شد و بنابراین رشد شخصی

                            و حرفه ای من را محدود کرد . رهایی خودم به من اجازه

داد تا آزادی ، انرژی و مشروعیتم را بازیابی کنم .

من در حرفه ام به عنوان ناظر ، صلاحیت و قاطعیت حرفه ای کسب

کردم .

هدف من از نوشتن این مقاله این است که ما ، به عنوان ناظران ، در

جلسات نظارت خود ، با هم به بازنگری نحوه نگاهمان به فرایند شرم         بپردازیم .

                                                                           : میدر و مایا 2017

تجربه ی خود در روان درمانی

اهمیت به دست آوردن صلاحیت در مکتب رواندرمانی تبادلی

بررسی  کتاب توسط گونتر مور

https://doi.org/10.29044/V8I2P49

 

جلد 8 شماره 1 ژانویه 2017

 

درمان تحلیل تبادلی افسردگی : مطالعه بر روی طراحی اثرهرمنوتیک به

صورت تک موردی – آنا

انریکو بنلی ، امانوئلا مورتتی ، جورجیو کریستیانو کاوالرو ،

جیووانی گرکو ، وینچنزو کالوو ، استفانیا مانارینی ، آریانا پالمیری و

مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/V8I1P3

چکیده

این اولین مطالعه ای از یک مجموعه ی هفتگانه است و به دومین نسخه ی

سیستماتیک ایتالیایی یافته های دو مجموعه ی پیشین تعلق دارد  ( ویدوسون ,

بنلی) که اثربخشی درمان تحلیل تبادلی کنترل شده برای افسردگی را از

طریق طراحی اثربخشی هرمنوتیک به صورت تک موردی

مورد بررسی قرار داده است . درمانگر یک زن سفیدپوست ایتالیایی با 8

سال تجربه کاربالینی و مراجعه کننده ، آنا ، یک زن 33 ساله

سفید پوست ایتالیایی بود که در 16 جلسه روان درمانی تحلیل رفتار متقابل

حضور یافت . آنا معیار دی اس ام 5 ، برای اختلال افسردگی دیستایمیا

خفیف ( افسردگی مداوم خفیف ) همراه با پریشانی اضطرابی را برآورده

کرد . نتیجه گیری کارشناسان این بود که این مورد ، با یک نتیجه

خوب همراه بود : علائم دیستایمی ( افسرده خویی ) در طی دوره درمان

بهبود یافته و در پیگیری 6 ماهه در محدوده ” سالم ” حفظ شد .

مراجع تجربه ای مثبت از درمان را گزارش کرد و تغییرات مهمی در

الگوهای درون روانی و بین فردی ، شرح داد . در این مطالعه موردی ،

درمان تحلیل تبادلی برای افسردگی اثربخشی اش را در درمان اختلال

افسردگی مداوم ثابت کرده است .

 

درمان تحلیل تبادلی افسردگی : مطالعه بر روی طراحی اثر

هرمنوتیک به صورت تک موردی – کاترینا

انریکو بنلی ، سارا فیلانتی ، روبرتا موسو ، وینچنزو کالوو ، استفانیا مانارینی ، آریانا پالمیری و مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/V8I1P21

چکیده

این دومین مطالعه ای از یک مجموعه هفت گانه است و به

دومین نسخه ی سیستماتیک ایتالیایی یافته های دو مجموعه پیشین تعلق دارد

( ویدوسون ، بنلی ) که اثربخشی درمان تحلیل تبادلی کنترل شده برای

افسردگی را از طریق طراحی اثربخشی هرمنوتیک به صورت تک

موردی ، مورد بررسی قرار داده است . درمانگر یک زن سفید پوست

ایتالیایی با 10 سال تجربه کار بالینی ، و مراجع ، کاترینا ، یک زن 28

ساله سفید پوست ایتالیایی بود که در 16 جلسه روان درمانی تحلیل تبادلی ،

حضور یافت . کاترینا معیار دی اسم 5 را برای اختلال افسردگی عمده

( اساسی ) همراه با اختلال اضطراب فراگیر  برآورده کرد .

نتیجه گیری کارشناسان این بود که این مورد ، با نتیجه فوق العاده

خوبی همراه بود : علائم افسردگی نشان دهنده ی یک بهبود بالینی و حتمی

زودهنگام بود ،این بهبودی تا 6 ماه پس از پیگیری حفظ شد ، به همراه

کاهش در علائم اضطراب ، پریشانی کلی و شدت مشکلات شخصی .

تبعیت از درمان کنترل شده افسردگی ، خوب تا بسیار خوب به نظر می رسد. در این مطالعه موردی ، درمان تحلیل تبادلی برای افسردگی اثر بخشی اش را در درمان اختلال افسردگی عمده که با  اختلال اضطرابی همبودی دارد ، ثابت کرده است.

 

درمان تحلیل تبادلی افسردگی : مطالعه بر روی طراحی اثر

                                هرمنوتیک به صورت تک موردی – دبورا

انریکو بنلی ، مادالنا برگاماشی ، کریستینا کاپوفرری ، استفانو مورنا

، وینچنزو کالوو ، استفانیا مانارینی ، آریانا پالمیری ، ماریاویتوریا

زانچتا و مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/V8I1P39

چکیده

این سومین مطالعه ای از یک مجموعه ی هفت گانه است و

به دومین نسخه ی سیستماتیک ایتالیایی یافته های دو مجموعه ی

پیشین تعلق دارد ( ویدوسون ، بنلی ) که اثر بخشی درمان تحلیل

تبادلی کنترل شده برای افسردگی را از طریق طراحی اثربخشی

هرمنوتیک به صورت تک موردی ، مورد بررسی قرار داده است .

افسردگی عمده ( اساسی ) و افسردگی زیر آستانه ای ، اغلب با

اختلالات اضطرابی در دوران کودکی و نوجوانی همبودی دارند و

یک عامل خطر برای مشکلات روانی مستمر ، در بزرگسالی است .

درمانگر یک زن سفید پوست ایتالیایی با 15 سال تجربه ی کار

بالینی ، و مراجع ، دبورا ، یک نوجوان 15 ساله سفید پوست

ایتالیایی بود که در 16 جلسه روان درمانی تحلیل تبادلی ، حضور

یافت . نتیجه گیری کارشناسان این بود که این مورد ، با یک نتیجه

خوب همراه بود : علائم افسردگی و اضطراب از لحاظ بالینی و به

طورحتم در طول دوره درمان بهبود یافته و این پیشرفت ها در تمام

مدت فواصل پیگیری ، حفظ شد . علاوه بر این ، مراجع تغییرات

قابل توجهی در مصاحبه پس از درمان خود ، گزارش کرد و این

تغییرات به طور مستقیم ، به درمان نسبت داده شده است .

در این مطالعه موردی ، درمان تحلیل تبادلی کنترل شده برای

( اختلال ) افسردگی در دوران بزرگسالی ، اثربخشی اش را

همچنین در درمان علائم افسردگی و اضطراب در نوجوانی ،

نشان داده است .

 

جلد 7

جلد 7 شماره 2 سال 2016

 

تاثیر به کارگیری روش های تصمیم گیری مجدد در کارگاه های

مربیگری اجرایی ، در مورد بهزیستی روانشناختی : اثربخشی یک

ارزیابی کمی

مارک ویدوفسون ، پیتر تونز ، میل روزو و ریک روزو

https://doi.org/10.29044/V7I2P3

چکیده

تحقیقات پیشین تشان داده است که شرکت کنندگان در ماراتن های تصمیم گیری

مجدد ، رشد شخصی رو به رشد و ارتقاء بهزیستی روانشناختی را تجربه

می کنند . ( مک نیل 1982 / نوریگا گایول 1997 / ویدوسون و

روزو 2014 ) در این مقاله ، نویسندگان یک تحلیل کمی بر اساس استفاده از

مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف انجام دادند تا مشخص شود که آیا

شرکت کنندگان ( 49 نفر ) در ماراتن تصمیم گیری مجدد مربیگری اجرایی ، افزایش  بهزیستی روانشناختی را تجربه خواهند کرد .

یافته ها به طور کلی پیشرفت قابل توجهی را از نظر آماری در بهزیستی

روان شناختی و به طور خاص در مقیاس های فرعی خودمختاری ، تسلط

بر محیط ، رشد شخصی و پذیرش خود ، نشان می دهد و

پیشنهاد می کند که کارگاه های مبتنی بر تصمیم گیری مجدد برای ارتقاء

بهزیستی روانشناختی ذهنی ، موثر است .

 

جلد 7 شماره 2 سال 2016

 

ترکیبی از انواع بازدارنده ها و انواع شخصیت ، تعیین کننده ی حالت های

رفتار خود آسیب رسان در مراجعین وابسته به الکل : یافته های یک

مطالعه ی مشاهده ای روسی

دیمیتری شوستوف ، اولگا دی توچینا ، سرگئی نوویکوف و ایلیا فدوتوف

https://doi.org/10.29044/V7I2P10

چکیده

این مطالعه ی مشاهده ای ، در سال های 2009-2012 با ( تعداد ) 190

مراجع کننده ی سرپایی مرد مبتلا به وابستگی به الکل و تحت ( درمان )

روان درمانی در ریازان ، روسیه انجام شد .

این مطالعه بررسی کرد که آیا الگوهای رفتار خود آسیب رسان

ابراز شده توسط آزمودنی ها ، با تیپ های شخصیتی آنها ارتباط دارد یا

خیر و کدام ترکیبات از بازدارنده ها در ویژگی های اصلی شخصیت

آنها منعکس شده است ؟

رفتار خود آسیب رسان بر اساس 7 بعد خود تخریبی فرد معتاد ( وابسته )

به الکل اندازه گیری شد . اطلاعات مربوط به سوء مصرف الکل و

( ای اس دی ) مورد نظر ، از طریق  مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد . الگوهای شخصیتی و عملکرد روانی اجتماعی از طریق مشاهده بالینی ، مصاحبه نیمه ساختار یافته ، پرسشنامه تشخیصی شخصیت مورد ارزیابی قرار  گرفت : معیار های نسخه 4+ و آی سی دی 10 به جز برای اختلال

شخصیت خودشیفته که بر اساس دی اس ام 4 تشخیص داده شده است ؛

12 بازدارنده با مقیاس بازدارنده دراگو ارزیابی شد ( دراگو 1994 )

( نسخه روسی ) .

هنگامی که همبستگی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند مشخص شد

که بازدارنده ها تاثیر قابل توجهی بر پیش نویس وابسته به الکل دارای

اشکال اساسی مراجعین سرپایی دائم الخمر،در پیوستار زیر

داشته است :

نباش ، فکر نکن ، بچه نباش ، اعتماد نکن ، احساس نکن ، بزرگ نشو .

تیپ های شخصیتی مراجع با الگوهای بازدارنده خاصی  ارتباط مستقیم

داشتند . تیپ های شخصیتی میانجی ابعاد خود تخریبی فرد معتاد به الکل

هستند : بعد خودکشی گرایانه ی کلاسیک با ویژگی های شخصیت مرزی،

بعد ضد اجتماعی با شخصیت ضد اجتماعی و بعد حرفه ای با شخصیت

خودشیفته ، مرتبط هستند .

 

تحقیقی در خصوص تاثیر تجدید ساختار یک سازمان در خدمات پشتیبانی

خانواده بر روی یک تیم مشاوره ، با استفاده از رویکرد مطالعه موردی.

جیلین رابینسون

https://doi.org/10.29044/V7I2P21

چکیده

در پی تجدید ساختار سازمانی یک مهمانسرا در بریتانیا ، نویسنده ای برای

بررسی تاثیر این امر بر روی گروهی از مشاوران داوطلب که او عضو

آن بود از روش مطالعه موردی ، استفاده کرده است . تعداد کمی از مشاوران

داوطلب پرسشنامه را تکمیل کردند و برخی  مدیران و سایر متخصصان

مورد مصاحبه قرار گرفتند و خلاصه ای از پاسخ ها از طریق هریک از

روش ها ، ارائه شده است . نتایج از لحاظ  چندین مفهوم تحلیل تبادلی مورد بررسی قرار گرفت .

نویسنده با فرضیه سازی به این نتیجه می رسد که تاثیر تجدید ساختار بر مشاوران با احساس آسیب پذیری که توسط مراجعان آنها احساس می شود ، همراستا باشد .

 

چهره های متعدد تحلیل تبادلی : مطالعه زمینه یابی از حرفه و هویت درمانگرهای تحلیل تبادلی در بریتانیا

سیوبان گرگوری

https://doi.org/10.29044/V7I2P29

چکیده

یک روش زمینه‌یابی آنلاین با نمونه ای از 99 درمانگر که حداقل 4 سال

آموزش روان درمانی تحلیل تبادلی را گذرانده بودند ، عواملی از جمله دیدگاه های آنها در مورد بیشترین و کمترین تجربه رویکرد های روان درمانی تحلیل تبادلی بر اساس مکاتب کلاسیک ، تصمیم گیری مجدد ، نیرو گذاری روانی ، یکپارچه ، روان پویشی و ارتباطی را مورد بررسی قرار می دهد .

اطلاعات آماری در مورد جنسیت ، سن ، فعالیت درمانی و انجمن های

حرفه ای نیز جمع آوری شد ، و این نظر سنجی تمایل آزمودنی ها  را برای

تنوع بخشیدن به دانش ( معلومات ) خود ، در مورد روش های درمانی

غیر از تحلیل تبادلی ، مقدار یکبارچه شدن آنها در روش های درمانی و

تعهد آنها به هویت تحلیل تبادلی ، بررسی کرد .

تحلیل آماری بر روی مقیاس های هویت تحلیل تبادلی و هویت یکپارچه در

نظرسنجی انجام شد که نشان داد ، از پایایی و ثبات درونی خوبی ( معتبری ) ،

برخوردار است . تحلیل آماری نتایج نشان داد که شرکت کنندگان سطوح

بالاتری از هویت یکپارچه را نسبت به هویت تحلیل تبادلی ، نشان می دهند .

هر چند مشخص نیست که این موضوع به رویکرد یکپارچه تحلیل تبادلی

یا به یکپارچگی کلی رویکرد های مختلف مربوط می شود .

دستیابی به صلاحیت بین المللی تحلیل تبادلی ، به عنوان تحلیلگر تبادلی

رسمی ( روان درمانی ) ، نشان داده شد که با تعهد به ” تحلیل تبادلی ” و

و تعهد در جامعه ی ” تحلیل تبادلی ” ، مرتبط است .

 

جلد 7 شماره 1 سال 2016

 

درمان تحلیل تبادلی افسردگی : مطالعه بر روی طراحی اثر هرمنوتیک

به صورت تک موردی – سارا

انریکو بنلی ، باربارا رولو ، کریستینا پیکیریلو ، مارکو مازتی ، وینچنزو

کالوو ، آریانا پالمیری ، مارکو سامبین و مارک ویدوسون 2016

https://doi.org/10.29044/V7I1P3

چکیده

این نخستین مطالعه ای از یک مجموعه ی سه گانه است و  نشان دهنده ی

نسخه ی سیستماتیک ایتالیایی یافته های پیشین بریتانیا است ( ویدوسون ) که

با استفاده از طراحی اثر هرمنوتیک به صورت تک موردی ،

اثربخشی درمان تحلیل تبادلی کنترل شده اخیر را برای مراجعان بریتانیایی

مبتلا به افسردگی ، مورد بررسی قرار داد .  مراحل مخلتلف ( طراحی اثر

هرمنوتیک به صورت تک موردی ) به عنوان یک روش تحقیق ” مطالعه

موردی سیستماتیک ” توصیف شد ، به عنوان یک روش شبه قضایی برای

غربال ( وارسی ) شواهد موردی که در آن محققان استدلال های متضادی

را در مورد منبع چندگانه ی شواهد کمی و کیفی ، ایجاد می کنند و

کارشناسان این موارد را موافق و مخالف پیشنهادات ارزیابی می کنند تا

به این نتیجه برسند که آیا مراجع در طی دوره درمان به طور قابل توجهی

تغییر کرد وآیا  نتیجه آن مربوط به درمان بود .

درمانگر در این مورد یک زن سفید پوست ایتالیایی با 10 سال تجربه ی

کار  بالینی و مراجع ، سارا ، یک زن 62 ساله سفید پوست ایتالیایی

با افسردگی متوسط و  تجربه سه سوگ ( از دست دادن فردی

نزدیک ) اخیر ، که در 16 جلسه درمان تحلیل تبادلی ، حضور یافت .

تشخیص بر اساس معیار های جدید دی اس ام 5 است که امکان تمایز

میان افسردگی و سوگ را فراهم می کند .

نتیجه گیری کارشناسان این بود که این مورد ( کیس ) ، با نتیجه خوب

همراه است : مراجع در اوایل دوره درمان بهبود یافته بود ، تجربه مثبت

درمان را گزارش داده و در پایان پیگیری ، بهبودی را حفظ کرده بود .

 

درمان تحلیل تبادلی افسردگی : مطالعه بر روی طراحی اثر

هرمنوتیک به صورت تک موردی – پنلوپه

انریکو بنلی ، فرانچسکو اسکاتا ، سرنا بارکا ، آریانا پالمیری ، وینچنزو

 کالوو ، گیدو د رنوچه ، استفانو کولوسی ، مارکو سامبین و مارک

https://doi.org/10.29044/V7I1P19

 ویدوسون 2016

چکیده

این دومین مطالعه ای از یک مجموعه سه گانه است و نشان دهنده ی

نسخه ی ایتالیایی مجموعه موارد پیشین بریتانیا است ( ویدوسون )

که با استفاده از طراحی اثر هرمنوتیک به صورت تک موردی ،

اثربخشی درمان تحلیل تبادلی کنترل شده اخیر را برای مراجعان

بریتانیایی مبتلا به افسردگی ، مورد بررسی قرار داد .

مراحل مخلتلف ( طراحی اثر هرمنوتیک به صورت تک موردی ) به

عنوان یک روش تحقیق ” مطالعه موردی سیستماتیک ” توصیف شد ،

به عنوان یک روش شبه قضایی برای غربال ( وارسی ) شواهد موردی

که در آن محققان استدلال های متضادی را در مورد منبع چندگانه ی

شواهد کمی و کیفی ، ایجاد می کنند و کارشناسان این موارد را

موافق و مخالف پیشنهادات ارزیابی می کنند تا به این نتیجه برسند

که آیا مراجع در طی دوره درمان به طور قابل توجهی تغییر کرد و

( آیا ) نتیجه آن مربوط به درمان بود .

درمانگر در این مورد یک مرد سفید پوست ایتالیایی در سومین سال

آموزش برای روان درمانگر شدن بود و مراجع ، پنلوپه ، یک زن

45 ساله سفید پوست ایتالیایی با افسردگی و اضطراب خفیف بود .

نتیجه گیری کارشناسان این بود که این مورد ، با نتیجه ی متناقض

 ( همراه ) بود : مراجع بدون کسب بهبودی کامل و پایدار ، برخی از

جنبه های مشکلات خود را بهبود بخشید . جالب اینجاست که ،

این مورد همبستگی حداقلی  بین شاخص های تجربی و

تشخیصی افسردگی و اضطراب و پاسخ به پرسشنامه های خوداظهاری را مطرح می کند و اعتبار سنجش های خوداظهاری در تیپ خاصی از مراجعین ، را زیر سوال می برد .

 

درمان تحلیل تبادلی افسردگی : مطالعه بر روی طراحی اثر هرمنوتیک

به صورت تک موردی – لویزا

انریکو بنلی ، دزیره بوشتی ، کریستینا پیچریلو ، لورا کوالیوتی ، وینچنزو

کالوو ، آریانا پالمیری ، مارکو سامبین و مارک ویدوسون

2016

https://doi.org/10.29044/V7I1P35

چکیده

این سومین مطالعه ای از یک مجموعه ی سه گانه است و نشان دهنده ی

نسخه ی سیستماتیک ایتالیایی یافته های پیشین بریتانیا است ( ویدوسون ) که

با استفاده از طراحی اثر هرمنوتیک به صورت تک موردی ،

اثربخشی درمان تحلیل تبادلی کنترل شده اخیر را برای مراجعان بریتانیایی

مبتلا به افسردگی ، مورد بررسی قرار داد .  مراحل مخلتلف ( طراحی اثر

هرمنوتیک به صورت تک موردی ) به عنوان یک روش تحقیق ” مطالعه

موردی سیستماتیک ” توصیف شد ، به عنوان یک روش شبه قضایی برای

غربال ( وارسی ) شواهد موردی که در آن محققان استدلال های متضادی

را در مورد منبع چندگانه ی شواهد کمی و کیفی ، ایجاد می کنند و

کارشناسان این موارد را موافق و مخالف پیشنهادات ارزیابی می کنند تا

به این نتیجه برسند که آیا مراجع در طی دوره درمان به طور قابل توجهی

تغییر کرد و ( آیا ) نتیجه آن مربوط به درمان بود .

درمانگر در این مورد یک زن سفید پوست ایتالیایی با 10 سال تجربه ی

( کار ) بالینی و مراجع ، لویزا ، یک زن 65 ساله سفید پوست ایتالیایی بود

که در 16 جلسه درمان تحلیل تبادلی ، حضور یافت . لویزا معیار دی اس ام

5 را برای اختلال سازگاری شدید همراه با افسردگی متوسط و خلق در ریخته

منحرف و اضطراب  ، که بیش از یک سال از داروها و درمان های

هومیوپاتی استفاده می کرد ، برآورده کرد . نتیجه گیری کارشناسان این بود

که این یک مورد با نتیجه خوب بود : مراجع در طی دوره درمان بهبود یافته

بود ، تجربه مثبت درمان را گزارش کرده و در پایان پیگیری ، این

بهبودی را حفظ کرده بود .

 

6 جلد

جلد 6 شماره 2 سال 2015

پژ.هش در مورد دستاوردهای حرفه ای روان درمان گران

آموزش دیده در یک مرکز روان درمانی و

تحلیل تبادلی واقع در ایتالیا

اوگو د آمبروجیو و کارلا دسی 2015

 https://doi.org/10.29044/V6I2P3

خلاصه

نویسندگان پرسشنامه ای را تدوین کرده و دستاوردهای حرفه ای 98 دانشجوی سابق آموزش دیده روان درمانی و تحلیل تبادلی را که توسط وزارت دانشگاه و تحقیقات ایتالیا به رسمیت شناخته شده بودند ، طی 15 سال گذشته در مرکز روانشناسی و تحلیل تبادلی میلان ، مورد بررسی قرار دادند .

نتایج آماری با دیگران در میان گذاشته شد و عواملی که مورد

بررسی قرار گرفته بود شامل نحوه ی مدیریت دانشجویان در دنیای کار و نتایج مثبت و عناصر حیاتی به کار گیری

تحلیل تبادلی در روان درمانی ، بود .

واقعیت های زندگی حرفه ای به صورت هویت قابل شناسایی ،

توجهات اخلاقی و رضایتمندی در به کار گیری ابزار های

آموخته شده ، پدیدار می شود .

انعطاف پذیری در کنار آمدن با محرک ها و مسائلی که در

کار حرفه ای وجود دارد و تمایل به داشتن تبادل نظر

با همکاران و بین مدل های نظری مختلف ، مشخص شده

است .

 

دو طرح تحقیق تجربی درباره ی تاثیر تدریس مفهوم

سوق دهنده ها به کودکان پیش دبستانی در ایتالیا

https://doi.org/10.29044/V6I2P19

سزار فرگولا 2015

خلاصه

معلمان دانش آموزان سال چهارم در یک مقطع تحصیلی

در دانشگاه روما تری ، به منظور توسعه ی خودکارآمدی و خودمختاری شان ، در هنگام انجام تحقیقات تجربی

برای معرفی تحلیل تبادلی به دانش آموزان ابتدایی

تحت نظارت قرار گرفتند . نتایج نشان داد که آموزش سوق دهنده ها ( کاهلر 1975 ) به کودکان منجر به رشد پیشرونده ی آن دسته از کودکانی می شود که قابلیت های فرا شناختی و خودآگاهی موردنیاز برای تصمیم گیری شان در مورد انتخاب های رفتاری را دارند.

محدودیت های گروه های نمونه ای کوچک به عنوان این

واقعیت شناخته شده که نظارت و سرپرستی

متعلق به نویسندگانی است که کار پیشین آنها مبنایی

برای طراحی پرسشنامه های استفاده شده توسط دانشجویان بود .

 

بررسی عمقی تجارب و معنا بخشی

درمانگران تحلیل تبادلی که سرو کارشان با مراجعانی است که با اعتیاد به اینترنت روبرو هستند

متیو شوراک 2015

https://doi.org/10.29044/V6I2P31

خلاصه

چهار روان درمانگر تحلیل تبادلی دارای اعتبار بین المللی

مصاحبه های نیمه ساختار یافته ی یک به یک را

تکمیل کردند که تجربه ها و معنا بخشی اعتیاد به

اینترنت را بررسی می کرد . تحلیل تفسیری پدیدارشناسانه

چهار مفهوم سطح بالاتر را به دست آورد :

پیچیدگی ( مشکلات )  اعتیاد به اینترنت ، عوامل

سبب شناسانه و زمینه ساز  ، کارکرد ها و ویژگی های

اعتیاد به اینترنت و عوامل درمان .

کاربرد های احتمالی عملی و نظری برای تحقیقات آینده ، نظارت

بالینی ، درمان ، برنامه های آموزش روانی و سیاسی

ارائه شده است .

یکی از یافته های کلیدی این بود که اینترنت توسط شرکت کنندگان به عنوان ابزار یا محیطی برای اعتیاد تلقی میشد که نشان دهنده شیوع اختلالاتی زیربنایی بود.

همچنین مشخص شد که شرکت کنندگان به وجود

ریشه های سبب شناسانه ی دوران کودکی که زمینه ساز

همبودی با اعتیاد به اینترنت است ، اعتقاد داشتند .

مشکلات دلبستگی در دوران کودکی اغلب زمینه را فراهم

می کند تا اشخاص به مسائل مربوط به تنهایی ،

عزت نفس پایین ، کنترل ، فقدان ، بی ثباتی ، نا همخوانی

شناختی در مراحل بعدی زندگی دچار شوند به این معنا که

بین افسردگی و عزت نفس پایین و فرار از واقعیت به عنوان

عوامل تاثیرگذار رابطه وجود دارد .  نتیجه گیری می شود که

متخصصان از آموزش های ویژه درمورد مشکلات دلبستگی

در دوران کودکی سود خواهند برد ،و ادغام

رویکرد روان پویشی یا آگاه بودن از فرایند های انتقال ، می تواند

اثربخشی درمان را افزایش دهد و به محافظت  مراجعان و

درمانگران از مداخلات ضد درمانی کمک کند .

6 جلد

جلد 6 شماره 1 سال 2015

یک طرح ( تحقیق ) اقدام پژوهی با هدف افزایش آگاهی

اجتماعی در میان زنان شرکت کننده در روان درمانی

گروهی تحلیل تبادلی در برزیل

جین ماریا پانچینا کاستا 2015

https://doi.org/10.29044/V6I1P3

خلاصه

بر اساس آگاهی از مطالبی که توسط گرامشی ( 1978 ،

1982) درمورد هژمونی ، فریر ( 1979 آ ، 1979 ب )

درمورد ارتباط همکارانه ، استینر ( 1975 ) درمورد

روانپزشکی بنیادگرا وجود داشت ، روش تحقیق اقدام پژوهی توسط محقق مورد استفاده قرار گرفت.

او همچنین درمانگری بود که دو گروه روان درمانی هفتگی را با حضور 12 زن در برزیل تشکیل داد و به منظور بالا بردن آگاهی اجتماعی زنان از مسئله ی سرکوب فرهنگ-بنیاد، به ویژه در ارتباط با کار ، تحلیل پیش نویس زندگی را به عنوان یک مداخله ی درمانی در گروه ها و با هدف تسریع شناختن مزایای ارتباط همکارانه توسط زنان

هنگامی که به دنبال رهایی خود از سرکوب هستند، به کار برد.

مصاحبه های ساختاریافته فردی انجام شد و داده های

حاصل از آنها ، در گروه ها مورد بحث قرار گرفت وموجب ساخت مدلی شد که شامل 6 سطح آگاهی از سرکوب بود .

نمونه هایی از سرکوب شناسایی شده  توسط زنان

ارائه شده است که تنها 17 درصد آنها به طور مستقیم با

تبعیض جنسی در محیط کار مرتبط است .

اگرچه این تحقیق سال ها پیش انجام شده است ( 1987-

1989 ) ، نشان داده می شود که مشکلات هنوز وجود

دارند و این روش تحقیق می تواند در جایی دیگر مفید واقع

شود .

ادغام روش های سایکودرام ( نمایش روانی ) و

تحلیل تبادلی در آموزش روانی کودکان سنین مدرسه

در روسیه

مارینا سولومونوونا سوکووینینا و ویکتور نیکلاویچ آلشین

https://doi.org/10.29044/V6I1P15

2015

خلاه

با تطبیق مفاهیم و روش های سایکودرام و تحلیل تبادلی ،

نویسندگان شباهت ها را شناسایی می کنند و تجربه های

خود را از ترکیب این رویکردها به منظور برگزاری کارگاه هایی برای دانش آموزان کلاس پنجم ( 11-12 سال ) در نظام آموزشی روسیه ارائه می دهند .

آنها منطق خود برای این کار را به صورت

جزئیات محتوای آموزش و نمونه کار دانش آموزان در

قالب یک توافق نامه ی همکاری بین دانش آموزان و

معلمان ارائه می دهند .

آن ها تحلیل هیجانات گزارش شده در طول تدریس را

برای 78 دانش آموز در مقایسه با 38 دانش آموز در

گروه کنترل ارائه می دهند ، که  نتایج نشان دهنده ی

افزایش هیجانات مثبت و کاهش هیجانات منفی برای

کسانی است که در درس های تحلیل تبادلی و سایکودراما

بوده اند.

آن ها نتیجه می گیرند که روش ایفای نقش که مورد

استفاده قرار گرفته بود نسبت به روش های آموزشی

سنتی در روسیه برای توسعه ی خودمختاری ، انگیزش و

مشارکت دانش آموزان موثرتر است .

بررسی عواملی که بر تجربیات و پیامد های مفروض

دانش آموخته گان آموزش دیده در روان درمانی تحلیل

تبادلی در بریتانیا و آمریکا موثرند

کتی مک کوئید 2015

https://doi.org/10.29044/v6i1p28

خلاصه

تحلیل تفسیری پدیدارشناسانه ( اسمیت 1995 ) بر روی

داده های 21 نفر از 50 شرکت کننده که تجربیات آموزشی

خود را در طول مصاحبه های نیمه ساختاریافته به اشتراک

گذاشته بودند ، اعمال شد . آزمودنی ها از بین کارآموزان و

آموزش دهندگان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا انتخاب شدند.

آزمودنی ها شامل نسل هایی اند که توسط دکتر اریک برن بنیان گذار تحلیل تبادلی ، آموزش دیده اند روان درمانگران

تحلیل تبادلی که به تازگی صلاحیت دریافت نموده و همچنین افرادی که قبل از دریافت صلاحیت آموزش را متوقف کرده اند .

نتایج نشان می دهد که آموزش روان درمانی تحلیل تبادلی توسط بعضی

به عنوان تجربه ای تحول آفرین ، رضایت بخش ، ترمیم

کننده تجربه می شود که در یک مسیر حرفه ای رضایت

بخش و با ارزش به پایان می رسد ، در حالیکه برای دیگران

به عنوان یک تجربه ی توهین آمیز ، تنبیهی و آزار دهنده

برداشت می شود که سرخوردگی ، ناامیدی ، نارضایتی را به بار می آورد.

عوامل اصلی موثر ، نظام های باور شخصی دانش آموختگان ،

انگیزه برای انجام دادن تمرین ، و به طور کلی روابط با آموزش دهنده ،

همسالان و حرفه  بودند .

تحلیل موضوعات نشان داد که اضطراب های شرکت

کنندگان شامل نگرانی در مورد کمبود اطلاعات،  ناپایداری در آموزش

ارائه شده توسط نهادهای مختلف ، دلایل ورود کارآموزان به آموزش

و دلایل پذیرش آنها توسط آموزش دهندگان و زمان و منابع مهم

مورد نیاز برای آموزش بود . این مقاله شامل توصیه هایی است با

هدف ایجاد تجربه ای آموزشی که اصول و ارزش های اساسی

تحلیل تبادلی را رعایت کرده و آموزش روان درمانی تحلیل تبادلی

را ترویج ، توسعه و ارتقا بدهد.

یک مطالعه مقدماتی برای بررسی و تحلیل عناصر

پیش نویس افراد بستری شده در بیمارستان با تشخیص

اختلال اسکیزوفرنی نوع پارانوئید در اوکراین

گانا گلووان 2015

https://doi.org/10.29044/V6I1P54

خلاصه

نویسنده بر اساس شناسایی سازمان بهداشت جهانی (2014) در مورد کمبود مداخلات روانی اجتماعی

برای 24 میلیون نفری که در سراسر جهان از اختلال اسکیزوفرنی رنج می برند و همچنین کمبود منابع مربوط

به تحلیل تبادلی ، مطالعه ای مقدماتی را بر روی

27 شرکت کننده که در بیمارستان بستری شده بودند

و توسط روانپزشکان تشخیص اختلال اسکیزوفرنی نوع

پارانوئید را دریافت کرده بودند ، انجام داد .

از چهار پرسشنامه که به زبان روسی بود ، استفاده شد :

پرسشنامه ی حالت های نفسانی درونی (هی،1996) ،

پرسشنامه ی سوق دهنده ها ( کاکس ، 2001 ) ،

پرسشنامه ی برهه های مهم تحول( گوساکوسکی 2000

براساس بردشو 1991 ) و پرسشنامه ی پیش نویس

کوتاه  ( استوارت 1999 ) ، مورد اخیر ، با یک

مصاحبه ی بالینی که در طی آن تشخیص دیگر عناصر

تحلیل تبادلی انجام شد ، همراه بود .

محدودیت ها از نظر نامعتبر بودن  پرسشنامه ها و روایی آماری ذکر شده است اما مقاله موجود است و نسخه هایی

از پرسشنامه به زبان انگلیسی با اجازه نویسندگان

منتشر می شود تا تحقیقات بیشتری در زمینه ی

این حوزه‌ی نادیده گرفته شده ، صورت گیرد .

کاهش استرس و فرسودگی ( شغلی ) معلمان با استفاده از تحلیل تبادلی در مدارس پرخطر دوره متوسطه در آفریقای جنوبی

شارون مری جانسون 2015

https://doi.org/10.29044/V6I1P70

خلاصه

این مقاله یکی از چندین مقاله برخاسته از تحقیقات دکتری است که بر

نتایج به کار گیری تحلیل تبادلی به عنوان یکی از سه رویکردی که برای

کاهش استرس و فرسودگی ( شغلی ) معلمان در مدارس پرخطر متوسطه در مناطق جنایت خیز کیپ فلتس ، کیپ غربی ، در آفریقای

جنوبی تمرکز دارد . رویکردهای دیگر تمرین های رهایی از تروما و

روانشناسی فرافردی بودند که مقاله های مربوط به آنها و عناصر تحلیل

آماری کمی این تحقیقات در جایی دیگر منتشر می شود . در مجموع

43 معلم در سه مدرسه ی مختلف به صورت مداخله ای هفتگی که

در طول 10 هفته به مدت 1 ساعت و نیم ( در مجموع 15 ساعت ) به

عنوان بخشی از (برنامه ی) توسعه کارکنان که در مدارس شان برگزار می شد،

شرکت کردند .

مطالعه تحلیل کدگذاری روش های ترکیبی پرسشنامه مداخله کیفی تحلیل تبادلی و تحلیل موضوعی پس از مداخله گروه تمرکز ارائه شده است.

تحلیل کدگذاری بر ابزار های درون فردی و بین

فردی که بر معلمان تاثیر گذار است ، متمرکز بود و همچنین مشخص

ساخت که تحلیل تبادلی خودآگاهی ، ابزار های خودیاری و ارتباط

گروهی قدرتمندی را ایجاد می کند . تحلیل موضوعی ، بینش هایی

در زمینه ی پاسخ های جسمی ، هیجانی و شناختی به استرس

و مداخلات مربوط به فرسودگی شغلی را در سطوح فردی ، بین فردی

و سازمانی ، ارائه می دهد و دیدگاه های جدیدی را در مورد

قابلیت های کلاس درس نشان می دهد و معلمان مسئولیت بیشتری را

در زمینه ی نظم و انضباط در کلاس درس برعهده می گیرند .

این مطالعه بینش هایی در مورد بهزیستی و کنار آمدن آموزش

دهندگانی که در این زمینه های چالش برانگیز دوام آوردند ، ارائه

می دهد و پیشنهاد می شود که رویکرد های تمرین رهایی از

تروما ، روانشناسی فرافردی و تحلیل تبادلی را می توان ترکیب کرد و احتمالا آنها در مسیرهایی یکپارچه و التقاطی برای مقابله با چالش های روانشناختی پیچیده ای چون استرس و کاهش فرسودگی شغلی

در محیط های آسیب زا ترکیب بشوند .