فارسی(Persian)

We would like to thank Ashkan Anbarzadeh for his kind assistance in preparing the following abstract translations, he can be contacted at: [email protected].

Ashkan is a student of Psychology at Ferdowsi University of Mashhad.

ما می خواهیم از اشکان عنبرزاده برای مساعدت مهربانانه وی در تهیه ترجمه چکیده‌های زیر تشکر کنیم ، می توان با او در این آدرس تماس گرفت: [email protected]

اشکان دانشجوی روانشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد است.

 

جلد 11 شماره 1 ژوئن 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p13

توسعه یک ابزار تشخیصی تحلیل رفتار متقابل برای فرسودگی شغلی با اجرای یک مطالعه موردی در سوئیس

© 2020 جیانپائولو بندیتی ، انریکو بنلی و ماریاویتوریا زانچتا

چکیده

نویسندگان با اشاره به اضافه شدن فرسودگی شغلی به ICD-11 ، متون  را مرور کرده و ترکیبی از مفاهیم تحلیل رفتار متقابل با دیدگاه روان پویشی-سیستمی ، شناختی- رفتاری و معنادرمانی را برای ساخت یک هفت ضلعی سه بعدی ارائه می دهند که در آن هر راس یک بعد از شرایط فرسودگی شغلی را نشان می دهد: شناختی ، رفتاری ، انگیزشی ، عاطفی ، جسمانی ، رابطه ای و وجودی. آنها نشان می دهند که چگونه علامت های اینجا و اکنون نمایانگر تجارب آنجا و آن موقع هستند و نشان می دهند که چگونه می توان این عناصر را در مدل سیستم پیش نویسی ساخته شده توسط ارسکین و رایلی نپ (2010)نشان داد. آنها در ادامه این مدل را با مدل 12 مرحله ای فرودنبرگر و نورث (1992) در یک مدل ساده شده 5مرحله ای ( به ترتیب: ماه عسل ، سرکوب ، انکار ، انسانیت زدایی و فرسودگی شغلی) ترکیب می کنند. بر اساس این مطالب ، آنها یک نمودار ارزیابی فرسودگی (BAC)  که توسط درمانگر پر شده و یک مصاحبه ارزیابی فرسودگی نیمه ساختارمند (BAI) تهیه کرده اند.

سپس یک مطالعه موردی انجام داده اند که شامل اجرای این ارزیابی بر روی یک مراجع مرد 56 ساله در سوئیس است. در حالی که محدودیت های مطالعه این مورد واحد شناخته شده است ، نویسندگان پیشنهاد می کنند که این  ارزیابی می تواند در تهیه یک دستورالعمل یا راهنمای کاربا فرسودگی شغلی مورد استفاده قرار گیرد، تا مراحل مختلف آن، در حوزه های متنوع تحلیل رفتار متقابل به کار گرفته شود.

جلد 11 شماره 1 ژوئن 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p32

توسعه واجرای مطالعه موردی مقیاس رنج با پرسش از درمانگر برای استفاده در مراجعانی که دارای سلامت روانی واهی هستند.

© 2020 جولیا گوگلیلمتی و انریکو بنلی

چکیده

مفهوم سلامت روانی واهی به عنوان دلیلی برای نیاز به یک رویکرد برای کار با افرادی توصیف شده است که از رنج خود بی اطلاع هستند و بنابراین قادر به توصیف مشکلات خود از طریق ابزارهای خود سنجی نیستند .برای کار با این افراد استفاده از یک رویکرد تعمیمی با استفاده از خودسنجی یا  ابزارهای استاندارد تولید شده توسط پزشکان در مقایسه با رویکرد تفریدی قرار می گیرد. یک مطالعه موردی برای نشان دادن توسعه و اجرای اولین اندازه گیری نتیجه حاصل شده از نماینده مراجع (که در اینجا درمانگر است) (PGOM) انجام شده است که به پزشکان ، ناظران و محققان اجازه می دهد تا درک فردی از رنج ها و تغییرات اصلی مراجع را در روند روان درمانی ردیابی کنند. همچنین مقایسه ای با مقیاس نتیجه تعمیمی ارائه شده است.

جلد 11 شماره 1 ژوئن 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p64

استفاده رسمی و غیررسمی از مشاوره با رویکرد  تحلیل رفتار متقابل در آموزش

© 2020 پیوتر جوسیک

ما از ناشران قبلی برای مجوز انتشار مجدد این مقاله که قبلاً با عنوان  استفاده رسمی و غیررسمی از مشاوره TA در آموزش (2017)بیرون آمده بود ، سپاسگزاریم. Edukacyjna Analiza Transakcyjna ، 6 ، 67-85.

ما ساختار و ارجاعات آن مقاله را حفظ کرده ایم.

خلاصه

این مقاله از نظریه نقش استفاده می کند و بنابراین تفاوت بین مربیان و مشاورانی را که از تحلیل رفتار متقابل به عنوان روش ایده پردازی کار خود برای حمایت از رشد و پیشرفت دانش آموزان استفاده می کنند ، روشن می کند. به مربیان به عنوان تسهیل کننده رشد نگاه می شود. رشدی که با کسب دانش ، مهارت و درک حاصل می شود ، در حالی که مشاوران بر رشد حاصل از درون نگری بر اساس تجارب رابطه ای با مشاور تأکید می کنند.علاوه بر این ، مداخلات مشاوره ای را می توان به کارهای رسمی و غیررسمی تفکیک کرد که تفاوت های قابل توجهی را از نظر قرارداد ، نقش ها ، سطح مهار و محرمانه بودن دارند. تعدادی از مدل های تحلیل رفتار متقابل در زمینه مداخلات رسمی و غیر رسمی توصیف شده است. مطالعات موردی مربوطه ارائه شده است تا نشان دهد چگونه این مفاهیم در یک محیط آموزشی به کار می روند .نویسنده پیشنهاد می کند که مشاوران تحلیل رفتار متقابل باید نسبت به نقش هایی که بر عهده دارند آگاهی به دست آورند و توانایی آنها در به حساب آوردن تفاوت های هر نقش، مداخلات آنها را قوی تر می کند.

جلد 11 شماره 1 ژوئن 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p75

نوازش‌ها، بازی‌ها و یادگیری در گروه‌ها

© 2020 پیوتر جوسیک

ما از ناشران قبلی برای مجوز انتشار مجدد این مقاله که قبلاً به صورت نوازش ها ، بازی ها و یادگیری در گروه ها بیرون آمده بود، تشکر می کنیم.

. Edukacyjna(2018)  Analiza Transakcyjna ، 7 ، 27-36.

ما ساختار و ارجاع آن مقاله را حفظ کرده ایم.

خلاصه

گرسنگی دانش آموز برای نوازش نقشی کلیدی در بهبود نتایج یادگیری و سواد عاطفی در گروه‌ها ایفا می کند. معلمان و تسهیلگران با توجه به فرهنگ گروه می توانند آگاهانه به نیاز یادگیرنده‌ها برای شناخته شدن با توجه کردن به آنها پاسخ دهند و از طریق الگوسازی محیطی پاسخگو برای آنها ایجاد کنند. وقتی گرسنگی فراگیران برای نوازش برطرف نمی شود، آنها شروع به دعوت به بازی های روانی می کنند. معلمان می توانند با تاکید بر انتخاب ها در مثلث درام ب پاسخ کافی و مناسب بدهند. علاوه بر این ، مفاهیم TA هنگامی که در ی زمینه رابطه استفاده می شوند موثرتر هستند  چراکه در غیر این صورت مداخلات به یک تلاش بی نتیجه ، ساده انگارانه و فرمولی تبدیل می شوند.  بعضی از محیط های گروهی باعث پدیده قفل شدن درنقش می شوند یعنی زمانی که فردی مسئله ای را بیان می کند و بقیه اعضا جمعا از آن اجتناب می کنند. وقتی نسبت به این موضوع آگاهی کسب شود، گروه می تواند به جلو حرکت کند. به طور کلی، دانش آموزان زمانی رشد می کنند که نوازش ها و مجوزهای مناسبی را دریافت کنند که از رشد و تحول آنها پشتیبانی کند.

جلد 11 شماره 1 ژوئن 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p80

تحلیل رفتار متقابل و معنویت: بینش هایی از فلسفه هند

© 2020 ایندرانیل میترا

چکیده

در سیستم فلسفی هند، ودانتا، انسان مرکب با پنج غلاف متحد المرکز اطراف هسته-داخلی مدل پانچا کوشا (پنج غلاف) توصیف می شود. این مدل مفاهیمی مرتبط با تحلیل رفتار متقابل دارد چرا که که کار با حالت  من بالغ را روشن می کند و همچنین فرایندی را برای دستیابی به خودمختاری پیشنهاد می کند. مفاهیم دیگر ودانتا که با تحلیل رفتار متقابل مرتبط است مورد بحث و تفصیل قرار گرفته و یک مدل حالت ایگوی ودانتیک ارائه شده است که آنها را در مدل کلاسیک تحلیل رفتار متقابل به کار می گیرد.

اشتیاق طبیعی برای صمیمیت و نیروی رشد در دیدگاه ودانتا به عنوان بینش یاد شده است.

مفاهیم عملی مدل و همچنین اینکه چگونه این مدل می تواند به رشد شخصی و در نهایت پیشرفت معنوی کمک کند، مورد بحث قرار گرفته است.

جلد 11 شماره 1 ژوئن 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p58

احساس می کنم پس هستم: مطالعه ای بر روی معنای احساسات و کارکرد آنها

© 2020 آدریانا مونتیرو

این مقاله در اصل به زبان پرتغالی با عنوان Sinto، logo Sou -um estudo sobre o importantado das emoções e suas funcões منتشر شد. Revista Brasileira de Análise Transacional XXI ، 2011 ، شماره 1 ، 29-41 و در اینجا با اجازه نوع UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil اتکثیر می شود.

چکیده

هیجان مفهومی نیست که بتوان آن را به طور دقیق تعریف کرد ، حتی اگر در زبان عادی به حالات احساسی مختلف اشاره داشته باشد. نظریه تحلیل رفتار متقابل، که توسط برن و پیروانش ایجاد شده ، با مفهوم هیجان آمیخته شده است. به منظور روشن ساختن بیشتر این‌گونه سوالات ، مقاله حاضر با در نظر گرفتن تأثیر علوم اعصاب ، در روانشناسی زیست شناختی، درباره اهداف و کارکردهای هیجانات بحث می کند. ما همچنین به نویسندگانی مراجعه می کنیم که از منظر زیست شناسی و ذهن ، مروری بر تحلیل رفتار متقابل انجام داده اند ، مانند آلن و هاین همچنین ما نویسندگانی با رویکرد بدنی مانند رایش و لوین را برای سهم قابل توجه آنها هم در درک چگونگی تعبیه سیستم پیش نویسی در بدن و هم توجه به امکان توسعه یک روش سیستماتیک بدنی در روش آلودگی زدایی بالغ ، آورده ایم. ما نتیجه می گیریم که هیچ هیجان مخربی وجود ندارد. تخریب درشیوه ای است که فرد یاد می گیرد با حواس ،هیجانات و احساسات خود کنار بیاید. و کار بر روی هیجانات، کار بر روی پیش نویس زندگی است.

جلد 11 شماره 1 ژوئن 2020

https://doi.org/10.29044/v11p4

یک مطالعه تحقیقاتی در مورد تأثیر پایداری عاطفی یک برنامه تحلیل رفتار متقابل با هدف افزایش سطح حالت من بالغ در نوجوانان در سوریه.

© 2020 علا MHD تیسیر مراد

چکیده

یک مطالعه تحقیقاتی در مورد اثربخشی بر حالت من بالغ و ثبات عاطفی 36 دانش آموز نوجوان (با 36 نفر در گروه کنترل) از یک برنامه آموزشی مبتنی بر مفاهیم تحلیل رفتار متقابل در مدرسه ای در دمشق توصیف شده است.

مجموعه ای از ابزارها از ابزارهای موجود و ابزارهای جدید شامل چرخ حالات ایگو ، مقیاس حل مسئله حالت ایگو ، سنجش حالت ایگو ، اندازه گیری مختصر پایداری هیجانی و چرخه هیجان  ژنو تشکیل شده بود.

نتایج نشان داد تفاوت هایی در ثبات عاطفی در حالت ایگوی بالغ و کودک طبیعی وجود دارد، و در میان دختران و پسران در حالات ایگوی والد حمایتگر و کودک سازگار تفاوت هایی وجود دارد.

 

جلد 11 شماره 2 ژوئن 2020

https://doi.org/10.29044/v11i2p3

بررسی دانشمند شکاف بین متخصصین روانشناسی: تیپ شناسی دانشمندان با دیدگاه  تحلیل رفتار متقابل

© 2020 پاتریک وایت‌هد

چکیده

نویسنده با استفاده از مدل حالات ایگوی تحلیل رفتار متقابل (برن ، 1961 ، 1964) یک مدل تیپ شناسی برای دانشمندان پیشنهاد می کند که مبتنی بر حالات ایگوی یکپارچه، بالغ آلوده شده و حالت ایگوی تثبیت شده و حذف کننده، 14 تیپ متفاوت را به صورت نمودار رسم می کند.

این تیپ شناسی بر اساس آخرین چیزی که به عنوان روانشناسی  علم می شناسیم و نمونه های آن شامل توماس کوهن (2012/2012) و آبراهام مازلو (1969) هستند ارائه شده است. روانشناسی علم با فلسفه و نظریه علم متفاوت است و تحقیقات موجود آن، شخصیت دانشمندان را مورد بررسی قرار می دهد. از جمله مواردی که اهمیت بسیاری دارد شکاف آشکار بین دانشمندان (پزوهشگران) و متخصصین روانشناسی بالینی و مشاوره است.

بر اساس اظهار نظر  فایرابند (1970) در مورد علم که بیان می کند “هرچیزی شدنی است” ، نویسنده نشان می دهد که چگونه با استفاده از تحلیل رفتار متقابل تیپ های دانشمندان ، پیام نظر فایرابند را می توان به سه شکل فهمید: والد: “دانشمندان نباید خیلی جدی باشند” ؛ بالغ: “به نظر می رسد هر چیزی شدنی است” ؛ و کودک: ” قانون نمیخوام!”.

تنها در یکپارچگی مدل والد-بالغ-کودک میتوان منظور فایرابند را به درستی درک کرد. همینطور برای یک متخصص روانشناسی، که کار او نمیتواند از مبانی علمیش جدا شود.

در نهایت نویسنده با استفاده از تیپ شناسی پیشنهاد شده نشان میدهد که چطور به کار بستن دسته بندی‌های مشابه برای متخصصین، پاسخ‌های هرکدام از آنها به تحقیقات را توضیح می‌دهد.

جلد 11 شماره 2 ژوئن 2020

https://doi.org/10.29044/v11i2p14

ارزیابی و سنجش حالات ایگو: خصوصیات روان سنجی ترجمه ایتالیایی نسخه اصلاح شده پرسشنامه حالت ایگو  (ESQ-R-I)

© 2020 فیورنزو لاغی ، جوزپه کریا ، کلودیا فیلیپونی و جورجیو کاوالرو

چکیده

لوفردو ، هارینگتون ، مونوز و نولز (2004) به عنوان پاسخی برای نیاز به عینیت بیشتر ، نسخه 40 موردی از پرسشنامه اصلاح شده حالت ایگو (ESQ-R) را توسعه دادند ، که تنظیم مجدد نسخه اصلی 60 موردی بود (لوفردو و اومیزو ، 1997). مطالعه حاضر نسخه ایتالیایی مقیاس ESQ-R را ارزیابی می کند که توسط نمونه ای از 483 نفر (204 مرد و 279 زن) تکمیل شده است و اعتبار سازه و پایایی قابل قبولی را در پنج خرده مقیاس والد انتقادگر، والد حمایتگر، بالغ، کودک طبیعی و کودک سازگار نشان می دهد. تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل را پیشنهاد می کند که در مقیاس اصلی    ESQ-R  ذکر شده است. موارد حساب شده در 3. 0 یا کمتر از مطالعه حذف شدند و مطالعه اضافی نشان داد که نسخه ایتالیایی ESQ-R-I با 33 مورد دارای اعتبار سازه مناسبی به عنوان یک معیار عینی از پنج حالت ایگو بر اساس تئوری تحلیل رفتار متقابل است. الزام تحقیقات آینده نیز گنجانده شده است.

 

جلد 11 شماره 2 ژوئن 2020

https://doi.org/10.29044/v11i2p35

تحلیل رفتار متقابل و هوش های چندگانه یک تشخیص و مداخله پیشنهاد شده

© 2020 رجینا برارد

چکیده

در عمل، تشخیص حالات ایگو اولین گامی است که توسط یک تحلیلگر رفتار متقابل برای تدوین برنامه مداخله برداشته می شود. تئوری هوش های چندگانه می تواند با شناسایی توانایی ها و شایستگی های قبلی مراجع ، توضیح چگونگی آلوده شدن حالت ایگوی بالغ و چگونگی رفتن انرژی روانی در آن، در این امر کمک کند. مطالعه حاضر در مورد رابطه بین مفاهیم حالت های ایگو و هوش های چندگانه و اینکه چگونه این رابطه می تواند به تسهیل تشخیص و مداخله بالینی کمک کند ، بحث می کند.

جلد 11 شماره 2 ژوئن 2020

https://doi.org/10.29044/v11i2p41

استفاده از استعاره موفقیت  کشتی بادبانی در تحلیل کارکردی از شرکت فین‌تک: یک مطالعه موردی سازمانی در بلغارستان

© 2020 ولادیسلاو یوردانوف

چکیده

نویسنده کاربرد مدل موفقیت کشتی بادبانی تحلیل رفتارمتقابل (هی،2017) را در یک مطالعه موردی تحلیل کارکردی از شرکت فین‌تک بلغارستان- که البته درچند کشور دیگر هم هست-  توصیف می کند.جزئیات نحوه اجرای پروژه مشاوره ، اهداف آن و روشهای استفاده شده آورده شده است. اگرچه طراحی و نتایج یک پرسشنامه نیز شرح داده شده است ، اما توجه اصلی این مقاله به چگونگی معرفی استعاره موفقیت کشتی در طی مصاحبه با مدیران است که منجر به شناسایی دیدگاه های متفاوت قابل توجهی شد -اینکه آیا سازمان بیشتر شبیه یک کشتی صلح آمیز است یا یک نفر در یک نبرد.

از دیگر موارد برجسته شده می توان به عدم وجود هدف روشن از مقصد مورد نظر کشتی ، عدم آگاهی از تهدیدات احتمالی مانند رقبا و عدم آگاهی از نقش داشتن هر فرد در شناور بودن شرکت ها اشاره کرد.