Српски (Serbian – Cyrillic)

We would like to thank Jelena Dancevic for her kind assistance in preparing the following abstract translations, she can be contacted at: [email protected]. Jelena is in TA training as a transactional analyst (Organizational).

Желели бисмо да се захвалимо Јелени Данчевић на љубазној помоћи у припреми следећих превода абстракта, можете је контактирати на:   [email protected] Јелена је у едукацији за трансакционог аналитичара (Организациони).

 

Tom 11

Том 11 Издање 1 јун 2020.

https://doi.org/10.29044/v11i1p13

Развој трансакционo аналитичког дијагностичког алата за сагоревање са применом студије случаја у Швајцарској

© 2020 Ђанпаоло Бенедети, Енрико Бенели и Мариавиториа Цанкета

Апстракт

Позивајући се на додавање сагоревања у ICD-11, аутори дају преглед литературе и предлажу комбинацију концепата трансакционе анализе са системско-психодинамичком, когнитивно-бихевиоралном и логотерапијском перспективом како би се генерисао тродимензионални хептагон у коме сваки врх представља димензију стања сагоревања: когнитивну, бихевиоралну, мотивациону, емоционалну, соматску, релациону и егзистенцијалну. Они указују на то како су симптоми овде-и-сада представљања искустава тада-а-затим и показују како ти елементи могу бити представљени у скриптном систему који су развили О’Рајли-Кнап и Ерскин (2010). Надаље они комбинују ово са Фројденбергеровим и Нортовим (1992) моделом од 12 корака у поједностављени петофазни модел Меденог месеца, Потискивања, Порицања, Дехуманизације и Сагоревања. На основу овог материјала, они су развили табелу процене сагоревања (BAC) која је одређена преко прокси података и полуструктурисани интервју за процену сагоревања (BAI). Затим је укључена студија случаја у којем је примењен овај материјал код 56-годишњег мушког клијента у Швајцарској. Иако су препозната ограничења овог појединачног случаја, аутори предлажу да се материјал може користити у изради приручника за рад са сагоревањем, са различитим фазама које га чине применљивим на разне области примене ТА.

Том 11 Издање 1 јун 2020.

https://doi.org/10.29044/v11i1p32

Развој и примена студије случаја прокси генерисаног мерења исхода патње за употребу код клијената са илузорним менталним здрављем

© 2020 Ђиулиа Гуљиелмети и Енрико Бенели

Апстракт

Концепт илузорног менталног здравља описан је као образложење потребе за приступом раду са појединцима који нису свесни своје патње и због тога нису у могућности да своје проблеме опишу помоћу инструмената за самопроцену. Употреба номотетичког приступа, који користи самопроцену или стандардизоване инструменте генерисане од стране клиничара, упоређује се са идиографским приступом за рад са таквим особама. Студија случаја користи се за илустрацију развоја и прве примене прокси генерисаног мерења исхода (PGOM) којe омогућава клиничарима, посматрачима и истраживачима да прате индивидуално разумевање базичних патњи клијента и промена које се дешавају током процеса психотерапије. Такође је представљено поређење са номотетским мерењем исхода.

Том 11 Издање 1 јун 2020.

https://doi.org/10.29044/v11i1p64

Формална и неформална употреба ТА саветовања у образовању

© 2020 Пјотр Јусик

Захваљујемо се претходним издавачима на дозволи да поново објавевимо овај чланак, који се претходно појавио као Jusik, P. (2017) Formal and Informal Use of TA Counselling in Education. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 67-85. Задржали смо структуру и референце тог чланака.

Резиме

Овај чланак примењује теорију улога и на тај начин разјашњава разлике између образовних радника и саветника који користе трансакциону анализу као методу концептуализације свог рада за подршку расту и развоју ученика. Образовни радници се посматрају као неко ко олакшава раст који је резултат стицања знања, вештина и разумевања, док саветници истичу раст који је резултат интроспекције засноване на релационим искуствима са практичаром. Штавише, интервенције у саветовању могу се диференцирати на формални и неформални рад који показује знатне разлике у погледу уговора, улога, нивоа задржавања и поверљивости. Неколико модела трансакционе анализе је описано у контексту формалних и неформалних интервенција. Представљене су релевантне студије случаја како би се показало како се концепти примењују у образовном окружењу. Аутор сугерише да TA саветници треба да освесте улоге које имају и њихова способност да објасне разлике у улогама учиниће њихове интервенције чвршћим.

Том 11 Издање 1 јун 2020.

https://doi.org/10.29044/v11i1p75

Строукови, игре и учење у групама

© 2020 Пјотр Јусик

Захваљујемо се претходним издавачима на дозволи да поново објавимо овај чланак, који се претходно појавио као Jusik, P. (2018) Strokes, games and learning in groups. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7, 27-36. Задржали смо структуру и референце тог чланка.

Резиме

Ученикова глад за строуковима игра кључну улогу у побољшању исхода учења и емоционалне писмености у групама. Образовни радници и фасилитатори могу свесно одговорити на потребу свог ученика за признањем обраћајући пажњу на културу групе и стварајући окружење које реагује путем моделовања. Када глад ученика за строуковима није задовољена, они почињу да позивају у психолошке игре. Образовни радници могу адекватно одговорити наглашавањем опција у односу на драмски троугао. Поред тога, ТА концепти су ефикаснији када се примењују у контексту односа, јер у супротном интервенције постају јалов, поједностављени и подухват ослоњен на формулама. Неке поставке групе доводе до појаве закључавања улога када појединац представља проблем који други чланови колективно избегавају. Када се ово освести, група може кренути напред. У целини, ученици напредују када добију одговарајуће строукове и дозволе који подржавају њихов раст и развој.

Том 11 Издање 1 јун 2020.

https://doi.org/10.29044/v11i1p80

Трансакциона анализа и духовност: увиди из индијске филозофије

© 2020 Индранил Митра

Апстракт

У индијском филозофском систему Веданта, сложено људско биће је описано у терминима пет концентричних омотача који окружују унутрашње језгро – модел Pancha Kosha (Пет омотача). Овај модел има импликације на дисциплину Трансакционе анализе утолико што осветљава рад Одраслог его стања и такође сугерише поступак којим се може постићи аутономија. Други концепти Веданте, релевантни за ТА, су разматрани и разрађени, и представљен је Ведантски модел его стања који их укључује у класични ТА модел. Природна тежња за интимношћу и сила раста физиса представљени су у виду увида из Веданте. Разматране су примене модела у пракси, као и како он може помоћи лични раст и на крају духовни напредак.

Том 11 Издање 1 јун 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p58

Осећам, дакле постојим: Студија о значењу емоција и њиховим функцијама

© 2020 Адриана Монтеиро

Овај чланак је изворно објављен на португалском језику као Sinto, logo Sou -um estudo sobre o significado das emoções e suas funções. Revista Brasileira de Análise Transacional XXI, 2011, n.1, 29-41 и овде се објављује уз љубазно одобрење UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil.

Апстракт

Емоција није појам који се може тачно дефинисати, чак и ако се у обичном језику односи на афективна стања. Теорија трансакционе анализе, коју је створио Берн и развили његови следбеници, испуњена је концептом емоција. Да би се ова питања разјаснила, овај чланак разматра биопсихологију емоција, узимајући у обзир њихове циљеве и функције, узимајући у обзир утицај неуронауке. Такође се позивамо на ауторе који су извршили теоријски преглед трансакционе анализе из перспективе биологије и ума, као што су Ален и Ин. Такође смо укључили ауторе са телесним приступом као што су Рaјх и Левин за њихов значајан допринос како разумевању начина на који је скриптни систем уграђен у тело, тако и разматрању могућности развоја системског телесног приступа у оквиру методологије за деконтаминацију Одраслог. Закључујемо да не постоје деструктивне емоције. Деструктиван је начин на који човек научи да се носи са осећањима, са сензацијама и емоцијама. А рад на емоцијама је рад на животном скрипту.

Том 11 Издање 1 јун 2020.

https://doi.org/10.29044/v11p4

Истраживачка студија о утицају на емоционалну стабилност програма обуке трансакционе анализе намењеног развоју повишених нивоа Одраслог его стања код адолесцената у Сирији

© 2020 Ала МХД Таjсир Морад

Апстракт

Описана је истраживачка студија о утицају на его стање Одраслог и емоционалну стабилност 36 адолесцената студената (са 36 у контролној групи) програма обуке заснованог на концептима трансакционе анализе који се изводи у школи у Дамаску. Експериментални скуп инструмената састојао се од постојећих и нових инструмената, укључујући точак его стања, скалу его стања у решавању проблема, мерење его стања, кратко мерење емоционалне стабилности и Женевски круг емоциja. Резултати су показали разлике у его стањима Oдраслог и Слободног детета и емоционалној стабилности, као и неке разлике између дечака и девојчица у его стањима Негујућег родитеља и Адаптираног детета.

Tom 10

Том 10 Издање 1. јун 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i1p40

Отписивање особе, значења и мотива

© 2019 Стивен Б Карпман, др.мед

Апстракт

Постоје три врсте отписивања на социјалном нивоу које могу ометати повезивање и интимност током изградње односа – отписивање особе, значења и мотива. То могу бити блокаде у било ком пријатељству, породици, романтичном или пословном партнерству. Они отписују у другима ОК потенцијал онога ко су, шта говоре и зашто то говоре – и шта би могли бити. Исто отписивање личне вредности, потенцијала и наде биће присутно и интерно у трансакционом односу са собом на психолошком нивоу.

Том 10 Издање 1. јун 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i1p4

„Не говори ништа што не можеш да прикажеш дијаграмом.“ Креативни систем брејнсторминга Ерика Берна

© 2019 Стивен Б Карпман, др.мед

Апстракт

Ово је рад о проналаску идеја и заштити тих идеја, укључујући примере Бернових оригиналних пет правила проналаска, и како су их успешно користили његови следбеници, као и међународна организација коју је основао да заштити те идеје.

Том 10 Издање 1. јун 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i1p21

Анализа драме скрипта II

© 2019 Стивен Б Карпман, др.мед

Апстракт

Овај рад довршава оригинални чланак Анализа драме скрипта (Карпман, 1968) који је први пут представио Драмски троугао, Дијаграм улога и Дијаграм локације у ТА литератури о скрипту. Као и претходни чланак, и овај чланак о теорији скрипта ствара „што више нових идеја“ за наставак Берновог наслеђа проналаска помоћу брејнсторминга, како је учио своје следбенике на својим недељним семинарима уторком увече  Think Tank у Сан Франциску 1960-их. (Карпман, 2014). Нове теорије игара и скрипта уткане су у нове комбинације, како би се отворила врата и инспирисале додатне нове теорије скрипта. Укључени су: а) 15 нових скриптних драмских троуглова, укључујући Palimpsest, Ридисижн, Трансфер, Фројдовски, Егзистенцијални, Минискрипт, Биодинамични и Дарвиновски драмски троугао; б) Анализа породичних игара која укључује дететов Ридисижн троугао, скриптну игру, скриптну сцену, Имаго скриптне сцене и анализу дисфункционалне породице; ц) Две нове формуле за исплату скриптне игре; д) Три нова унутрашња и спољна система покретача скриптне енергије; е) Три нова система за учвршћивање скрипта: Скрипт формула Г, Скрипт формула П3 и Минискрипт драмски троугао; ф) Нови троугаони дарвиновски инстинкт; г) Шест нових егзистенцијалних континуума; и х) Четири комбинације дијаграма подучавања скрипта на три нивоа.

Том 10 Издање 2 новембар 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i2p79

Мали професор: Размишљање о структури, развоју и еволуцији Oдраслог у Детету

© 2019 Тања Елизабет Каетано Алвес

Овај рад је првобитно објављен на португалском језику као O Pequeno Professor: Uma Reflexão Sobre a Estrutura, o Desenvolvimento e a Evolução do Adulto na Criança REBAT XXIII-OCTOBER 2014 PG 125-140  и овде је објављен уз дозволу UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brazil. Где је то могуће, цитати су прилагођени тако да одражавају оригиналне енглеске публикације, посебно за ТА публикације које су преведене на португалски.

Апстракт

Према концепту Животног скрипта, који је развио Ерик Берн, судбина сваког појединца скицирана је у раним годинама живота. Део его стања Детета, познатији као Одрасли у Детету или Мали професор, одговоран је за декодирање света кроз интуицију и аналогну мисао и, на овај или онај начин, загарантован физички и емоционални опстанак. Сврха овог чланка је да квалификује и препозна Одраслог у Детету и његову важност у изградњи особина личности, проучавањем анатомског, физиолошког и емоционалног сценарија у којем се Одрасли у Детету развија. Аутор сугерише да необична издржљивост и мудрост која се налази у Одраслом у Детету могу бити присутни у одраслом животу на позитиван начин, чак и ако су догађаји који су га структурирали били драматични.

Том 10 Издање 2 новембар 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i2p101

ТА доприноси из Индије

© 2019 Џули Хеј

Апстракт

Првобитно написано као садржај уводног говора и повезане радионице на конференцији ITAA/SAATA у Кочију, Индија, августа 2018. године, у наставку се налази преглед теоријских доприноса аутора базираних у Индији између 1993. и 2018. Конкретно, описани су разни доприноси Ос Самертона и Перл Дрего, заједно са прегледом активности оца Џорџа Кандатила и других на теме гуруа, етике, универзалне свести и конфликтних стратегија. Издвајају се две теме: практичне идеје и модели и културна и духовна природа индијског друштва, са проширењем Берновог концепта аутономије на пет компоненти које су повезане са индијском филозофијом.

Том 10 Издање 2 новембар 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i2p66

Истраживање односа између его стања и неуротизма међу индијским мушкарцима и женама

© 2019 Vijay Gopal Sreenivasan & C.Suriyaprakash

Апстракт

Приказани су резултати истраживачког пројекта који истражује везу између трансакционо аналитичког концепта его стања и неуротизма у моделу личности Великих пет фактора. Узорак од 192 одраслих Индијаца (37% мушкараца, 63% жена) добило је упитник Его Стања -Ревидирани (ESQ-R) и инвентар великих пет (Big Five Inventory (BFI)). Пирсонова продукт-момент корелација указала је на малу, али позитивну корелацију између неуротизма и его стања Критичког родитеља и Адаптираног детета, и малу негативну корелацију између неуротизма и Негујућег родитеља, Одраслог и Слободног детета. (Све корелације значајне на нивоу 0,05 коришћењем двостраног теста.) Постојале су разлике између мушкараца и жена и између различитих старосних група. Иако постоје ограничења овог истраживања, налази су у складу са ТА теоријом и могу имати импликације на начин примене ТА терапије.

Том 10 Издање 2 новембар 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i2p87

Изјава Савета за психотерапију Уједињеног Краљевства о NICE смерницама за депресију код одраслих

© 2019 Потписници

Напомена уредника: Следеће се објављује овде, уз дозволу Савета за психотерапију Уједињеног Краљевства и њихових сарадника, јер даје занимљиве и опште применљиве ставке о методологијама истраживања.

Референце су: UKCP (2019) https://www.psychotherapy.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/NICE-Depression-coalition-position-statement.pdfaccessed 16 October 2019UKCP (2019) https://cdn.ymaws.com/www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/docs/downloads/StakeholderPositionStatement.pdfaccessed 16 October 2019

Том 10 Издање 2 новембар 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i2p4

ТА третман депресије. Студија са једним испитаником ефикасности поједностаљеног херменеутичког приступа – Ђовани

© 2019 Мариавиториа Цанкета, Лаура Фарина, Стефано Морена и Енрико Бенели

Апстракт

Ова студија је инспирисана претходним серијама репликација ефикасности херменеутичког приступа примењеног на појединачном случају (HSCED) чији је циљ био процена ефикасности упутством дефинисаног трансакционо аналитичког третмана депресивних поремећаја и депресивне личности. Бавимо се проблемима и потешкоћама који су се појавили у претходним серијама случајева, као што су: трошење времена на обуку групе људи за спровођење херменеутичке анализе, организовање укључивања спољних судија да донесу коначну одлуку и бављење недоследностима између квантитативних и квалитативних података. Ова студија предлаже поједностављени метод за спровођење херменеутичке анализе која захтева само једну особу, задржавајући своју валидност. Интегрисали смо херменеутички приступ са прагматичном методологијом процене случајева како бисмо следили унапред дефинисане критеријуме у анализи квалитативног материјала. Даље, представљамо начин на који се скриптни систем користи за откривање промена у симптоматологији депресије и депресивној личности. Тестирали смо овај приступ користећи HSCED у случају „Ђовани, седамнаестогодишњи Италијан белац који је имао 16 сесија трансакционо аналитичке психотерапије са Италијанком белкињом која се бави психотерапијом са 2 године клиничког искуства. Клијент је задовољио ДСМ-5 критеријуме за умерени  Велики (Мајор) депресивни поремећај и генерализовани анксиозни поремећај. Ово је друго истраживање које је проценило ефикасност трансакционо аналитичке психотерапије депресивних адолесцената.

Том 10 Издање 2 новембар 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p32

ТА третман депресије. Студија са једним испитаником ефикасности поједностаљеног херменеутичког приступа – Маргерита

© 2019 Мариавиториа Цанкета, Алесиа Пико, Барбара Ревело, Кристина Пичирило и Енрико Бенели

Апстракт

Ова студија је седма од серије од седам и припада другом таласу италијанске систематске репликације налаза из претходних серија које су истраживале ефикасност упутством дефинисаног трансакционо аналитичког третмана депресије,  путем херменеутичког приступа примењеног на појединачном случају (HSCED). Бавимо се проблемима и потешкоћама који су се појавили у претходним серијама случајева, као што су: трошење времена на обуку групе људи за спровођење херменеутичке анализе, организовање укључивања спољних судија да донесу коначну одлуку и бављење недоследностима између квантитативних и квалитативних података . Ова студија предлаже поједностављени метод за спровођење херменеутичке анализе која захтева само једну особу, задржавајући њену валидност. Интегрисали смо херменеутички приступ са прагматичном методологијом процене случајева како бисмо следили унапред дефинисане критеријуме у анализи квалитативног материјала. Даље, представљамо начин на који се скриптни систем користи за откривање промена у симптоматологији депресије и депресивној личности. Тестирали смо овај приступ помоћу HSCED у случају „Маргерита“, 56-годишње беле Италијанке која је имала 16 сесија трансакционо аналитичке психотерапије са белом Италијанском терапеуткињом са 5 година клиничког искуства. Клијенткиња је испуњавала ДСМ-5 критеријуме за умерени Велики депресивни поремећај са анксиозним дистресом, а SWAP 200 критеријуме за црте депресивних, зависних, избегавајућих и хостилних типова личности са високим нивоом функционисања.

Tom 9

Tom 9 Издање 1. јун 2018.

https://doi.org/10.29044/v9i1p43

О сензацијама, емоцијама и осећањима: Допринос теоријским основама трансакционе анализе

© 2018 Жане Мариа Пансиња Коста

Напомена: Овај рад је преведен и овде је објављен уз дозволу REBAT – Brazilian Journal of Transactional Analysis 21:1, 2011 64-82

Резиме

Сврха овог чланка је да представи ново размишљање и проширивање знања о емоцијама и осећањима у оквиру трансакционе анализе, кроз дијалог између Ерика Берна, Антониа Дамасиа и Умберта Матуране. Од Берна потиче оквир трансакционе анализе и основни концепт его стања. Од Дамасиа долази разлика између осећања, емоције и расположења, као и разумевање организације мозга. Од Матуране долази разумевање важности емоција, посебно љубави, у процесу људске еволуције. Из овог дијалога се види темељ за пет примарних емоција које се наводе у трансакционој анализи: бес, страх, туга, радост и љубав. Коначно, постоји предлог за ажурирање концепта его стања у складу са тим дијалогом.

Том 9 Издање 1. јун 2018.

https://doi.org/10.29044/v9i1p52

Психолошке границе и психолошки мостови: категоризација и примена концепата трансакционе анализе

© 2018 Џули Хеј

Апстракт

Подстакнут припремом презентације на догађају за учење ТА, 1. део овог рада пружа преглед референци које се односе на психолошке границе у ТА литератури, повезаним са предложеним новим оквиром за категоризацију таквих граница на нивоима личности (интраперсонални, лични), људи (међуљудски, породични, суседски), места (регион, држава, подручје, континент) и планете (животна средина, Земља, Универзум). Описани су ТА концепти који се сматрају релевантним за сваку границу. Коментари о границама практичара уводе у Други део, који се бави психолошким мостовима преко граница, као што су они који се стварају кроз супервизију и оквирима за повећање свести о несвесним процесима. Укључена је критика тренутне ТА области примене граница и део 2 се завршава моделом који представља општи мост за контакт.

Том 9 Издање 1. јун 2018.

https://doi.org/10.29044/v9i1p23

Интерпретативна феноменолошка анализа искустава четири појединца који су пријавили изложеност насилништву на радном месту у Великој Британији

© 2018 Мари О’Нил & Денис Борланд

Апстракт

Сугеришући да је насилништво токсична динамика која је широко распрострањена на савременом радном месту, аутори дају преглед опште, истраживачке и литературе трансакционе анализе на ту тему и закључују да је мало документовано о негативној интеракцији на појединца. Даље описују како су спровели Интерпретативну феноменолошку анализу (ИФА) искустава четири особе које су се самоидентификовале и такође су оперативно идентификоване помоћу измењене верзије упитника Negative Acts Questionnaire (NAQ-R) да су трпеле насилништво руководиоца у оквиру њихове организације. Такође је коришћен општи упитник о искуствима насилништва, праћен интервјуима. Анализирани су транскрипти и идентификоване су три теме и седам подтема. Налази сугеришу да су учесници искусили осећај беса и безвредности, али та осећања су пригушена и умањена, што доказују стилови говора и нарације учесника. Ово је протумачено као њихово отписивање сопственог искуства и последичног утицаја на њихово здравље. Утврђено је да учесници свог руководиоца доживљавају као критичног и оптужујућег и да су изгубили поверење у њих због наводних прекорачења граница. Учесници су организацију такође доживљавали негативно ако није успела да подржи учесника; ово се сматрало одобравањем негативног понашања. Добијене теме се анализирају помоћу неколико ТА концепата, укључујући отписивање, животне позиције, психолошке игре, драјвере, минискрипт и скрипт.

Том 9 Издање 1. јун 2018.

https://doi.org/10.29044/v9i1p5

Стање селфа као учесника у убиству селфа: Студија анализе опроштајне поруке заснована на егограму у Русији

© 2018 Дмитри И. Шустов, Олга Д. Тушина, Татјана В. Агибалова, Надежда Л. Зујкова

Апстракт

Овај чланак представља налазе анализе опроштајне поруке, засноване на егограму, коју су спровела три стручњака (доктори медицине, доктори наука, сертификовани у ТА) на узорку од 26 људи (36 опроштајних порука) у Рјазану, Русија, 2000. и 2017. године. Резултати студије наговештавају да је интраперсонална активност пре самоубиства прилично разнолика и да се развија, као и да се може разликовати између оних који изврше самоубиство и оних који преживе покушај самоубиства.  Самоубиства карактеришу повишени нивои Одраслог и Адаптираног Детета, док су несмртоносни покушаји самоубистава показали очигледан пораст нивоа Адаптираног детета и негативног Контролишућег родитеља. Аутори су закључили да особе са озбиљном смртоносном намером могу задржати умерени ниво Адаптираног детета (које пати), тако да омогући Одраслом да прикупи енергију потребну за фаталан покушај самоубиства. У покушајима самоубистава, високи нивои негативног Контролишућег родитеља, који циљају релевантне друге особе, могу да расеју енергију неопходну за извршење самоубиства. Егограми особа које су покушале самоубиство илустровали су манипулативну природу несмртоносних покушаја самоубиства, док они код особа које су изавршиле самоубиства нису. Егограми несмртоносних покушаја самоубиства и самоубистава извршених у алкохолисаном стању имали су сличну расподелу нивоа его стања, што може одражавати ефекат алкохола који омета активност заштитничких  Родитељских подструктура и јача улогу негативног Контролишућег родитеља усмереног на унутрашњи селф или друге особе.

Том 9 Издање 1. јун 2018.

https://doi.org/10.29044/v9i2p42

ТА Третман депресије: Студија са једним испитаником ефикасности херменеутичког приступа – Беатрис

© 2018 Енрико Бенели, Франческа Вулпиани, Ђорђо Кристиано Кавалеро, Винченцо Калво, Стефаниа Манарини, Ариана Палмиери и Мариавиториа Цанкета

Апстракт

Ова студија је шеста у серији од седам и припада другом таласу италијанског систематског реплицирања налаза из претходних серија које су истраживале ефикасност упутством дефинисаног трансакционо аналитичког третмана депресије,  путем херменеутичког приступа примењеног на појединачном случају. Терапеут је била белкиња Италијанка са 10 година клиничког искуства, а клијент Беатрис 45-годишња белкиња Италијанка која је имала шеснаест сесија трансакционо аналитичке психотерапије. Беатрис је испуњавала ДСМ 5 критеријуме за велики (Мајор) депресивни поремећај, анксиозну тескобу (Anxious Distress), са зависним и хистрионичним особинама личности. Судије су случај оцениле као добар исход: депресивна и анксиозна симптоматологија су се клинички и поуздано побољшале током терапије, а та побољшања су се одржавала током трајања интервала праћења. Даље, у свом интервјуу након терапије, клијенткиња је пријавила значајне промене и те промене су директно приписане терапији.

Том 9 Издање 2 децембар 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p3

ТА Третман депресије: Студија са једним испитаником ефикасности херменеутичког приступа – Ђорђо

© 2018 Енрико Бенели, Марио Аугусто Прокачи, Антонела Форнаро, Винченцо Калво, Стефаниа Манарини, Ариана Палмиери и Мариавиториа Цанкета

Апстракт

Ова студија је четврта у низу од седам и припада другом таласу италијанског систематског реплицирања налаза из претходних серија које су истраживале ефикасност упутством дефинисаног трансакционо аналитичког третмана депресије,  путем херменеутичког приступа примењеног на појединачном случају. Терапеут је био Италијан белац са 17 година клиничког искуства, а клијент Ђорђо био је 23-годишњи Италијан белац који је присуствовао на шеснаест сесија трансакционо аналитичке психотерапије. Ђорђо је испуњавао ДСМ-5 критеријуме за Велики (Мајор) депресивни поремећај, перзистирајући (рекурентни) депресивни поремећај, панични поремећај, агорафобију и зависни поремећај личности. Третман је био фокусиран на ублажавање симптома и сукоба у основи зависне личности. Судије су случај оцениле као добар исход, посредством рада на суштинским сукобима личности, који је побољшао исход лечења и ублажавање симптома депресије. Ова студија случаја сугерише да се класично лечење депресије може побољшати узимајући у обзир сукобе у основи личних особина или поремећаја.

Том 9 Издање 2 децембар 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p23

ТА Третман депресије: Студија са једним испитаником ефикасности херменеутичког приступа – Серђо

© 2018 Енрико Бенели, Ђулија Ђентилеска, Десире Боскети, Кристина Пичирило, Винченцо Калво, Стефаниа Манарини, Ариана Палмиери и Мариавиториа Цанкета

Апстракт

Ова студија је пета у низу од седам и припада другом таласу италијанског систематског реплицирања налаза из претходних серија које су истраживале ефикасност упутством дефинисаног трансакционо аналитичког третмана депресије,  путем херменеутичког приступа примењеног на појединачном случају. Терапеут је била Италијанка белкиња са пет година клиничког искуства, а клијент Серђо је био 39-годишњи Италијан белац који је присуствовао на шеснаест сесија трансакционо аналитичке психотерапије. Серђо је испуњавао ДСМ5 критеријуме за упорни депресивни поремећај (дистимију) са меланхоличним карактеристикама, посттрауматски стресни поремећај (ПТСП) са опсесивним особинама личности. Третман је био фокусиран на дозволу на уживање и самозаштиту. Фокусирање на депресивне симптоме и опсесивне особине омогућило је смањење његове дистимије на крају терапије. Судије су случај оцениле као добар исход: депресивна и анксиозна симптоматологија су се клинички и поуздано побољшале током терапије и та побољшања су задржана током праћења. Даље, клијент је у свом интервјуу након третмана известио о значајним променама и те промене су директно приписане терапији.

Том 9 Издање 2 децембар 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p81

Супервизија у психотерапији из перспективе трансакционе анализе

© 2018 Марија Ређина Фереира Да Силва

Напомена: Овај рад се првобитно појавио на португалском као Supervisão em Psicoterapia na Perspectiva da Análise TransacionalREBAT XIV, Aug 2015, 108-119 и овде је објављен уз љубазно одобрење UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Где је то могуће, цитати су прилагођени како би одражавали оригиналне енглеске публикације, посебно за ТА публикације.

Апстракт

Овај чланак се бави супервизијом у клиничкој психологији која се разликује од педагошке праксе у психологији. Циљ је проширити размишљање о супервизији, улози супервизора и обуци психотерапеута из перспективе супервизије у методологији трансакционе анализе. Супервизија се односи на процес професионалног развоја који мора квалификовати вештине особе која се супервизира, развити оне које недостају и проширити њихов потенцијал за постизање професионалног успеха, јер изградња психотерапеутског знања није ограничена на теоријски садржај и мора укључивати обуку практичних вештина, професионално држање и етику.

Том 9 Издање 2 децембар 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p87

Ритуали као промотери аутономије

© 2018 Јоана Хенеман

Напомена: Овај рад се првобитно појавио на португалском као Rituais como Fomentadores de AutonomiaREBAT XXIII, Oct 2014, 69-80 и овде је објављен уз љубазно одобрење UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Где је то могуће, цитати су прилагођени како би одражавали оригиналне енглеске публикације, посебно за ТА публикације.

Апстракт

За Ерика Берна, психијатра који је развио трансакциону анализу, Ритуал је облик структурисања времена који пружа мање прихватања у односима. Овај чланак има за циљ да поново означи концепт доносећи разумевање да се ритуализација може схватити не као подвргавање обрасцима програмираним традицијом и друштвеним обичајима, већ као активност која пружа окружење које подстиче развој аутономије. Размишљања аутора у областима антропологије, психологије и социологије, укључујући ван Генепа, Терина, Бела, Зоје, Тамбиа и Турнера, користе се за илустрацију и објашњење проучавања ритуала као пракси препуних симболике и значења. Кроз Елиjадеа и Бejтсона разматрају се појмови светог и посвећења. Аутономија је у складу са Берновим појмом, подразумевајући капацитет за свесност, интимност и спонтаност.

Том 9 Издање 2 децембар 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p64

Аутономија или зависност: рад са терапијском симбиозом у непсихотичном односу терапеут-клијент

© 2018 Витор А Мерхи

Напомена: Овај чланак се оригинално појавио на португалском као Crescendo em direção à autonomia ou à dependência?-Trabalhando a simbiose na relação terapeuta-paciente não psicótico REBATXXII August 2013 9-34 и овде је објављен уз љубазно одобрење UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil.

Апстракт

Симбиоза је концепт који су Шиф и други развили у свом раду са клијентима са тешким психозама попут шизофреније. Намера нам је да овим чланком предложимо разматрање његове применљивости код наших непсихотичних клијената у оквиру праксе саветовања. Прегледом теорије развоја, од аутора са теоријским оквиром трансакционе анализе, настојимо да утврдимо могућности онога што се може догодити у оквиру примарне симбиозе кроз њено нерешавање, у сваком периоду развоја човековог бића од зачећа до фазе одраслог. У овој примарној симбиози, када се не разреши, развиће се успостављање скрипта и матрице различитих односа зависности у животу. Решавање овог проблема кроз терапијску симбиозу у односу терапеут-клијент води ка постизању Бернове аутономије са њеним компонентама свесности, спонтаности и интимности.

Том 9 Издање 2 децембар 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p72

Смрт и процес туговања: Доприноси трансакционе анализе

© 2018 Мариа Клара Рамос Грошот

Напомена: Овај рад је изворно објављен на португалском језику као Morte e o Processo de Luto: Contribuições da Análise Transacional REBAT XXIII, Oct 2014, 81-98 и овде је објављен уз љубазно одобрење UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Где је то могуће, цитати су прилагођени како би одражавали оригиналне енглеске публикације, посебно за ТА публикације. Напомена уредника – оригинално преведен сажетак односи се на жаљење – португалска реч „luto“ може се односити на жаљење или туговање. Туговање се овде најчешће користи јер има шире конотације на енглеском језику.

Апстракт

Губитак, смрт и туговање су ситуације које укључују људе у разним тачкама њиховог живота. Сврха овог чланка је да представи приступ психичкој реакцији одређеној искуством са смрћу или губитком, анализирајући процес туговања, доводећи у везу опис пет стадијума Кублер-Роса са Шифовим нивоима отписивања. С обзиром на то да се губици и смрт догађају у животима људи, и да је то генерално фактор великог стреса, објашњавамо фазе кроз које ожалошћени пролазе, да би детаљно описали процес туговања. Закључујемо да се рад са процесом туговања кроз интервенције и отписивање и њихово повезивање са фазама доживљеним у овом периоду, показало корисним за превазилажење проблема у терапијском процесу.